Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
18.yy. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ekonomi ve ToplumIKT477035300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüSait Öztürk
Dersi Veren(ler)Sait Öztürk, Kazım Baycar
Asistan(lar)ıAlaaddin Tok, Ecem Doygun
Dersin Amacıİktisat tarihine Osmanlı devletinin niteliği ve merkez-taşra ilişkisi bağlamında uzun dönemli ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirmek
Dersin İçeriğiErken Modern dönemde Osmanlı İmparatoluğu’nun iktisadi ve sosyal dönüşümünü ve merkez-taşra ilişkisinin değişimini ele almak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Der. D. Quataert& B. Tezcan, Hakim Paradigmaların Ötesinde, çev. A. Sever, Ankara: Tan Kitapevi Yayınları, 2012. Bruce McGowan, “Ayanlar Çağı”, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-1914) içinde (yay. H. İnalcık&Donald Quataert),İstanbul: Eren Yayınları, 2000. Mehmet Genç, “Osmanlı Maliyesinde Malikane Sistemi”, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi içinde (yay. M. Genç), İstanbul: Ötüken Yayınları, 2000, 99-126 Rifa’at Ali Abou-El-Haj, (çev. Oktay Özel&Canay Şahin) Modern Devletin Doğası: Onaltıncı Yüzyıldan Onsekizinci Yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu, Ankara: İmge Yayınları, 2000. Mehmet Genç, “İltizam”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Vol. 22, İstanbul, 2000. İ. H. Uzunçarşılı, “Ayan” İslam Ansiklopedisi. Mustafa Akdağ, “Osmanlı Tarihinde Ayanlık Düzeni Devri 1730-1839”, Tarih Araştırmaları Dergisi, VIII-XII/14-23, 1970-74. Edhem Eldem, French Trade in Istanbul In The Eighteenth Century, Leiden: E. J. Brill, 1999. Dina Rizk Khoury, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Taşra Toplumu, Musul (1540-1834), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999. Ç. Keyder & F. Tabak, Osmanlı Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998, 1-13. V. P. Mutafcieva, “XVIII. Yüzyılın Son On Yılında Ayanlık Müessesesi”, İ.Ü. Ed. Fak. Dergisi, XXXI, 1997. Yuzo Nagata, Tarihte Ayânlar, Karaosmanoğulları Üzerinde Bir İnceleme, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1997. Gabriel Piterberg, “Erken Modern Dönem Osmanlı Devleti”, Osmanlı Trajedisi içinde, (çev. Uygar Abacı), İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2005, 173-208. Yavuz Cezar, “18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı Taşrasında Oluşan Yeni Mali Sektörün Mahiyet ve Büyüklüğü Üzerine”, Toplum ve Ekonomi, 9, 1996. Huri İslamoğlu-İnan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Köylü, İstanbul: İletişim Yayınları, 1991, 15-45. Çağlar Keyder&Huri İslamoğlu, “Osmanlı Tarihi Nasıl Yazılmalı? Bir Öneri”, Toplumsal Tarih Çalışmaları, (yay. Ç. Keyder), Ankara: Dost Kitapevi Yayınları, 108-152. Yavuz Cezar, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. Yüzyıldan Tanzimata Mali Tarih), İstanbul: Alan Yayıncılık, 1986. Cemal Kafadar, Kim var imiş biz burada yoğ iken, Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun, İstanbul: Metis Yayınları, 2009. Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, Istanbul: İletişim, 2008.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler merkez-taşra ilişkisinin dönüşümünü analiz edebilecektir.
  2. Öğrenciler bu derste Türkiye’de modernleşmenin tarihsel kökenleriyle ilgili yorum yapabilecektir
  3. Gerileme paradigmasının eleştirisine hakim olacaklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Dönüşümün Başlangıcı: 16. Yüzyıl sonunda demografik, sosyal, siyasi ve ekonomik koşullar(İnalcık 1980)
317. Yüzyıl’da Sarayda ve Taşrada Mali ve Siyasi Dönüşüm(El-Haj 2000; Barkey 1994)
417. ve 18. Yüzyıl: “Gerileme” söyleminin eleştirisi(El-Haj 2000; Tezcan 2010; Piterberg 2005)
5Erken Modern Osmanlı Devleti’ne farklı yaklaşımlar ve eleştiriler: Şarkiyatçılık, ATÜT ve Dünya Yaklaşımı Modelleri(İslamoğlu-İnan 1991; Keyder&İslamoğlu; Reyhan 2008)
6Merkez ve Taşra Maliyesinin Dönüşümü ve Sonuçları(Genç 2000; McGowan 2000; Salzmann 1993; Cezar 1996)
7Osmanlı Yerel Güçlerine Tarihsel Bir Bakış: Ayanlar ve Hanedanlar, Kökenleri, İçerilme Biçimleri(McGowan 2000; Uzunçarşılı; Akdağ 1970-4.
8Ara Sınav 1
9Anadolu’da Yerel Hanedan Örnekleri: Karaosmanoğulları, Çapanoğulları ve Caniklizadeler(Nagata 1997)
10Balkanlarda Ayanlar: Pasvandoğlu, Tirsinikli, Tepedelenli Ali Paşa(Gradeva 2006; Mutafcieva 1997; Sadat 1972)
11Ortadoğu Eyaletlerinde Ayanlar: Musul, Şam ve Mısır Örnekleri(Khoury1999; Houani 1963)
1218.Yüzyıl İktisadi ve Sosyal Tarihinin Kaynakları: Osmanlı ve Avrupa Arşivleri(Shaw 1971; Pamuk 2008)
13Askeri ve İktisadi Reformlara Karşı İsyanlar ve Devletin Niteliği(Shaw 1971)
14Tanzimat, Merkezileşme ve Yerel Dönüşüm/ (Ortaylı, İnalcık)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok