Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel EtikSOS500425200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ İnsan ve Toplum Bilimleri ABD Sosyoloji Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyoloji Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Sait Özervarlı
Dersi Veren(ler)Şerif Esendemir
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, sosyolojik araştırma yöntemleri ve bilimsel etik konusunda yüksek lisans öğrencilerinin sosyal araştırma teknik ve becerilini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Sosyolojik araştırmalarda kullanılan kavramlar, araştırma metotları, teknikleri, veri toplama araçları ve analizleri üzerinde durulacaktır. Bütün bunlar teze başlanmadan önce öğrencilerin elinde ideal bir tez taslağıyla bir yol haritasının olması içindir.
Dersin İçeriğiSosyolojik araştırma: Temel kavramlar, Araştırma süreci, problemi, sorusu, hipotezi, araştırma teknikleri ve veri toplama araçları, Nitel ve nicel araştırmalar, Ölçme Örneklem seçme mantığı, Verilerin analize hazırlanması, Veri analizi, Araştırma raporu veya tez taslağının biçim ve kapsamı, Bilim Etiği: Kısa Tarihçe ve Ana Kavramlar, Araştırma ve Yayın Etiği.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Boydak, M. (2011). Araştırma ve Yayın Etiği. Bilim Etiği içinde (ed. N. Atasoy et al.). İstanbul: İstanbul: İÜ Yayınları, PP. 15-42.
  • Durmuş, B., Yurtkuru, E. S. and Çinko, M. (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi (5th edition). İstanbul: Beta.
  • İslamoğlu, A. H. and Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (4th edition). İstanbul: Beta
  • Yazıcı, H. (2011). Bilim Etiği: Kısa Tarihçe ve Ana Kavramlar. Bilim Etiği içinde (ed. N. Atasoy et al.). İstanbul: İstanbul: İÜ Yayınları, PP. 1-13.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Sosyolojik araştırmaların ve bilimsel etiğin tez başta olmak üzere akademik çalışmalarda önemini kavramak,
  2. Teze başlamadan önce bir tez ve araştırma taslağının nasıl hazırlandığını görebilmek,
  3. Veri toplama, analiz etme ve sunabilme kabiliyeti kazanmak
  4. Sosyolojik olarak kritik analitik düşünebilmeyi ve bunu bilimsel bir çalışmayla hayata geçirebilmeyi öğrenebilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin işlenişi hakkında bilgiDers kitabında ilgili bölüm
2Sosyolojik araştırma: Temel kavramlar Ders kitabında ilgili bölüm
3Araştırma süreci, problemi, sorusu, hipotezi, araştırma teknikleri ve veri toplama araçları Ders kitabında ilgili bölüm
4Ölçme Ders kitabında ilgili bölüm
5Örneklem seçme mantığı Ders kitabında ilgili bölüm
6Verilerin analize hazırlanması Ders kitabında ilgili bölüm
7Veri analizi Ders kitabında ilgili bölüm
8Ara Sınav 1
9Araştırma raporu veya tez taslağının biçim ve kapsamı Ders kitabında ilgili bölüm
10Bilim Etiği: Kısa Tarihçe ve Ana Kavramlar Ders kitabında ilgili bölüm
11Araştırma ve Yayın Etiği Ders kitabında ilgili bölüm
12Tez danışmanı nezaretinde tez taslağı sunumu
13Tez danışmanı nezaretinde tez taslağı sunumu
14Tez danışmanı nezaretinde tez taslağı sunumu
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok