Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Nitel Araştırma YöntemiEGT528637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüAydın Balyer
Dersi Veren(ler)Mithat KORUMAZ
Asistan(lar)ıİrem Demir Arıcı, Zehra YALÇIN
Dersin AmacıBu ders araştırma yöntemlerine ve bilimsel düşünceye bir giriş sağlamayı amaçlar. Öğrencilerin, sosyal bilimlerde hem niceliksel hem de niteliksel yöntemler kullanılarak yürütülen mevcut araştırmaları anlamayı, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders araştırma yöntemlerine ve bilimsel düşünceye bir giriş sağlar. Öğrenciler, sosyal bilimlerde hem niceliksel hem de niteliksel yöntemler kullanılarak yürütülen mevcut araştırmaları anlamayı, analiz etmeyi ve değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Yine de kalitatif yöntemlerin kullanımı ve değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır. İçerik şunları içerecektir: Teorik temellere ve birincil veri toplama ve analiz yöntemlerine genel bir bakış; araştırma sorusu oluşturma bilgisi; araştırma katılımcılarının seçimi; çeşitli araştırma tasarımları arasından seçim yapma ve etik araştırma yapma. Niteliksel verilerin tasarımı ve analizi ile ilgili deneyim ve sağlam gözlem ve görüşme becerileri bilgisi, öğrencilere kendi araştırma projelerinde yardımcı olacaktır. Sınıf dersleri ve tartışmalarla eşzamanlı olarak yürütülen öğrenci saha çalışması projeleri ile sınıf, kaliteli araştırma yapmak için gerekli olan belirli becerilerin uygulanmasını ve bilgi edinimini dengelemeyi amaçlamaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Creswell, J.W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Glesne, C. (2006). Becoming qualitative researchers: An introduction. (3rd ed.). Boston:Pearson / Allyn Bacon.
  • Schwandt, T.A. (2001). Dictionary of qualitative inquiry (2nd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005). Handbook of qualitative research (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci gerçekliğin ve yöntemin doğasına ilişkin temel varsayımlar bakımından kalitatif olanı rakip paradigmalardan ayırt eder.
  2. Öğrenci nitel araştırmanın karakteristikleri, dili ve mantığını öğrenir.
  3. Öğrenci nitel bir araştırma çalışması tasarlamak için mevcut teknikleri kavrar.
  4. Öğrenci nitel bir araştırma çalışmasını değerlendirmede niteliğin ve titizliğin ayırtına varır ve bunları değerlendirme becerisi edinir.
  5. Öğrenci nitel araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılan anahtar kavramları ve metotları kavrar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155554
PÇ-255554
PÇ-344444
PÇ-444444
PÇ-555555
PÇ-655555
PÇ-755555
PÇ-844444
PÇ-944445
PÇ-1044445
PÇ-1155555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sınıf oryantasyonu Ders Programının içeriğinin Dağıtımı/Müzakeresi (Derse giriş)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Araştırma Teorisine ve Sosyal Yaşam Teorilerine Girişİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Önçalışma Görevi, Araştırma Tasarımına Genel Bakış, Kalitatif Gelenekler, Okumalardan Sorularİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Çeşitlilik, Vatandaşlık ve Eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Katılımcı Gözlemİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Katılımcı Gözlemİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Görüşme - Veri Toplamaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Gözden geçirme, Biyografi, Fenomenoloji, Kuram Oluşturma, Etnografi, Örnek Olay Çalışmasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Odak Grupları - Eylem Araştırmasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Veri Toplama Süreciİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Veri Analiziİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Sonuçların Paylaşımıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Ödev240
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama00
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok