Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Hesaplamalı Mekan AnaliziMIM610837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMekan analizi tekniklerini kentsel ölçekte ve bina ölçeğinde incelemek, sayısal ortamı bu analizlerin görselleştirilmesi ve bir tasarım parametresi olarak değerlendirilmesine imkan verecek şekilde kullanmaktır.
Dersin İçeriğiMekansal analiz yöntemleri; mekan yerleşim planlaması, mekan dizimi, yönbulma; Kullanıcı hareketleri ve erişilebilirliği ve buna bağlı olarak mekân erişilebilirliği ve ölçütlerinin tasarım alanına katkısı, mekânsal analizin kent veya yapı ölçeğinde örnekler üzerinden ele alınması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Arthur, P., Passini, R. (1992). Wayfinding; people, sign and architecture. McGraw-Hill, Canada, sf. 9 –10.
 • Andrade I., Dorneles V., Bins Ely V.H.M. (2012). Accessibility for All: Going from theory to Practice, Work 41, 3840-3846.
 • Arvin, S.A., House, D.H. (2002). Modeling architectural design objectives in physically based space planning. Automation in Construction, 11, 213–225.
 • Bafna, S. (2003). Space Syntax, A Brief Introduction to Its Logic and Analytic Techniques. Environment and Behaviour, 35:1, 17-29.
 • Bafna, S., Ramash, R. (2007). Designing the Spatial Syntax of Office Layouts. Space Syntax Symposium, Istanbul.
 • Balachandran, M., Gero, J.S. (1987). Dimensioning of architectural floor plans under conflicting objectives. Environment and Planning B, 14, 29-37.
 • Bechtel, R.B., Churchman, A. (2002). Environmental Psychology. John Wiley&Sons.
 • Bland, J.A. (1999). Space-planning by ant colony optimisation. International Journal of Computer Applications in Technology, Inderscience Publishers, 12:6, 320-328.
 • Cenani, S. (2007). Kullanıcı Hareketlerinin Etmen Tabanlı Sistemler ile Temsili: Alışveriş Merkezi Örneği. Master Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Damski, J. C., Gero, J. S. (1997). An evolutionary approach to generating constraint-based space layout topologies, R. Junge (Editör), CAADFutures 1997, (s. 855-864), Kluwer, Dordrecht.
 • Gero J., Kazakov V. (1998). Evolving design genes in space layout problems. Artificial Intelligence in Engineering, 12:3, 163–176.
 • Haq, S., Hill, G., Pramanik, A. (2005). Comparison of Configurational, Wayfinding and Cognitive Correlates in Real and Virtual Settings. Space Syntax Symposium, Delft.
 • Hillier, B., Hanson, J. (1998). Space Syntax as a research program. Urban Morphology, 2, s. 108-110.
 • Jo, J.H., Gero, J.S. (1994). A genetic search approach to space layout planning. Architectural Science Review, 38:37-46.
 • Penn, A., Hillier B., Banister D., Xu J. (1998). Configurational Modelling of Urban Movement Networks. Environment and Planning B – Plannning & Design, 25, 1:59-84.
 • Hillier, B. (1996). Space is the Machine, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hillier, B., Hanson, J. (1984). “The Social Logic of Space”. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511597237.003.
 • Erkman,U. (1990). Büyüme ve gelişme açısından üniversite kampüslerinde planlama ve tasarım çalışmaları. İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • Hoeger K., Christiaanse K. (2007). Campus and the City: Urban design for the knowledge society. Edzo Bindels (Editor) , Zurich : Gta.
 • Ma, J., Lo, S.M., Song, W.G., Wang, W.L., Zhang, J., Liao, G.X., (2013). Modeling pedestrian space in complex building for efficient pedestrian traffic simulation. Automation in Construction, 30, s. 25-36.
 • Medjdoub, B., Yannou, B. (2000). Separating topology and geometry in space planning. Computer-Aided Design, 32, s. 39–61.
 • Montello, D. (2007). The Contribution of Space Syntax to a Comprehensive Theory Of Environmental Psychology. Space Syntax Symposium, Istanbul.
 • Mora, R. (2009). The Cognitive Roots of Space Syntax. (Doktora tezi), University of California Los Angeles, USA.
 • Özbek, M.O, Özer, D.G., (2014) “Spatial Integration and Accessibility Considering Urban Sustainability Patterns: Historical Islands of Istanbul”, ed. N. Marchettini, C.A. Brebbia, R. Pulselli, S. Bastianoni, Sustainable City IX, WIT Press, UK, Vol. 2, p.1649-1660.
 • Gulec, D. (2014). Mimari Tasarım Alanında Kullanıcı Erişilebilirliğinin Genetik Algoritma İle Optimizasyonu - aDA: Sağlık Kampüsü Uygulaması, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özer, D.G., Ozbek, M.O., Sener, S.M., (2016) “Mekansal Erişilebilirlik-1: Kullanıcı Hareketleri Açısından bir İnceleme”, 2.Ulusal Engelleştirilenler Sempozyumu, 7-9 Nisan, Selçuk Üniversitesi, p. 16-29, Konya.
 • Özer, D.G., Sener, S.M., (2016) “Mekansal Erişilebilirlik-2: Bilişim Alanında Kullanıcı Hareketlerini İnceleyen Metodlar”, 2.Ulusal Engelleştirilenler Sempozyumu, 7-9 Nisan, Selçuk Üniversitesi, p. 30-42, Konya
 • Özer, D.G., Şener, S.M., Zaman, Ç. (2012). Optimization of User Accessibility Using Genetic Algorithm. Prooceedings of 15th Generative Art Conference, Lucca, Italy.
 • Penn, A. (2001). Space Syntax and Spatial Cognition, or, why the axial line?. Space Syntax Symposium, Atlanta.
 • Peponis, J., Wineman, J. (2002). Spatial Structure of Environment and Behaviour, In Bechtel, R.B., Churchman, A. (Eds.) Handbook of Environmental Psychology.
 • Şıkoğlu, E., Arslan, H., (2015). Mekân dizim analizi yöntemi ve bunun coğrafi çalışmalarda kullanılabilirliği, Türk Coğrafya Dergisi, 65, 11-21.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Mekansal analiz tekniklerini öğrenmek,
 2. Sayısal ortamda mekansal analiz tekniklerini uygulayabilmek
 3. Mekan dizimi tekniklerini öğrenmek ve örnekler üzerinden uygulamak
 4. Yönbulma kavramı ve tekniklerini öğrenerek, mekansal üretimi bu bağlamda değerlendirebilmek
 5. Mekansal analizi, tasarım üretim aracı olarak kullanabilmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, Mekansal Analiz Yöntemlerine Genel Bakış
2Mekan Yerleşim Planlaması
3Mekan Dizimi Yöntemleri
4Mekan Dizimi Örnekleri ve Uygulamaları
5Yönbulma Kavramı ve Uygulamaları
6Yöntemlerin sayısal ortamlarda karşılıklarının ve arayüzlerinin incelenmesi
7Yöntemlerin sayısal ortamlarda karşılıklarının ve arayüzlerinin incelenmesi (devam)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9
10Öğrenci grupları mekânsal analiz projelerinin kritikleri
11Öğrenci grupları mekânsal analiz projelerinin kritikleri
12Ara sunum
13Mekânsal analiz projelerinin kritikleri ve sayısal ortam aktarımları
14Mekânsal analiz projelerinin kritikleri ve sayısal ortam aktarımları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati123
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması120
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev310
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler116
Sunum / Seminer140
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)133
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)150
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok