Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilgilerde Bilişim TeknolojileriSBO243024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Sağdıç
Dersi Veren(ler)Genç Osman İlhan, Mustafa Şeker, Şahin Oruç, Mustafa Sağdıç, Mustafa İçen
Asistan(lar)ıFatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla
Dersin AmacıSosyal bilgilerde öğrenme alanlarına ve kazanımlara uygun bilişim teknolojilerinin kullanıma ilişkin yeterliliklerin artırılması
Dersin İçeriğiBilgisayarlar, cep telefonları, diğer mobil cihazlar ve akıllı tahtalar ile internetin sosyal bilgiler öğretiminde kullanımı; bilişim teknolojilerine dayalı olarak hazırlanan öğretim etkinliklerinden yararlanılması; sosyal medya araçlarının öğretim programları kazanımlarına uygun işe koşulma yolları; okul-aile işbirliği, işbirliğine dayalı eğitim uygulamaları ve saha çalışmalarında kullanılma yolları; öğretmen adaylarının alanlarına uygun yazılımları kullanma yeterliliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Yavuz Akpınar, Bilgisayar Destekli Eğitimde Uygulamalar, Anı Yayınevi
 • Salih Uşun, Dünyada ve Türkiye’de Bilgisayar Destekli Öğretim, Pegem Yayıncılık
 • İsmail İpek, Bilgisayarla Öğretim, TIP Teknik Yayınları
 • Şimşek Nurettin, Bilgisayar Ders Yazılımları, Anı Yayınları
 • Anadolu Üniversitesi, Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler, Açık Öğretim Fak. Yay
 • İnternet kaynakları
Opsiyonel Program BileşenleriDersin alan eğitimi sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir: Öğretim Ortamını Planlama ve Düzenleme ile ilgili; 1- Öğrenme ortamlarını düzenleyebilme, Öğretim Sürecini Planlama ve Düzenleme ile ilgili; 1- Öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynaklar kullanabilme, Mesleki Gelişimi Sağlama ile ilgili; 1- Sosyal Bilgiler Öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilme 2- Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanabilme, TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir. a) Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Bilişsel ve Uygulamalı Beceriler arasında yer alan aşağıdaki yeterliklerle doğrudan ilişkilidir: a) Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir. b) Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanında aşağıdaki alana özgü etkinlikler arasında: a) Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır. b) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. c) Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, grup çalışması gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sosyal bilgilerdeki başlıca güncel eğitsel yazılımları tanır.
 2. Sosyal bilgilerdeki başlıca çevrimiçi eğitsel uygulamaları bilir.
 3. Sosyal bilgiler derslerinde doküman, görsel paylaşım uygulamalarını kullanır
 4. CBS başta olmak üzere mekânsal teknolojilerin sosyal bilgilerdeki yerini kavrar.
 5. Sosyal bilgilerde akıl tahta ve diğer sınıf için teknolojileri kullanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriğinin tanıtılması, Bilişim teknolojileri nelerdir? Sosyal bilgiler öğretimindeki yeri İlgi kaynaklar
2Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar kullanımı, önemli eğitsel yazılımlar ve eğitsel mobil uygulamalarİlgi kaynaklar
3Eğitsel Oyun yazılımları, Birebir öğretim yazılımları, İşbirlikçi öğretim yazılımlarıİlgi kaynaklar
4Benzetim (simülasyon) yazılımlarıİlgi kaynaklar
5Tablo, grafik ve diyagram yazılımlarıİlgi kaynaklar
6Sosyal bilgilerde video kullanımıİlgi kaynaklar
7Sanal gezi uygulamaları, İlgi kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sunum yazılımları İlgi kaynaklar
10Çevrimiçi doküman, görsel paylaşım ortamları, çevrimiçi konferanslarİlgi kaynaklar
11Sosyal bilgiler derslerinde sosyal ağların kullanımı İlgi kaynaklar
12Başlıca mekânsal teknolojiler (CBS, Google Earth,GPS)İlgi kaynaklar
13Sosyal bilgilerde Akıllı tahta kullanımıİlgi kaynaklar
14Sanal sınıf uygulamalarıİlgi kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok