Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Dünyası: Kimlik, Ekonomi, SiyasetSBU312334300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Akif Okur
Dersi Veren(ler)Mehmet Akif Okur
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu derste, a)Türklük kavramının ve Türk dünyasının tarihsel ve teorik boyutlarıyla tanımlanması; b)Türk devlet ve topluluklarının siyasi, ekonomik, sosyal, dini ve fikri hayatlarına ait genel özelliklerin tarihi ve güncel yönleriyle incelenmesi; c)Türk devlet ve topluluklarının hem birbirleriyle hem de bölgesel ve küresel aktörlerle ilişkilerinin ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiTürklüğün ve Türk dünyasının doğuşu, Türklerin İslamlaşması süreci ve Türk siyaset düşüncesi, Tarihteki Türk devletleri ve Türk toplulukları, Türk dünyasında modern fikir hareketleri, Türk dünyasının güncel siyasi, ekonomik ve sosyal vaziyeti, Türk devletleri ve topluluklarının bölgesel ve küresel güçlerle ikili ve çok taraflı ilişkileri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ahmet Bican Ercilasun, Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, 2. Baskı, Ankara: Akçağ, Yayınları
 • Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara 2006
 • Nevzat Kösoğlu, Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, Ötüken Neşriyat, 2012
 • Çağla Gül Yesevi, Türk Dünyası ve Göç: Vatandan Yeni Vatanlara, Küre Yayınları, 2021
 • İlyas Topsakal, Sema Ay(ed.), Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri Politik Ve Ekonomik Boyut, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019
 • Ahmet Kanlıdere, İlyas Kemaloğlu, Ötüken’den Kırım’a Türk Dünyası Kültür Tarihi, Ötüken Neşriyat, 2020
 • Ramazan Özey, Türk Dünyası Coğrafyası, Aktif Yayınevi, 2019
 • Bayram Durbilmez, Türk Dünyası Kültürü, Ötüken Neşriyat, 2019
 • Ruhi Ersoy, Türk Kültür Dünyası, Ötüken Neşriyat, 2021
 • Nevzat Kösoğlu, Türk Kimliği ve Türk Dünyası, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2015
 • Mehmet Akif Okur, Yeni Çağın Eşiğinden "Avrasya'nın Kalbi"ne Bakmak: Tarihten Geleceğe Orta Asya'nın Jeopolitiği Üzerine Değerlendirmeler, Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2011
 • Mehmet Akif Okur “Bir Kuşak, Bir Yol” Projesi’nin Jeopolitiği, Türk Kuşağı ve Uygurlar, Akademik Hassasiyetler, Cilt 4, Sayı 8, 2017, ss. 45-55.
 • Mehmet Akif Okur, "Güvenlik Çalışmaları, Büyük Kararlar ve 'Dünyalar ve içindeki Dünyamız': Tarihsel Kırılma Sürecinin Düşündürdükleri", Güvenlik: Kargaşa ve Belirsizlik Çağından Nereye? içinde, Mehmet Akif Okur (ed.), Kocav Yayınları, İstanbul, ss.11-49, 2018
 • Mehmet Akif Okur, Büyük Kimliğin İzinde: Genişleme Çağları, Ergenekonlar ve Türklük, Orta Asya'da İslam: Temsilden Fobiye, Muhammet Savaş Kafkasyalı (ed.), Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2012
 • Ahmet Kanlıdere, İdil - Ural ve Türkistan'da fikir hareketleri: dinî ıslahçılık ve ceditçilik, Ötüken Neşriyat, 2021
 • Ahmet Taşağıl, Kök Tengri'nin Çocukları Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarih, Bilge Kültür Sanat, 2018
 • Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2018
 • Cezmi Bayram, Türk milliyetçiliği: -tarihi seyri, yeni hedefleri-, Ötüken Neşriyat, 2013
 • Yusuf Sarınay, Türk milliyetçiliğinin tarihî gelişimi ve Türk Ocakları: 1912-1931, Ötüken, 1994
 • Cemil Doğaç İpek, Frankofoni ile Türk Konseyi’nin Mukayesesi, Nobel Yayınevi, 2019
 • Ülküm Gözde Gündoğdu, Suriye İç Savaşı ve Suriye Türkmenleri, Nobel Yayınevi, 2021
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

  PÇ-1
  PÇ-2
  PÇ-3
  PÇ-4
  PÇ-5
  PÇ-6
  PÇ-7
  PÇ-8
  PÇ-9
  PÇ-10
  PÇ-11

  Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

  HaftaKonularÖn Hazırlık
  1Türklüğün doğuşu ve Türk dünyasıTaşağıl (2018), Kösoğlu (2015), Okur (2012)
  2Türklerin İslamlaşma süreci ve Türk siyasi düşüncesinin tarihsel gelişimiKösoğlu (2012)
  3Türkistan ve Kafkasya’da Türk Devletleri Turan (2018)
  4Selçuklu-Osmanlı Asırlarında Türk Dünyası Kösoğlu (2012)
  5Türk Dünyasının Parçalanma Süreci: İç ve Dış DinamiklerKanlıdere (2021)
  6Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Evrimi ve Türk Dünyasında Birlik ArayışlarıBayram (2013), Sarınay (1994)
  7Küresizleşme Döneminde Türk Dünyası: Siyasi, Ekonomik ve Sosyal YapıOkur (2018)
  8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
  9Türk Dünyasında İşbirliği Örgütleriİpek (2019)
  10Ülke İncelemeleri: Azerbaycan, Kazakistan, KırgızistanGömeç (2018)
  11Ülke İncelemeleri: Özbekistan, Türkmenistan Gömeç (2018)
  12Devletsiz Türk TopluluklarıOkur (2017) Gündoğdu (2021)
  13Türk Dünyası Diplomasisi: Dünya içi ilişkilerTopsakal (2019), Yesevi (2021)
  14Türk Dünyası Diplomasisi: Bölgesel ve Büyük Güçlerle İlişkilerOkur (2011)
  15Final

  Değerlendirme Sistemi

  EtkinliklerSayıKatkı Payı
  Devam/Katılım
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Derse Özgü Staj
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Ödev130
  Sunum/Jüri
  Projeler
  Seminer/Workshop
  Ara Sınavlar130
  Final140
  Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
  Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
  TOPLAM100

  AKTS İşyükü Tablosu

  EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
  Ders Saati133
  Laboratuar
  Uygulama
  Arazi Çalışması
  Sınıf Dışı Ders Çalışması
  Derse Özgü Staj
  Ödev124
  Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
  Projeler
  Sunum / Seminer
  Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
  Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
  Toplam İşyükü :
  Toplam İşyükü / 30(s) :
  AKTS Kredisi :
  Diğer NotlarYok