Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ulusal Eğitim Politikaları AnaliziEGT622237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüAydın Balyer
Dersi Veren(ler)Aydın Balyer
Asistan(lar)ıİrem Demir Arıcı, Zehra YALÇIN
Dersin AmacıÖğrencilerin, eğitim yönetiminin kuramsal temellerini öğrenerek alanla ilgili kavramsal altyapılarını güçlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu derste, kamu politika süreci ve özelde eğitimde politika analizine yönelik olarak politika çalışmalarının tarihsel geçmişi ve gelişim süreci incelenir. Politika analizine ilişkin kuramlar, kavramlar, terimler ve metodolojiler ile politika analizinde kullanılan prosedürler, eğitimdeki güncel politika uygulamaları incelenerek verilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Balyer, A. (Ed.) (2021). Yöneticiler için eğitimde politika geliştirme ve analiz. Anı Yayıncılık.
 • Balyer, A.; Özcan, K.; Bayram, A. (Ed.). (2021). Eğitim politikaları. Anı Yayıncılık
 • Adem, M. (1993). Ulusal eğitim politikamız ve finansmanı. Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.
 • Adem, M. (1995). Demokratik laik, çağdaş eğitim politikası. Şafak Matbaası,
 • Aydın, A. (2015). Eğitim politikaları. Pegema Yayınevi.
 • Aypay, A. (2015). Eğitim politikası. PegemA.
 • Bakioğlu, A. & Korumaz, M. (2019). Eğitim politikaları: kavramlar, yöntemler, göstergeler, etkiler ve uygulamalar. Nobel Yayın
 • Balcı, E. (2022). Türkiye'de eğitim politikaları (1923-1980). Pegem Yayınları
 • Bardach, E. (2000). A practical guide for policy analysis: the eightfold path to more effective problem solving. New York: Chatham House Publishers.
 • Cemaloğlu, N. (2019). Eğitimde politika analizi. PegemA
 • Ensari, H. (2004). 21. yy. okulları için kıyaslayarak öğrenme (Benchmarking). Sistem Yayıncılık
 • Ereş, F.(2019). Eğitimde politika planlama ekonomi. PegemA
 • Eugene, B. (2012). A practical guide for policy analysis: the eightfold path to more effective problem solving. Fourth Edition, Sage.
 • Frank, F. (2007). Handbook of public policy analysis theory, politics, and methods. Taylor & Francis Group, LLC
 • Güler, A. (2004). Türk eğitim politikalarının tarihsel süreci. Yeryüzü Yayınevi
 • Gümüş, A. (2015). Türkiye'de eğitim politikaları. Nobel Yayıncılık.
 • Les B.
 • Maria, T.T. (2012). Learning and doing policy analysis in education. Sense Publishers
 • Maya, İ. (2019). Gelişmekte olan ülkelerde eğitim politikaları. PegemA
 • Sönmez, V. (1994). Eğitim felsefesi. (3.Baskı.) Anı Yayıncılık.
 • Keskin, U. (2017). Yönetim felsefesi. Değişim Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Politika analizinin kavramsal temellerini ve temel yöntemlerini öğrenir.
 2. Politika problemlerini yapılandırır ve değerlendirme ölçütlerini oluşturur.
 3. Politika alternatifleri belirleyebilir.
 4. Politika alternatiflerini değerlendirir ve yeni politikalar önerir.
 5. Politikaların sonuçlarını izler ve değerlendirir.
 6. Politika analizinin temel aşamalarını öğrenir.
 7. Politika hazırlanmasında temel ilkeleri kavrar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-1-------
PÇ-2-------
PÇ-3-------
PÇ-4-------
PÇ-5-------
PÇ-6-------
PÇ-7-------
PÇ-8-------
PÇ-9-------
PÇ-10-------
PÇ-11-------
PÇ-12-------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Eğitim Politikası Analizinde Anahtar Kavramlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Eğitimde Politika Analizinin Amacı ve Türleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Eğitim Felsefeleri İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Eğitim Politikası Analizinde Kullanılan Yöntemler: Uluslararası Karşılaştırmalar, Üçgenleme, Aşamalı Doğrusal Modelleme, Meta Analitik Etki Analizi, Kıyaslamaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Politika Analizi Süreciİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Politika Oluşturma Sürecinde Politika Analiziİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Politika Sorunlarını Yapılandırmaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Beklenen Politika Sonuçlarının Öngörülmesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Tercih Edilen Politikaların Reçetelenmesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Gözlemlenen Politika Sonuçlarının İzlenmesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Politika Performansının Değerlendirilmesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Politika Argümanlarının Geliştirilmesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Politika Analizinin İletişimiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer154
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)119
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok