Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimari Tasarımda Kavramsal Düşünme ve Söylem İlişkisiMIM5419 37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüHande Düzgün Bekdaş
Dersi Veren(ler)Hande Düzgün Bekdaş
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGüncel mimarlık ortamında “Kavramsal Düşünme” yi araç olarak kullanarak, kuramsal bilgiyi anlama, yorumlama ve yeniden üretme yetisi kazanmak; anlam, sembol, dil, söylem açılarından çok boyutlu tartışmaktır.
Dersin İçeriğiPost pozitivist Bakış, Mimari Paralaks, Diyalektik Bakış; Metinler Üzerinden Söylem Analizleri; Mimarlık Ortamı ve Temsili Üzerinden (Mimarlar, Binalar) Kavramsal Analizler (Kodlar, Kavramsal Haritalar, Zihin Haritaları; Kavram Bulutları); Diyagram Oluşturma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • • Jencks, C. ve Kropf, K., (2008). Theories And Manifestoes Of Contemporary Architecture, 2nd Ed., Wiley-Academy
 • • Jencks, C., (2005). The Iconic Building, Rizzoli, New York
 • • Jencks, C., (2004). “Toward an Iconography Of the Present”, Log, 3: 101-108, Anyone Corporation, http://www.jstor.org/stable/41765672, 22 Nisan 2016
 • • Jencks, C., (1997). The Architecture Of The Jumping Universe: A Polemic: How Complexity Science is Changing Architecture And Culture, Academy Editions
 • • Puglisi, L. P., (2008). New Directions In Contemporary Architecture, Wiley-Academy
 • • Krista Sykes (ed.), 2010. Constructing a New Agenda: Architectural Theory 1993- 2009, Princeton Architectural Press, New York, NY.
 • • Michael Hays (ed.), 2000. Architecture Theory since 1968, The MIT Press, Cambridge, MA.
 • • Nesbitt, K., (1996). Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965 – 1995, 2.baskı, Princeton Architectural Press
 • • Tschumi, B., (1996). Architecture and Disjunction, The MIT Press
 • • Tschumi, B., (2004). EVENT-CITIES 3 / Concept vs.Context vs.Content, the MIT Press
 • • Tschumi, B., (2010). EVENT-CITIES 4 / Concept-Form, The MIT Press
 • • Tschumi, B. (2012), Architecture Concepts: Red is Not a Color, Rizzoli.
 • • Melvin, J., (2009). İzmler: Mimarlığı Anlamak, Çevirmeni: Murat Şahin, YEM
 • • Van Der Voordt, T. JM ve Van Wegen, H. BR, (2005). Architecture In Use, Elsevier – Architectural Press
 • • İnceoğlu, M. ve İnceoğlu, N., (2004). Mimarlıkta Söylem, Kuram ve Uygulama, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul
 • • Weston, R., (2015). Mimarlığı Değiştiren 100 Fikir, Çeviren: Neslihan Şık, Literatür Yayıncılık
 • • Çakır, A., (2014). Söylem Analizi: Ne Demek İstiyorsun?, Palet Yayınları
 • • Corbin, J. ve Strauss, A., (1990). “Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria, Qualitative Sociology”, 13 (1), HumanSciencesPress 22 Nisan 2016
 • • Strauss, A. (2003). Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge University Press
 • • Çelik, H. ve Ekşi, H., (2015). Nitel Desenler: Gömülü Teori, Edam Yayınları, İstanbul
 • • Frank Jacobus, “Archi-Graphic: An Infographic Look at Architecture”, ISBN 978-1-78067-619-7, Laurence King Publishing, 2015
 • • Balmer, J. ve Swisher, M. T., 2012, Diagramming the Big Idea: Methods for Architectural Composition, Routledge.
 • • Garcia, M, 2010, Diagrams of Architecture, AD Reader
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Farklı bakış açılarını bir arada değerlendirerek bütünsel bir yaklaşım elde etme bilgi ve becerisini kazanmak
 2. Görünen ve görünmeyen bilgiyi kavramsal olarak analiz edebilmek
 3. Görünen ve görünmeyen bilgiyi görsel olarak ifade edebilmek
 4. Güncel mimarlık bilgisini “Anlama (bilgi edinme), Yorumlama (bilgi dönüştürme), Yeniden Yapılandırma (yeni bilgi üretme)” teknikleri ile tartışmak
 5. Kuramsal bilginin “Kavramsal Altyapısı”nı oluşturmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Bilgilendirme Mimarlık bilgisini “Anlama (bilgi edinme), Yorumlama (bilgi dönüştürme), Yeniden Yapılandırma” üzerine...Okuma
2Anlama (bilgi edinme): Bilim, Sanat, Felsefe ve Mimarlık İlişkisi; Post pozitivist Bakış, Mimari Paralaks, Diyalektik Bakış; Disiplinler ötesi Yaklaşımlar, Düşünce ağıOkuma
3Anlama (bilgi edinme): Mimarlıkta Nitel Çalışmalar; İçerik Analizi, Söylem Analizi, Gömülü Kuram...Okuma
4Anlama (bilgi edinme): Güncel mimarlık ortamı ve temsili üzerine: anlam, dil, söylem, kod, kavram, sembolÖdev: Mimari özgeçmiş üzerine “Zaman çizelgesi / Timeline” hazırlama
5Yorumlama (bilgi dönüştürme): Mimari Felsefe: Kavramsal, anlamsal ve görsel analizler
6Yorumlama (bilgi dönüştürme): Mimari Süreç: Kavramsal, anlamsal ve görsel analizlerÖdev: Seçilen bir konu üzerinden “Zaman çizelgesi / Timeline” hazırlama
7Yorumlama (bilgi dönüştürme): Mimari Kavram: Kavramsal, anlamsal ve görsel analizler
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yeniden Yapılandırma (yeni bilgi üretme): Mimar ve Söylem / Sunum + tartışmaSeçilen bir konu üzerinden “Kavramsal Haritalar, Zihin Haritaları, Kavram Bulutları” üretme
10Yeniden Yapılandırma (yeni bilgi üretme): Mimar ve Söylem / Sunum + tartışma
11Yeniden Yapılandırma (yeni bilgi üretme): Mimar ve Söylem / Sunum + tartışma
12Yeniden Yapılandırma (yeni bilgi üretme): Mimar ve Söylem / Sunum + tartışma
13Yeniden Yapılandırma (yeni bilgi üretme): Mimar ve Söylem / Sunum + tartışma
14Genel Değerlendirme: Final konuları ve diyagram oluşturma üzerine...
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev212
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok