Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Politik İktisat IKT612237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat ABD İktisat Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüEnsar Yılmaz
Dersi Veren(ler)Ensar Yılmaz
Asistan(lar)ıÖzdemir Teke
Dersin AmacıBu ders, öğrencilerin içinde bulunduğumuz ekonomik sistemi (Kapitalizm) daha eksiksiz ve derinlemesine anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır ve öğrencilerin bu ekonomik sistemi düşünmek ve değerlendirmek için yol gösterecektir. Buna ek olarak, iktisadın temel felsefesini anlamaya çalışacağız. Ders ayrıca, öğrencilere ekonomik kavramların ve temel ekonomik ilkelerin gerçek hayatta uygulanabilirliğini öğrenmelerine yardımcı olacak uygulamaları da içermektedir.
Dersin İçeriğiBu derste ele alınacak başlıca konular ekonomik düşünce ve ekonomik problemlere giriş; ekonomik analiz yöntemleri; ekonomik sistemler; talep ve arzda belirgin piyasa güçleri; ekonomik teorilerin analizi; piyasa aktörlerinin karar verme ve kar maksimizasyon davranışları; rekabetin ötesinde farklı piyasa yapıları; piyasa başarısızlıkları ve devletlerin rolü; ekonomi ile politika arasındaki ilişkiler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, mevcut ekonomiler hakkında gerçekçi bir bakış açısına sahip olacaklardır.
  2. Piyasa mekanizması ile hükümetin seçimi arasındaki ana bağlantıları anlayacaklar.
  3. Öğrenciler, günümüz dünyasındaki temel ekonomik problemleri ve bunların etkilerini değerlendirmeyi öğreneceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Politik İktisat: Giriş
2Piyasalar ve Devlet, ve Refah Devleti, Orta Yol: Nordik Sosyal Demokrasi
3Regülasyon, Etkinlik ve Rekabet
4Kapitalist Sistemde Rekabet ve Tekelleşme
5Teknoloji, Sermaye ve Ücretler
6Gelir Eşitsizliği, Yeniden dağiıtım, Vergilendirme
7Siyaset ve Ekonomi, Siyasi İstikrarsızlık ve Büyüme
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10Finansal Krizlerin Doğası, Finansallaşma ve Minsky
11Adalet ve Ekonomi: Rawls, Sen ve Dworkin
12Makroekonomik Politikaların İkilemleri, Koordinasyon Başarısızlıkları
13Ara Sınav 2
14İktisatta Post-Keynesyen perspektif ve Neoklasik İktisat
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati33
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması99
Derse Özgü Staj
Ödev33
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)66
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)99
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok