Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çok Disiplinli Tasarım ProjesiBME499113020
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (2023 versiyon)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBiyomedikal Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMihrigül Altan
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıFakülte tarafından belirlenen birden fazla disiplini ilgilendiren projenin farklı bölümlerdeki öğrenciler tarafından belirli bir metodoloji dahilinde yürütülmesi.
Dersin İçeriğiFakülte tarafından belirlenen, birden fazla disiplini ilgilendiren proje konusunun dersi alan öğrencilere tanıtılması; konu hakkında ön araştırma çalışmasının yapılması; proje çerçevesindeki görevlerin yerine getirebilmesi için gerçekçi kısıtlar ve koşullar gözetilerek sistem ve işlem bloklarının belirlenmesi, sisteme ait modelin ortaya konması; donanım bileşenlerinin belirlenmesi maliyet analizinin çıkarılması; projedeki sistemin istenen görevleri yapabilmesi için yazılımın oluşturulması; sistemin güç gereksinimlerinin ele alınması; verilen görevlerin tamamlanabilmesi için gerekli ayarlamalar ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi; sistemin prototipinin oluşturulması; test sonuçlarının alınması ve yorumlanması; projenin ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeler açısından da değerlendirilmesi ve tüm faaliyetlerin raporlaması; projenin sergilenmesi sözlü olarak sunulması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Proje konusuyla ilgili güncel literatür
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Fakültemizdeki farklı disiplinlerde eğitim alan öğrenciler çok disiplinli takımlarında etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanırlar. [6]
  2. Öğrenciler bu ders esnasında, proje önerisi hazırlama ve araştırma yapma hususlarında bilgi sahibi olurlar. [7]
  3. Öğrenciler bu ders esnasında tasarım yapma, hazırlanan tasarımı benzetim programları ile test etme, uygulama, varsa aksaklıkları giderme ve tasarımı iyileştirme hususlarında bilgi sahibi olurlar. [5]
  4. Öğrenciler sürekli öğrenme gereği duyar ve etik kuralları özümserler. [8]
  5. Öğrenciler tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri irdelerler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Fakülte tarafından belirlenen proje konusunun dersi alan öğrencilere tanıtılması
2Öğrenciler tarafından konu hakkında ön araştırma çalışmasının yapılması; verilen görevi gerçekleştirebilecek sisteme dair çözüm önerisinin yapılması
3Fakülte içindeki farklı bölümlerde eğitim alan ekip üyelerinin elektro-mekanik tasarım ve yazılım geliştirme kabiliyetlerini göz önünde bulundurularak görev paylaşımının gerçekleştirmesi
4İş paketlerinin belirlenmesi, iş zaman çizelgesini içeren proje yönetim planının öğrenciler tarafından oluşturulması
5Sistemdeki işlem bloklarının belirlenmesi, sisteme ait modelin ortaya konması
6Her bir işlem bloğu için ihtiyaç duyulacak donanım bileşenlerinin belirlenmesi maliyet analizinin çıkarılması
7Projedeki sistemin istenen görevleri gerçek zamanlı yapabilmesi için yazılımın oluşturulması
8Ara Sınav 1
9Sistemin güç gereksinimlerinin ele alınması
10Her bir işlem bloğunun çalışır hale getirilmesi
11Verilen görevlerin tamamlanabilmesi için gerekli ayarlamalar ve iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi
12Sistemin prototipinin oluşturulması, varsa gerekli düzenleme ve iyileştirmelerin yerine getirilmesi
13Projede hedeflenen çıktılara ulaşıldığını destekleyecek test çalışmalarının yapılması
14Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın amacını, kapsamını, kullanılan yöntemleri, varılan sonuçları içerecek şekilde proje raporunun hazır hale getirilmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama1310
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler160
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok