Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Karma Araştırma Yöntemleri EGT619937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüYavuz Erişen
Dersi Veren(ler)Mine Çeliköz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, karma araştırma yöntemine dayalı bir araştırmayı doğru olarak desenleme, yürütme, sonuçlarını çözümleme ve yorumlama bilgi ve becerisi kazandırmaktır
Dersin İçeriğiBu dersin içeriğini, Karma araştırma yönteminin doğası; karma araştırma yönteminin felsefi, kuramsal, tarihi temelleri; başlıca karma yöntem desenleri; karma yöntemde akademik yazma ilkeleri oluşturmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Creswell, J.W. (2002). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Method Research, 3.Baskı, CA: SagePublications, Thousand Oaks.
 • Gunbayi,I.(2020).Action research as a mixed methods research: Definition, philosophy, types, process, political and ethical issues and pros and cons.Journal of Mixed Methods Studies,Issue 2,16-25
 • Gunbayi,Ilhan.(2020).Knowledge-constitutive interests and social paradigms in guiding mixed meth-ods research (MMR).Journal of Mixed Methods Studies,Issue1,44-56
 • Gunbayi,I.(2020).Systematic curriculum and instructional development for a mixed methods re-search: SCID-MMR.Journal of Mixed MethodsStudies,Issue1,1-27
 • Ivankova, N.V. (2022). Eylem Araştırmasında Karma Yöntem Uygulamaları: Yöntemden Topluluk Eylemine. 1. Baskı, (Çev Ed: İ.Günbayı ve E. Karabağ), Ankara: Vizetek yaınları
 • Johnson, R. B. ve Onwuegbuzie, A. J. (2004). “Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time HasCome”, Educational Researcher, 33/7, 14–26
 • Johnson, R. B. ve Onwuegbuzie, A. J. (2007). “Toward a Definition of Mixed Methods Research”, Journal of MixedMethods Research, 1/2, 112–133.
 • Lieberman, E. S. (2005). “Nested Analysis as a Mixed-Method Strategy for Comparative Research”, The AmericanPolitical Science Review, 99/3, 435–452.
 • Morse, J. M. (1991). Approaches to qualitative-quantitative methodological triangula-tion. Nursing Research, 40, 120-123.
 • Morse, J. M., & Niehaus, L. (2009). Mixed methods design: Principles and procedures. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
 • Onwuegbuzie, A.J. , & Johnson, R.B. (2006). “The validity issue in mixed research”, Research in the Schools,13/1, 48-63
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods, 2.Baskı, CA: Sage Publications, Newbury Park
 • Teddlie, C. ve Tashakkori, A. (2009). Foundations of Mixed Methods Research, CA: Sage Publications, ThousandOaks
 • Tashakkori, A. & Teddlie, C. (Eds.). (2010). Handbook of mixed methods in social & behavioral research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Eğitim araştırmalarına yön veren paradigmaları kavrar
 2. Nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerini karşılaştırır
 3. Karma araştırma yönteminin tarihi temellerini kavrar
 4. Karma araştırma metodolojisini kavrar
 5. Karma araştırma desenlerine uygun araştırma tasarımları yapar
 6. Karma araştırma yöntemine dayalı bilimsel bir araştırmanın planlama, uygulama, analiz ve raporlama süreçlerini bilir ve uygular

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6
PÇ-1545555
PÇ-2544555
PÇ-3544555
PÇ-4425454
PÇ-5554555
PÇ-6544444
PÇ-7445545
PÇ-8555454
PÇ-9534455
PÇ-10244544
PÇ-11444455
PÇ-12444455

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Temel Kavramlar
2Karma Araştırma Yönteminin Doğası, Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Karma Yöntem Araştırma Desenleri, Karma araştırma yöntemine dayalı bilimsel bir araştırma planlamaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Açımlayıcı Sıralı Karma Desen, Akademik Yazma İlkeleri, Açımlayıcı Sıralı Karma Desende Araştırma Tasarım Çalışmalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Keşfedici Sıralı Karma Desen, Akademik Yazma İlkeleri, Keşfedici Sıralı Karma Desende Araştırma Tasarım Çalışmalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Yakınsak Paralel Desen, Akademik Yazma İlkeleri Yakınsak Paralel Desende Araştırma Tasarım Çalışmalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7İç İçe Karma Desen, Akademik Yazma İlkeleri, İç İçe Karma Desende Araştırma Tasarım Çalışmalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Dönüştürücü Karma Desen, Akademik Yazma İlkeleri, İç İçe Karma Desende Araştırma Tasarım Çalışmalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Çok Aşamalı Karma Desen, Akademik Yazma İlkeleri, Çok Aşamalı Karma Desende Araştırma tasarım çalışmalarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Karma araştırma yöntemine dayalı planlanan bilimsel bir araştırmanın uygulanması, analizi ve raporlamaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Karma araştırma yöntemine dayalı planlanan bilimsel bir araştırmanın uygulanması, analizi ve raporlamaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Karma araştırma yöntemine dayalı planlanan bilimsel bir araştırmanın uygulanması, analizi ve raporlamaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Karma araştırma yöntemine dayalı planlanan bilimsel bir araştırmanın uygulanması, analizi ve raporlama İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1215
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev525
Sunum/Jüri120
Projeler140
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev56
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler165
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok