Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Arazi Değer KazanımıHRT515137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Geomatik Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Geomatik Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAHMET YILMAZ
Dersi Veren(ler)AHMET YILMAZ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıUlusal ve uluslararası arazi değer kazanım yöntemlerinin teknik, yasal, yönetsel ve politik boyutlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve analiz edilmesi için temel bilgi birikimi sağlamak.
Dersin İçeriğiArazi değer kazanımı; Araziye bağlı finansman araçları, Maliyet karşılama, Taşınmaz vergileri, Planlama sistemleri, Plan uygulama araçları, Altyapı yatırımları; Arsa Politikası; Kentleşme; Toprak Düzenlemeleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler değer kazanımı, maliyet karşılama ve araziye bağlı finansman kavramlarını öğrenir.
  2. Öğrenciler ulusal ve uluslararası değer kazanımı yöntemlerini öğrenir.
  3. Öğrenciler, kentleşmede, plan uygulamasında, altyapı yatırımında, toprak düzenlemesinde, vergisel araçlarda değer kazanımı politikasını ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
  4. Öğrenciler ulusal arsa politikasında değer kazanımı kavramının gelişimini öğrenir.
  5. Öğrenciler, değer kazanımı kavramı ile arazi yönetimi, planlama sistemi, mülkiyet hakları, yerelleşme-merkezileşme, ve mali tevzin ilişkisini öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriği, ders hedefleri ve değerlendirme ölçütleri
2Giriş: Değer kazanımı kavramı
3Arazi Yönetimi Değer Kazanımı İlişkisi – İdari Yapı
4Arazi Yönetimi Değer Kazanımı İlişkisi – Planlama Sistemleri
5Ülkemizde değer kazanımı kavramına giriş ve değer kazanımı kavramının tarihi, gelişimi ve arsa politikalarında planlanan eylemlerin irdelenmesi
6Ülkemizde değer kazanım araçlarının irdelenmesi – Vergi ve harçlar - Altyapı Harcamaları
7Ülkemizde değer kazanım araçlarının irdelenmesi – planlama sistemi, toprak düzenlemeleri
8Ara Sınav 1
9Uluslararası değer kazanım yöntemleri ve örnekleri - vergisel araçlar
10Uluslararası değer kazanım yöntemleri ve örnekleri - imar hakları
11Uluslararası değer kazanım yöntemleri ve örnekleri - planlama sistemleri
12Uluslararası değer kazanım yöntemleri ve örnekleri - altyapı yatırımları
13Uluslararası değer kazanım yöntemleri ve örnekleri - toprak düzenlemeleri
14Uluslararası değer kazanım yöntemleri genel değerlendirme ve karşılaştırma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması138
Derse Özgü Staj
Ödev122
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer122
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok