Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik DanışmaPDR521337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıPsikolojik Danışma Ve Rehberlik Alanında Önleyici Hizmetlerin Öneminin Ve Bu Hizmetlerin Okullarda Nasıl Verilebileceğinin Öğretilmesi
Dersin İçeriğiOkul Psikolojik Danışmanlığının Dünyada Ve Türkiye’de Gelişimi; Psikolojik Danışmanlığın Önleyici İşlevi, Tarihçesi Ve Kuramlar, Önleyici Rehberliğin Tarihçesi Ve Kuramlar; Okul Psikolojik Danışmanı (Görevler, Sorumluluklar /Yeterlik Ve Kişisel Özellikler/ Eğitimi Ve Uzmanlığı); Okul Temelli Önleme Çalışmaları; Stresle Başa Çıkma Becerileri, Sosyal Beceriler, İletişim Becerileri Ve Önleme; Problem-Çatışma Çözme Ve Karar Verme Becerileri, Kendilik Değeri Ve Önleme; İntihar Ve Önleme; Madde Kullanımı Ve Önleme; Cybh Ve Hıv/Aıds, Ergen Hamileliği Ve Önleme; Saldırganlık, Şiddet Ve Zorbalık Ve Yeme Bozuklukları Ve Önleme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Korkut, F. (2007). Okul Temelli Önleyici Rehberlik Ve Psikolojik Danışma. (2. Basım) Ankara: Anı Yayıncılık • Erkan, S. (2011). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. (9. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık • Schrumpf, Fred; Crawford K. Dona
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler okullarda psikolojik danışmanın önleyici işlevini ve tarihsel gelişimini açıklar.
  2. Öğrenciler eğitsel, kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki gelişimlerine yardımcı olacak becerileri sergiler.
  3. Öğrenciler stresle başa çıkma, sosyal beceriler, problem-çatışma çözme ve karar verme becerilerine sahip olur.
  4. Öğrenciler okul psikolojik danışmanının sahip olması gereken özellikleri, becerileri ve yeterlikleri tanımlar.
  5. Öğrenciler okul psikolojik danışmanı, okul ve okul dışındaki diğer uzman personel arasındaki işbirliğini kavrar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Girişİlgili kaynakların okunması
2Okul Psikolojik Danışmanlığının Dünyada Ve Türkiye’de Gelişimiİlgili kaynakların okunması
3Psikolojik Danışmanlığın Önleyici İşlevi, Tarihçesi Ve Kuramlar, Önleyici Rehberliğin Tarihçesi Ve Kuramlarİlgili kaynakların okunması
4Okul Psikolojik Danışmanı (Görevler, Sorumluluklar /Yeterlik Ve Kişisel Özellikler/ Eğitimi Ve Uzmanlığı)İlgili kaynakların okunması
5Okul Temelli Önleme Çalışmalarıİlgili kaynakların okunması
6Stresle Başa Çıkma Becerileri, Sosyal Beceriler, İletişim Becerileri Ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
7Problem-Çatışma Çözme Ve Karar Verme Becerileri, Kendilik Değeri Ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
8Ara Sınav 1
9İntihar Ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
10Madde Kullanımı Ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
11Cybh Ve Hıv/Aıds, Ergen Hamileliği Ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
12Saldırganlık, Şiddet Ve Zorbalık Ve Yeme Bozuklukları Ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
13Yeme Bozuklukları ve Önlemeİlgili kaynakların okunması
14Psikolojik Danışman Eğitimi Ve Önleme Ve Süpervizyonİlgili kaynakların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev148
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)132
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)148
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok