Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik PDR500425200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı
Zorunlu @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüM. Engin Deniz
Dersi Veren(ler)M.Engin Deniz, Fulya Yüksel Şahin, Ali Eryılmaz, Ceymi Doenyas, Seher Merve Erus
Asistan(lar)ıZahide Gül Karaağaç, Gaye Bırni
Dersin AmacıBu dersin sonunda Sosyal bilimlerde araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazındırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriğiBilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi, Bilim ve Felsefe İlişkisi, Bilimsel Yöntem, Araştırma ve Araştırma modelleri, Araştırma süreci ve aşamaları ,Evren Örneklem,Veri ve Veri Türleri, Veri Çözümleme Yöntemleri , Rapor yazma ve APA standartları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Balcı, Ali. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara : PegemA Yayıncılık. Barzun, Jacques and Henri F. Graff. (2001). Modern Araştırmacı. Ankara : Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Bogdan, R.C. and S.K. Biklen. (1992). Qualitative Research for Education. USA : Allyn and Bacon Bordens, Kenneth S. And Bruce B. Abbott. (2002). Research Design and Methods. USA : McGraw Hill. Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara : PegemA Yayıncılık Büyüköztürk, Şener. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara : PegemA Yayıncılık. Creswell, John W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. USA : Sage Pub. Day, Robert A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara : TÜBİTAK yayınları. Ekiz, Durmuş. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara : Anı Yayıncılık.. Fraenkel, Jack R. And Norman E. Wallen. (1996). How to Design, and Evaluate Research in Education. USA : Mc Graw Hill, Inc. Gökçe, Birsen. (1999). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara : Savaş yayınevi. Hall, George M. (1998). Bilimsel Makale Yazımı. Çev: Hasan Doğruyol. Ankara : Nobel
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bilimsel araştırmaların yerini ve önemini kavrayabilme.
  2. Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi.
  3. Bilimsel bilginin özelliklerini bilme.
  4. Bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi açıklayabilme.
  5. Bilimsel yöntemin aşamalarını uygulamaya istekli oluş.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-145455
PÇ-255455
PÇ-345544
PÇ-455554
PÇ-544455
PÇ-654445
PÇ-744544

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı
2Bilimsel Etik ve İntihal
3Bilimsel Araştırmanın Temelleri ve Bilimsel Araştırma Süreci
4Kaynak Taraması
5Araştırmanın Amacı ve Sorusu/Ları
6Nicel Araştırma Yöntemleri
7Nitel Ve Karma Araştırma Yöntemleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Evren ve Örneklem
10Veri Toplama Araçları
11Veri Analizi
12Bulgular ve Yorum
13Bilimsel Araştırmaların Raporlanması: Akademik Yazım
14Proje Sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev410
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler160
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok