Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İkinci Dil Ediniminde ToplumdilbilimING511137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Yabancı Diller Eğitimi ABD İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüSemin Kazazoğlu
Dersi Veren(ler)Semin Kazazoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, öğrencilere toplumdilbilimin temel konularını tanıtmak ve bu konuların dilde ve eğitimdeki uygulamalarını göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders, sosyal ve kültürel faktörlerin dili, dil kullanımını, dil öğrenimi ve öğretimini nasıl etkilediğini araştırarak dili sosyokültürel bağlamı içinde incelemektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Wardhaugh, Ronald (2010). An introduction to sociolinguistics, 6th edition. Malden, MA: Wiley-Blackwell. Chapter 15, 378-412.
  • Kachru, Braj B. & Cecil L. Nelson (1996). World Englishes. In Sandra Lee Mc Kay & Nancy H. Hornberger (eds.), Sociolinguistics and language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 71-102.
  • Yule, George. 1996. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
  • Jenkins, Jennifer (2009). English as a lingua franca: Interpretations and attitudes. World Englishes 28 (2), 200-207.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dil öğretiminde toplumdilbilim kuramlarının temel ilkelerini açıklayabilecektir.
  2. Toplumdilbilimin alt kollarının dil öğretimindeki rolünü tanımlayabilecektir.
  3. Toplumdilbilimin farklı dil öğretim metodolojileri üzerindeki etkisini analiz edebilecektir.
  4. Sosyolojik ilkeleri dil öğretim senaryolarına uygulayabilecektir.
  5. Toplumdilbilim ve dil öğretimi arasındaki bağlantıyı örneklerle açıklayabilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Toplumdilbiliminin temel kavramları ve kuramları: Kültürlenme Kuramı, Etkileşim Kuramı, Söz-Eylem Kuramı
2Dil kodları:Karma dil, Kırma dil, Kod karıştırma
3Dil değişkesi ve değişimi
4Dil İlişkisi: İkidillilik ve Çokdillilik
5Cinsiyet ve Yaş
6Biçem, içerik ve üslup
7Dünya İngilizceleri
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Nezaket ve stereotipler
10Antropolojik ve etnografik yaklaşımlar
11Bölgesel ve sosyal Lehçeler
12İkinci Dil Edinimi ve Toplumdilbilim
13Yabancı Dil Öğreniminin Sosyal Boyutları: Vygotsky, Toplumdilbilim Kuramı SLA
14İkinci Dilde Kimlik ve Sosyalleşme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği130
Projeler120
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok