Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikISL500425200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ İşletme ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ İşletme ABD İnovasyon Girişimcilik ve Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Zorunlu @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı
Seçmeli @ İşletme ABD İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Seçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Zorunlu @ İşletme ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSalih Durer
Dersi Veren(ler)Serdar Bozkurt
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, bilimsel araştırmalarda kullanılan kavramlar ve ilgili terimleri tanıtmak, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları ve kapsamı konusunda bilgiler vermek, bilimsel bir araştırmanın sistematiği, hazırlanışı ve rapor haline getirilmesinde izlenecek biçimsel yapı konusunda aydınlatıcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca bilimsel araştırmaların yazımını sağlayacak temel bilgilerin geliştirilmesini sağlamak bu dersin temel amaçlarındandır. Derste öğrencilerin güncel işletme sorunlarına yönelik araştırma tekniklerini kullanarak çözüm önerileri getirmesi hedeflenmektedir. Problem çözme ile ilgili analitik düşünme yetkinliğinin geliştirilmesi, bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, araştırma yazımı ve rapor sunma konusunda gerekli bilgi ve yeteneklerin öğretilmesi de bu dersin temel çıktıları arasında yer almaktadır. Bu süreçte bilimsel araştırma etiği temel kavramlarının sunulması da amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiTemel olarak teorik ders anlatımının yanı sıra işletme uygulamalarına yönelik sorunların çözümü için gerekli araştırma önerilerinin geliştirilmesini içeren bir proje çalışması ve bunun sunumu şeklinde yürütülecektir. Ders kapsamında öğrenciler; farklı alandaki araştırma örneklerini okuyarak, çalışma yapmak istedikleri alanla ilgili önerileri sunmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin aktif olarak araştırma önerilerine ve sınıf tartışmalarına katılımı oldukça önem arz etmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Uma Sekaran, Research Methods for Business, 4th ed. John Wiley
  • Niyazi Karasar. Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 11.b., Nobel Yayın, No: 67, Ankara, 2001.
  • Niyazi Karasar. Bilimsel Araştırma Yöntemi, 8.b., Nobel Yayın, No: 68, Ankara, 1998.
  • Şadi Can Saruhan ve Ata Özdemirci. Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Alkım Yayınları, İstanbul, 2005.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Derste bilimsel araştırmaların yazımını sağlayacak temel bilgilerin geliştirilmesini sağlamak.
  2. Bilimsel araştırma etiğinin kurallarına uygun şekilde araştırma yapabilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2
PÇ-1--
PÇ-2--
PÇ-3--
PÇ-4--
PÇ-5--
PÇ-6--
PÇ-7--
PÇ-8--
PÇ-9--
PÇ-10--

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilim Kavramı, Bilimin Amaçları ve İlgi Alanları
2Bilimsel Araştırma Süreci: Araştırma Kavramı ve Araştırma
3Araştırmada Değişken Kavramı ve Araştırmalarda Kullanılan Değişkenler
4Araştırma Konusu ve Araştırma Probleminin Seçimi, Araştırmanın Amacı ve Önemi
5Araştırma Süreci: Hipotez, Varsayım, Sınırlılık
6Araştırma Tasarımları ve Farklı Sınıflandırmalar
7Araştırma Evreni ve Örneklem: Araştırmada Örnekleme Yöntemleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Araştırmalarda Ölçme ve Ölçekler
10Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenilirlik
11Bilimsel Araştırmada Veri: Veri Toplama Yöntemleri; Gözlem, Mülakat (Gör
12Araştırma Raporunun Biçimsel Yapısı Araştırma Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Örnekler
13Bilimsel Araştırma Etiği
14Bilimsel araştırma etiğinde temel kavramlar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması106
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer320
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)123
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok