Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gönüllülük ÇalışmalarıITB404033220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüŞerif Esendemir
Dersi Veren(ler)Şerif Esendemir
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencilerin; bilgi, birikim ve yaratıcılıklarını kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi konusunda öz değerlendirme becerilerinin geliştirilmesinin sağlamak ve bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü artırmaktır.
Dersin İçeriğiYönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vb.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler ve Gönüllülük.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Taşdemir-Avşar, S. (2019). Gönüllülük olgusunu sosyolojik teorilerle anlama denemesi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7, 27-49
  • Özmete, E. (2010). Sosyal kapitali yapılandırmak: Sosyal iletişim ağı ve yardımseverlik-gönüllülük. Aile ve Toplum, 11(6), 83-104.
  • Çakı, F. (2014). Türk sosyolojisinde yeni bir alan: Gönüllülük araştırmaları. Sosyoloji Dergisi, 29 (2), 185-202.
  • Dictus, R. (2013). Türkiye’de gönüllülük: Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi. Çev. E. Erdem. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye
  • Erdoğan, E., Uyan-Semerci,s P. Yentürk, N. ve Yurttagüler, L. (Eds.). (2020). Türkiye’de Gönüllülük, Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Toplumun güncel sorunlarına ilişkin bilgi ve beceriler kazanır.
  2. Toplumun güncel sorunlarına duyarlı olup bunlara çözüm önerileri getirir.
  3. Yerel ve evrensel sorunlara karşı yeni projelerde aktif olarak rol alır/ işbirliği içinde çalışır.
  4. Projeleri yürütürken hem proje içinde hem de proje dışında etkili iletişim kurar.
  5. Çeşitli bilimsel faaliyetlere (panel, konferans, kongre) konuşmacı, izleyici ya da düzenleyici olarak katılır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10
PÇ-1----------
PÇ-2----------
PÇ-3----------
PÇ-4----------
PÇ-5----------
PÇ-6----------
PÇ-7----------
PÇ-8----------
PÇ-9----------
PÇ-10----------
PÇ-11----------
PÇ-12----------
PÇ-13----------
PÇ-14----------
PÇ-15----------
PÇ-16----------
PÇ-17----------
PÇ-18----------
PÇ-19----------
PÇ-20----------
PÇ-21----------
PÇ-225555555555
PÇ-23----------
PÇ-24----------
PÇ-25----------
PÇ-26----------
PÇ-27----------
PÇ-28----------
PÇ-29----------
PÇ-30----------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Gönüllülük ve Etik İlkelerin Önemi İletişim Stratejileri STK’lara Katılım ve Gönüllü Çalışmalar
2Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük
3Göçmenler ve Gönüllülük
4Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Spor vb.)
5Sahada gönüllü çalışmalar (Kamu kurumları, yerel yönetimler ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ile çalışmak)
6Sahada gönüllü çalışmalar
7Sahada gönüllü çalışmalar
8Ara Sınav 1
9Sahada gönüllü çalışmalar
10Sahada gönüllü çalışmalar
11Sahada gönüllü çalışmalar
12Sahada gönüllü çalışmalar
13Örnek proje hazırlama ve gönüllü çalışmalar
14Proje Sunumları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri110
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama32
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması53
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler16
Sunum / Seminer12
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok