Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında Mensur EserlerTDE529937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüMeriç Harmancı
Dersi Veren(ler)Aynur Koçak, Meriç Harmancı
Asistan(lar)ıFatma Zehra Uğurcan
Dersin AmacıDinî-Tasavvufî Türk Edebiyatına ait mensur türleri, bu türde verilen eserleri tanıtmak ve mensur eserlere ait temel teorik bilgileri öğretmek; Dinî-tasavvufî mensur metinlerin çözümlemesini yapabilmek, gerçek anlamlar yanında sembolik anlamları da çözümleyerek metinlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak; bu eserleri tanıtarak Türk Edebiyatı içindeki yeri hakkında bilgi sahibi yapmak.
Dersin İçeriğiBu derste Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatına ait mensur türlerin tematik, bağlamsal, yapısal, işlevsel özellikleri anlatılır. Söz konusu türlerin üslûp, form ve dile ait özellikleri aktarılır. Dinî Tasavvufî Türk edebiyatının oluşum şartlarının ve tarihi gelişimi örnek metinler sayesinde analiz edilir ve metin inceleme metotları kavratılır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Akalın, Şükrü Haluk. (1988). Ebü’l-Hayr-ı Rûmî – Saltuk-nâme 1, 2 3 . Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
 • Artun, Erman (2006) Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Barkan, Ömer Lütfi, "Kolonizatör Türk Dervişleri", Vakıflar Dergisi, II, 1942.
 • Çetin. İsmet. (1997). Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknâmeleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Duran Hamiye (2010), Hünkar Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi, Ankara: Gazi Üni. Yayınları.
 • Gölpınarlı, Abdülbaki (1985) 100 Soruda Tasavvuf, İstanbul: Gerçek Yayınevi
 • Gölpınarlı, Abdülbaki (1995) Hacı Bektaş Velayetnamesi, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Gölpınarlı, Abdülbaki (2014). Vilâyet-nâme. İstanbul: İnkılâp Yayınları
 • Güzel, Abdurrahman (2000) Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları
 • Hamiye, Duran, Dursun Gümüşoğlu. (2010). Hünkâr Hacı Bektaş Velî Velâyetnâmesi. Ankara: Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Yayınları.
 • Hamiye, Duran. (1995). Hacı Bektaş Velî Velayetnâmesi ve Velayetnâmede Geçen Keramet Motifleri. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • İz, Fahir. (1974-1984). The Legend of Sarı Saltuk Collected from Oral Tradition by Ebu’l Hayr Rumî. Part I-VII. Cambridge: Harvard University.
 • Koçak Aynur, "Ahmet Bican'ın Eserleri Üzerine Bir İnceleme", Üçdal Neşriyat, İstanbul.
 • Koçak Aynur, "Yazılı Sözlü ve Elektirk Kültür Ortamlarında Mehmed Emin Tokadi", , Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Köksal, Hasan (1981). Battalnamelerde Tip Motif, Motif Yapısı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Köksal, Hasan. (2003). Battal Gazi Destanı. Ankara: AkçaĞ Yay.
 • Köprülü, Fuad (2003) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara: Akçağ Yayınları
 • Mattei. Jean-Louis. (2004). Hz. Ali Cenknâmeleri. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Melikoff, İrene, Uyur İdik Uyardılar, İstanbul, 1994.
 • Ocak, Ahmet Yaşar (1996) Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ocak, Ahmet Yaşar, Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, Ankara, 1983.
 • Ocak, Ahmet Yaşar, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler, Ankara, 1997.
 • Ocak, Ahmet Yaşar. (2002). Sarı Saltık Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destanî Öncüsü. Ankara: TTK.
 • Sezen, Lütfi. (1991). Halk Edebiyatında Hamzanâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Yunus Emre. Risaletü’n Nushiyye. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yüce, Kemal. (1987). Saltuknâme’de Tarihî, Dinî ve Efsanevî Unsurlar. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatına ait mensur türlerin temel ve ayırt edici özelliklerini öğrenir.
 2. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatına ait mensur türlerin tematik, bağlamsal, yapısal ve işlevsel özelliklerini değerlendirebilir.
 3. Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatına ait mensur eserleri mukayeseli bakış açılarıyla yorumlayabilir, analiz edebilir.
 4. Tasavvufun mahiyetini, felsefesini, temellerini öğrenir.
 5. Dinî-tasavvufi mensur metinleri halk kültürü açısından değerlendirebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-355555
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-955555
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dini Tasavvufi Türk Edebiyatının gelişimin hazırlayan tasavvufi unsurlarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Dini Tasavvufi Türk edebiyatını oluşturan unsurlarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı ve özellikleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında türlerKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Dinî-tasavvufî halk nesrine genel bir bakışKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
6HamzanâmeKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7BattalnameKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9SaltuknâmeKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10MenâkıbnâmeKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Menâkıbnâme metinleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12VelâyetnâmeKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Velâyetnâme metinleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Dini-tasavvufi mensur metinlerin halk kültürü açısından değerlendirilmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok