Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dini Tasavvufi Türk EdebiyatıTDE338224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüMeriç Harmancı
Dersi Veren(ler)Aynur Koçak, Meriç Harmancı
Asistan(lar)ıFatma Zehra Uğurcan
Dersin AmacıTürklerin benimsedikleri inanç sistemleri hakkında bilgi vermek. Tasavvufun kaynağını, gelişimini, Anadolu’da tasavvufun ortaya çıkışını incelemek. Din ve tasavvuf bağlamında eser veren şahsiyetleri ve eserlerini tanıtarak Türk Edebiyatı içindeki yeri hakkında bilgi sahibi yapmak.
Dersin İçeriğiBu derste tasavvufla ilgili temel bilgi ve kavramları öğretilir. Tasavvufun doğuşu, gelişmesi, tarihi ve kapsamı anlatılır. Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın doğuşu ve gelişimi kavratılır. Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın önemli mutasavvıfları, onların fikirleri ve eserleri incelenir. Tasavvufî metinlerin analizi yapılır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • (ERGUN), Sadettin Nüzhet: XVII’nci Asır Saz Şairlerinden Pir Sultan Abdal, İstanbul, Evkaf Matbaası, 1929.
 • ARTUN, Erman (2006) Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları
 • BAŞGÖZ, İlhan: Yunus Emre, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • ERASLAN, Kemal (1991) Ahmed-i Yesevî, Divan-ı Hikmet Seçmeler, Ankara: Kültür Bakanlığı
 • ERGUN, Sadettin Nüshet: Bektaşî Şâirleri ve Nefesleri, Cilt: 1-2, İstanbul, 1944.
 • EYUBOĞLU, Sabahattin: Pir Sultan Abdal, 4. Basım, İstanbul, Cem Yayınevi, 1995.
 • GÖLPINARLI, Abdûlbaki: Pir Sultan Abdal, 3. Basım, İstanbul, Varlık Yayınevi, 1969.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1963) Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1985) 100 Soruda Tasavvuf, İstanbul: Gerçek Yayınevi
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1991) Yunus Emre Divanı ve Risâletü’n-Nushiye, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • GÖLPINARLI, Abdülbaki (1995) Hacı Bektaş Velayetnamesi, İstanbul: İnkılap Kitabevi
 • GÜNAY, Umay-Osman Horata (2004) Risâletün Nushiyye, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜZEL, A. (1999). Kaygusuz Abdal (Alâeddin Gaybî) Menâkıbnâmesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • GÜZEL, A. (2004). Kaygusuz Abdal (Alâaddin Gaybî). Ankara: Akçağ Yayınları
 • GÜZEL, A. (2010). Kaygusuz Abdâl Divânı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • GÜZEL, Abdurrahman (2000) Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları
 • KOCATÜRK, Vasfi Mahir (1968) Tekke Şiiri Antolojisi, Ankara.
 • KÖPRÜLÜ, Fuad (2003) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara: Akçağ Yayınları
 • Mevlânâ Celâleddin Rûmî. (1974). Rubâiler. çev. Nuri Gençosman, İstanbul.
 • Mevlânâ Celâleddin Rûmî. (1991). Mesnevî, çev. Veled İzbudak. İstanbul.
 • NECDET, Ahmet (1997) Tekke Şiiri, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • OCAK, Ahmet Yaşar (1996) Türk Sufiliğine Bakışlar, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • SCHİMMEL; Annemarie (1982) Tasavvufun Boyutları, İstanbul: Aslan Yayınları.
 • TATÇI, Mustafa (1990) Yunus Emre Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
 • TATÇI, Mustafa (1991) Yunus Emre Divanı, Risaletü’n Nushiyye, Tenkitli Metin, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Tasavvufun mahiyetini, felsefesini, temellerini değerlendirebilir.
 2. Tasavvuf ve tasavvuf edebiyatının ana kavramlarını açıklayabilir.
 3. Türk kültüründe gelişen tasavvuf anlayışlarını anlatabilir.
 4. Halk ve Divan edebiyatı geleneklerinde tasavvufî içeriğin hangi benzerlik ve farklılıklarla işlendiğini belirtebilir.
 5. Türk Tasavvufi Edebiyatında tür, şekil ve üslup özelliklerini açıklayabilir.
 6. XII. yüzyıldan itibaren Türk Tasavvuf Edebiyatı’nın gelişme dönemlerini açıklayabilir.
 7. Türk mutasavvıf şairlerini ve eserlerini tanıtabilir.
 8. Metin çözümlemeleri yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-2--53---5
PÇ-3--------
PÇ-4-----45-
PÇ-534--5---
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Din Olgusu, Dinler TarihiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Tarihi Süreç İçinde Türklerin İnanç SistemleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Türklerin İslamiyeti Kabulü, Tasavvufun Kökeni, Kaynakları, Kurumsallaşması, Yayılması, Tasavvuf TeorileriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Türklerin Tasavvufla Tanışması, Orta Asya Bölgesine Ait Mutasavvıflardan Örnekler (Ahmet Yesevi’nin Hikmetleri)Konuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Tasavvufta SimgelerKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Mevlana Celaleddin Rumi ve EserleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Hacı Bektaş Veli ve VelâyetnâmesiResearching of sources about the subject
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yunus Emre ve MenkabeleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Yunus Emre ve Şiir DünyasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Kaygusuz Abdal ve EserleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Pir Sultan Abdal ve Şiir DünyasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
1317. Yüzyıl Tasavvuf Şiiri ve ŞairleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
1418. Yüzyıl Tasavvuf Şiiri ve ŞairleriKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok