Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gemi GeometrisiGIM101224120
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimGemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMuhsin AYDIN
Dersi Veren(ler)Muhsin AYDIN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDeğişik tip gemilerin form planlarını çizebilme kabiliyetini kazanmak.
Dersin İçeriğiGiriş, Gemi geometrisine ilişkin tanımlar, Gemi su altı form katsayıları, Gemi formunu elde etme yöntemleri, Gemi resmi araç ve materyalleri, standart yazı ve çizgi, Ana değerler tablosu ve ofset tablosu, Ağ çizgilerinin çizimi, Kıç ve baş bodoslama ile temel hattı ve şiyerin çizimleri, En kesitlerinin çizimi, Su hatlarının çizimi, Batokların çizimi, Diyagonallerin çizimi, Meyilli su hattının çizimi, Trimli su hattının çizimi, Hem meyilli hem de trimli su hattının çizimi, Sayısal integrasyon-Yamuk (Trapez) kuralı, En kesit alanları eğrisinin çizimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Gemi Geometrisi, M. AYDIN, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yayını
  • Gemi Formunun Statik ve Dinamik Esasları, Cilt 1, K. KAFALI
  • Principles of Naval Architecture, SNAME
  • Basic Ship Theory, Edited by K.J. RAWSON and E.C. TUPPER
  • AutoCAD'le Gemi Geometrisi ve Hidrostatiği, 60 Çözümlü Problem, TMMOB GMO Yayını, 2020
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Gemilerin geometrik form parametrelerini öğrenme
  2. Gemi form planlarını çizebilme
  3. Meyilli ve/veya trimli su hatlarını çizebilme
  4. En kesit alanları eğrisini çizebilme
  5. Değişik gemi formlarını tanıma

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-545554
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-555-
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş. Gemi geometrisine ilişkin tanımlar. Gemi su altı form katsayılarıGemi Geometrisi Kitabının 2.1. Kısmı ve 2.2. Kısmı
2Gemi formunu elde etme yöntemleri. Gemi resmi araç ve materyalleri, standart yazı ve çizgi. Dönem Ödevinin verilmesiGemi Geometrisi Kitabının 2.3. Kısmı ve 3.1. Kısmı
3Ana değerler tablosunun ve ofset tablosunun hazırlanmasıGemi Geometrisi Kitabının 3.2. Kısmı
4Ağ çizgilerinin çizimi. Kıç ve baş bodoslamalar ile temel hattı ve şiyer çizimleriGemi Geometrisi Kitabının 3.3. Kısmı ve 3.4. Kısmı
5En kesit eğrilerinin çizimiGemi Geometrisi Kitabının 3.5. Kısmı
6Su hattı eğrilerinin çizimiGemi Geometrisi Kitabının 3.6. Kısmı
7Batok eğrilerinin çizimiGemi Geometrisi Kitabının 3.7. Kısmı
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Diyagonal hatları, Boyuna çapraz düzlemlerle teknenin ara kesitiGemi Geometrisi Kitabı, İlgili Bölüm ve Kısımları
10Meyilli su hattının çizimiGemi Geometrisi Kitabının 3.9. Kısmı
11Trimli su hattının çizimiGemi Geometrisi Kitabının 3.10. Kısmı
12Hem meyilli hem de trimli su hattının çizimiGemi Geometrisi Kitabının 3.11. Kısmı
13Trapez yöntemi ile alan hesabı ve en kesit alanları eğrisinin çizimiGemi Geometrisi Kitabının 4.1. Kısmı ve 4.3. Kısmı
14Resim kağıdına ofset tablosu, ana değerler tablosu ile çizgi ve eğrilere ilişkin yazıların yazılması. Dönem Ödevinin toplanmasıGemi Geometrisi Kitabının 3.1. Kısmı ve 3.2. Kısmı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım13
Laboratuar
Uygulama1310
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati131
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev139
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok