Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sanat ve YemekSYP420034300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüEmine ÖNEL KURT
Dersi Veren(ler)Emine ÖNEL KURT
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıYemek konulu sanat yapıtları üzerinden farklı tarihsel dönemlere ve olaylara bakmak.
Dersin İçeriğiBu derste yemeğin sosyal ve politik boyutuna sanat aracılığıyla odaklanılacaktır. Sanatın popüler konularından biri de yemektir. Sanat eseri çoğu zaman yapıldığı dönemin belirgin eğilimlerini ve düşünsel yapısını yansıtır. Bu çerçevede, dinsel, düşünsel, ekonomik, politik ve toplumsal özellikleri açığa çıkaran göstergeler arasında yiyecek ve içeceklerin ele alındığı resimler araştırmacılara en az yazılı belgeler kadar önemli bir kaynak sunar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • AVCI, Ayşegül vd. (Haz.), Yemekte Tarih Var: Yemek Kültürü ve Tarihçiliği, Tarih Vakfı Yay., İstanbul, 2013.
 • BEARDSWORTH-KEIL, Yemek Sosyolojisi, Phoenix Yay., İstanbul, 2012.
 • BENDINER, Kenneth, Food in Painting: From the Renaissance to the Present, Reaktion Books, London, 2004.
 • BLOCH-NANO, Evelyne, Sebzelerin Efsanevi Tarihi, Ruhun Gıdası Kitaplar, İstanbul, 2015.
 • BOBER, Phyllis Pray, Antik ve Ortaçağda Yemek Kültürü: Sanat, Kültür ve Mutfak, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003.
 • BOUDAN, Chiristian, Mutfak Savaşı, Ayrıntı Yayınları, Istanbul, 2006.
 • BOURDIEU, Pierre, Ayrım : Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Heretik Yay., İstanbul, 2015.
 • BOYNUDELIK İREN, Zerrin-BOYNUDELİK, Mahmut, Zeytinin Renkleri: Sanat Tarihinde Zeytin İmgesi, Umur Yayınları, İstanbul, 2011.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin-ÖNEL KURT Emine, “Günlük Hayat Resimlerinde Yeme İçme: Mutfak Sahneleri, Yemek Hazırlıkları”, Toplumsal Tarih, S. 256, Nisan 2015, s.92-95.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin-ÖNEL KURT Emine, “Günlük Hayat Resimlerinde Yeme İçme: Öğünler”, Toplumsal Tarih, S. 256, Mayıs 2015, s.92-94.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, Bu Resim Ne Anlatıyor? İkonografi, İstanbul Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2015.
 • BOYNUDELİK İREN, Zerrin, Bu Resim Ne Anlatıyor? Mitoloji, İstanbul Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2017.
 • BRECKETT, Wendy, The Story of Painting, A Dorling Kindersley Book, New York, 2000.
 • BURKE, Peter, Tarihin Görgü Tanıkları, Afişten Heykele, Minyatürden Fotoğrafa, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003.
 • BURKE, Peter., Bilginin Toplumsal Tarihi : Gutenberg'den Diderot'ya, (Çev: Mete Tunçay) Tarih Vakfı, Yurt Yayınları, İstanbul, 2001
 • DALBY, Andrew, Bizans’ın Damak Tadı, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004.
 • DAVE, DeWitt, Leonardo da Vinci’nin Sofrası, İtalyan Mutfağı’nın Gizli Tarihi, Oğlak Yayınları, Istanbul, 2012.
 • FREEDMAN, Paul (Haz.), Yemek: Damak Tadının Tarihi, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2008.
 • GOODY, Jack, Yemek, Mutfak, Sınıf, Pinhan Yayınları, İstanbul, 2013.
 • HAGEN, Rose-Marie - Rainer, What Great Painting Says?, Vol.I, II, III, Taschen, Cologne, 1996.
 • IŞIN, Priscilla Mary, Gülbeşeker, YKY, İstanbul, 2008.
 • KARAOSMANOĞLU, N. Defne, Yemekle Devriâlem: Küreselleşme, Kimlik, Teknoloji, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2017.
 • KRONDL, Michael, Lezzet Fetihleri, Ruhun Gıdası Kitaplar, İstanbul, 2014.
 • LEPPERT, Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü İmgelerin Toplumsal İşlevi, (Çev. İsmail Türkmen) Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002
 • MALAGUZZI, Silvia, Food and Feasting in Art, Getty Publications, Los Angeles, 2008.
 • MEAGHER, Jennifer, "Food and Drink in European Painting, 1400–1800". In Heilbronn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/hd/food/hd_food.htm (May 2009)
 • NATTER, Bert, The Rijkmuseum Cook Book, Thoas Rap, 2004.
 • ONARAN, Burak, Mutfaktarih: Yemeğin Politik Serüvenleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015.
 • PITTE, Jean-Robert, Şarap ve Din, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2006.
 • REBORA, Giovanni, Çatal Kültürü: Avrupa Mutfağının Kısa Tarihi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003
 • RILEY, Gillian, A Feast for The Eyes, National Gallery London Publications, 1998.
 • SHINER, Larry, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004.
 • SINGER, Amy (Ed.), Haydi Sofraya: Mutfak Penceresinden Osmanlı Tarihi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2015
 • SPANG, Rebecca, L., Restoranın İcadı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007.
 • STANDAGE, Tom, Altı Bardakta Dünya Tarihi, Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul, 2015.
 • STANDAGE, Tom, İnsanlığın Yeme Tarihi, Maya Kitap Istanbul, 2016.
 • TEZ, Zeki, Lezzetin Tarihi, Hayykitap, İstanbul, 2012.
 • UHRİ, Ahmet, Anadolu Mutfak Kültürünün Kökenleri : Arkeolojik, Arkeometrik, Dilsel, Tarihsel ve Etnolojik Veriler, Ege Yayınları, İstanbul, 2017.
 • UHRİ, Ahmet, Boğaz Derdi: Tarım ve Beslenmenin Kültür Tarihi, Ege Yayınları, İstanbul, 2011.
 • WILD, Antony, Kahve: Bir Acı Tarih, MB Yayınevi, İstanbul, 2007.
 • WILSON Bee, Consider the Fork: A History of How We Cook and Eat, Basic Books, 2012.
 • YAŞAR Ahmet (Der.), Osmanlı Kahvehaneleri, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2009.
 • YENAL, N. Zafer, “Bir Araştırma Alanı Olarak Yeme-İçmenin Tarihi ve Sosyolojisi”, Toplum ve Bilim, S.71 Kış 1996, s. 195-227.
 • YERASİMOS, Marianna, 500 Yıllık, Osmanlı Mutfağı, Boyut Yay., İstanbul, 2005.
 • YERASİMOS; Marianna, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Yemek Kültürü, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2014
 • https://www.metmuseum.org/art/metpublications/Dutch_Paintings_in_The_Metropolitan_Museum_of_Art_2_vols_
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sanat yapıtı aracılığıyla, sosyal, ekonomik, politik ve düşünsel yapıları anlamak.
 2. Çeşitli dönemlerden seçilmiş sanat yapıtlarının üzerinden farklı tarihsel dönemlere, olaylara ve olgulara bakarak yorum yapabilmek.
 3. Öne çıkan düşünce ve inanç sistemleriyle sanat arasındaki bağı takip edebilmek.
 4. Sanat yapıtını içinde bulunduğu döneme göre analiz edebilmek.
 5. Sanatta etkileşim alanlarının yarattığı değişim veya gelişimleri kavrayabilmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Introduction / The social and political dimensions of food. NA
2Food and Symbols / In symbolic contexts food paintings / The most common food and beverages in paintingsTo read related articles
3Food in ancient world / Examples from Mesopotamia, Egypt, Greek and Roman periods / General evaluation of examples of frescos and paintings of vases.To read related articles
4Mythology and food paintings To read related articles
5Iconography and food paintingsTo read related articles
6Allegories and food paintingsTo read related articles
7Food in Still Life (paintings from seventeenth, eighteenth and nineteenth centuries)To read related articles
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Food scenes in Ottoman MiniaturesTo read related articles
10The food preparation and kitchen scenesTo read related articles
11Markets and ShopsTo read related articles
12Dining Tables and BanquetTo read related articles
13Food in the twentieth century paintingsTo read related articles
14Contemporary Art and FoodTo read related articles
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok