Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal TasarımıSBO241024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüŞahin Oruç
Dersi Veren(ler)Şahin Oruç, Genç Osman İlhan, Mustafa Şeker
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıÖğretim teknolojilerinin alan eğitimine entegrasyonu konusunda öğretmen adaylarını bilgi sahibi yapmak, öğretim teknolojilerinin ve materyallerin öğrenme ve öğretmedeki yeri ve önemi hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiÖğretim teknolojilerindeki tarihsel gelişim. İletişim sürecinde öğretim teknolojilerinin önem ve yeri Öğretimde kullanılan araç gereçler. Öğretimde sık kullanılan araçların özellikleri Kazanımlara uygun materyaller geliştirme Bilgisayar teknolojisini kullanarak öğretim materyalleri hazırlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Demirel, Ö., Seferoğlu, S., Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: PegemA Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriÖğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması ve istasyon yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğretim teknolojilerindeki gelişime tarihsel olarak örnekler verir.
  2. İletişim sürecinde öğretim teknolojilerinin önem ve yerini açıklar.
  3. Öğretimde kullanılan araç gereçlere örnekler verir.
  4. Öğretimde sık kullanılan araçların özelliklerini bilir.
  5. Kazanımlara uygun materyaller geliştirebilir.
  6. Bilgisayar teknolojisini kullanarak öğretim materyali hazırlayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1------
PÇ-2------
PÇ-3------
PÇ-4------
PÇ-5------
PÇ-6------
PÇ-7------
PÇ-8------
PÇ-9------
PÇ-10------
PÇ-11------
PÇ-12------
PÇ-13------
PÇ-14------
PÇ-15------
PÇ-16------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İlgili Kaynakların okunmasıGeçen yıl yapılmış olan örnek proje dosyalarının incelenmesi
2Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı.Grupların olası proje konuları üzerinde tartışmaları
3Okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.Grupların olası proje konuları üzerinde tartışmaları
4Görsel tasarım öğeleri ve ilkeleri, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesinin planlanması.Birlikte çalışılacak kuruluşlarla işbirliği çalışması, yazışmalar ve planlama
5Öğretmenlerin araç-gereç seçimini etkileyen faktörler.Öğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Toplumsal Bir Projede Yer Almaları.
6Öğretim gereçlerinin geliştirilmesi(kavram ve zihin haritaları, çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler).Bir sivil toplum kuruluşunda inceleme
7Eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesine yönelik teorik bilgiler.Konferans, panel, seminer vb. türden bir etkinliğe katılım
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Eğitimde internetin kullanılması ve uzaktan eğitimin yararları.Öğrencilerin Bilgi ve Birikimlerini Kullanarak Toplumsal Bir Projede Yer Almaları.
10Öğrenciler tarafından tepegöz saydamlarının hazırlanması ve sunulması.Bu konuda daha önce yapılmış proje örneklerinin tartışılması
11Sunumlarının öğrenci ve öğretmen tarafından değerlendirilmesine yönelik tartışmalar.Panel, açık oturum, seminer vb. düzenleme ve değerlendirme
12Çalışma yaprakları, iki boyutlu, ve üç boyutlu öğretme-öğrenme materyallerinin hazırlanması ve sunulması.Bir organizasyonda görev değerlendirme
13Bilgisayar destekli ders materyallerinin (power-point, movie-maker vb.) hazırlanması ve sınıfta sunulması.Uygulanan projelerin yazımı
14Sunulan bilgisayar destekli öğretim materyallerinin değerlendirilmesi.Grup projelerinin sunumu
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama142
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev0
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok