Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları TDE614437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşe Melek Özyetgin
Dersi Veren(ler)Zühal Ölmez, Yakup Çelik, Ayşe Melek Özyetgin, Sevim Yılmaz Önder, Ali Emre Özyıldırım, Aynur Koçak
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürk Dili ve Edebiyatı üzerine yapılan kuramsal araştırmaları inceleme ve değerlendirme yetisi kazanmak
Dersin İçeriğiAltay Dil teorisi, Türk dillerinin tasnifi, uzun ünlüler, kapalı e gibi kuramsal konuların incelenmesi, araştırılması, tartışılması, halk edebiyatı metin incelemeleri, halk edebiyatı kaynakları, halk bilimi araştırma yöntemleri, eski Türk edebiyatı nazım şekilleri, nesir incelemeleri, metin şerhi ve metin tamiri üzerine araştırma ve uygulamalar yapılması, yeni Türk edebiyatı nazım şekilleri, Batı edebiyatı kaynakları, bilimsel araştırma ve metin inceleme yöntemleri üzerinde inceleme ve araştırma yapılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Tekin, Talat, Mehmet ölmez, Türk Dilleri / Giriş, İstanbul 1999.
 • Tekin, Talat, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Ankara 1985.
 • Arat, Reşit Rahmeti, “Türk Şivelerinin Tasnifi”, Makaleler, Ankara 1987: 59-138
 • Clauson, Sir Gerard, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish, Oxford 1972.
 • Deny, Jean, Kaare Gronbech, Helmuth Scheel, Zeki Velidi Togan (yay.), Philologiae Turcicae Fundamenta, /, Wiesbaden 1959.
 • Tekin, Talat, “New Classification of the Turkic Languages”, Türk Dilleri Araştırmaları 1991, Ankara 1991: 5-18.
 • Poppe, Nicholas Vergleichende Grammatik der altaischen. Wiesbaden 1960.
 • Ramstedt, G. J., Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, 1 Lautlehre, Haz. Pennti Aalto, Helsinki 1957.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Altay Dili Teorisinin genel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olur
 2. Modern Türk dillerinin tasniflerini öğrenir.
 3. Türkçede uzun ünlülerin varlığına dair hangi delillerin olduğunu öğrenir
 4. Kapalı /e/ ekinin tarihî ve çağdaş Türk dillerindeki görünümü hakkında eski Türk dillerinden bilgi edinir.
 5. Türk Halk Edebiyatı metinleri hakkında bilgi sahibi olur.
 6. Türk Halk Edebiyatının kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
 7. Folklor araştırma yöntemlerini öğrenir.
 8. Divan şiirini inceler ve klasik nesir metinleri okur.
 9. Metin yorumlama ve metin tamiri üzerinde alıştırma yapabilir.
 10. Yeni Türk Edebiyatı nazım şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
 11. Batı edebiyatının kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
 12. Bilimsel araştırma ve metin analizi yöntemlerinin neler olduğunu öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11DÖÇ-12
PÇ-1------------
PÇ-2------------
PÇ-3------------
PÇ-4------------
PÇ-5------------
PÇ-6------------
PÇ-7------------
PÇ-8------------
PÇ-9------------
PÇ-10------------
PÇ-11------------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Konularla ilgili genel yayınların tanıtılmasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Altay Dilleri kuramı konusunda yapılan tartışmaların incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Altay Dil teorisinin argümanlarının tartışılmasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Türk Dillerinin tasnifinde kullanılan ölçütlerin incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Bu ölçütlere göre Türk Dillerinin tasnifiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Ana Türkçedeki uzun ünlüler konusunun eldeki verilere göre tartışılmasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Kapalı e sesinin varlığını destekleyen bilgilerin gözden geçirilerek incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Türk halk edebiyatı metinlerinin incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Türk halk edebiyatının kaynaklarının araştırılmasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Türk halk edebiyatı araştırma yöntemlerinin tartışılmasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Eski Türk Edebiyatı nazım şekilleri ve nesir metinlerinin incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Anadolu’da yazılmış şerh metinlerinin tasnifi ve incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Yeni Türk Edebiyatı nazım şekillerinin incelenmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok