Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bağımlılık ve Bağımlılıkla MücadelePDR226003200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Ali Eryılmaz, M.Engin Deniz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı bağımlığı teorik bilgiler kapsamında öğrenmek ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle bağımlılığı önlemektir.
Dersin İçeriğiBağımlık, sınıflandırılması, bağımlılığın nedenleri, sonuçları, bağımlılığı önleme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Öztürk, O. ve Uluşahin, A. (2015). Ruh sağlığı ve bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri
 • Ercan, Y. H. (2013). Bağımlılık Tedavisinde Egzersiz Terapisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tarhan, N. ve Nurmedov, S. (2011). Bağımlılık. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Köroğlu, E. (2011). Psikiyatri el kitabı. Ankara: HYB Yayın.
 • Ögel, K. (2014). Bağımlı Aileleri İçin Rehber Kitap. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Çocuk ve insan haklarını gözetir. • Öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve geleceğini planlamada rehberlik yapar. • İnsan ilişkilerinde empati ve hoşgörüyü esas alır. • Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. • Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasının içeriğini açıklar. • Türkiye ve dünya gündemini takip eder. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Toplumun ve dünyanın gündeminde olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve bu gelişmeleri izler. • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. • Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur. • Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar. • Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödev, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır. Ödev olarak ders konularının uygulanmasına yönelik çalışmalar ödev olarak verilir.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, bağımlığının ne olduğunu bilir.
 2. Öğrenciler, bağımlılıkla ilgili tartışmalardan haberdar olur.
 3. Öğrenciler, bağımlığı etkileyen faktörleri öğrenir.
 4. Öğrenciler, bağımlığının evreleri hakkında bilgi sahibi olur.
 5. Öğrenciler, bağımlılık türlerini bilir.
 6. Öğrenciler bağımlılığı önleme çalışmalarında bulunur.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Girişi, bağımlılık ve sınıflandırılmasıİlgili kaynakların okunması.
2Bağımlılığın nedenleriİlgili kaynakların okunması.
3Madde bağımlılığıİlgili kaynakların okunması.
4Madde bağımlılığıİlgili kaynakların okunması.
5Alkol bağımlılığıİlgili kaynakların okunması.
6Alkol bağımlılığıİlgili kaynakların okunması.
7Teknoloji bağımlılığıİlgili kaynakların okunması.
8Ara Sınav 1
9
10Bağımlılık sonucu oluşan ruhsal sorunlarİlgili kaynakların okunması.
11Bağımlılığın önlenmesiİlgili kaynakların okunması.
12Bağımlılığın önlenmesiİlgili kaynakların okunması.
13Bağımlılığın önlenmesiİlgili kaynakların okunması.
14Bağımlılığın önlenmesiİlgili kaynakların okunması.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev114
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok