Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Akademik Yazma BecerileriEGT512637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüAhmet Başal
Dersi Veren(ler)Ahmet Başal
Asistan(lar)ıEsra Kerimoğlu
Dersin AmacıBu ders, akademik hayatta yayın üretmenin en önemli konularından biri olan akademik yazma becerilerinin yüksek lisans öğrencileri tarafından edinilmesini ve geliştirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Kendi araştırmalarını yayınlayacak olan yüksek lisans öğrencilerinin bu araştırmaları akademik yazım kuralları ve etik ilkeler doğrultusunda nasıl yazıya dökeceklerine dair bir yol haritası niteliğindedir.
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında akademik ve diğer yazım türleri arasındaki farklar ortaya konulacak ve akademik bir makalenin yayına nasıl hazırlanacağı ele alınacaktir. Bu kapsamda akademik yazım teknikleri, ilkeleri ve akademik yazma etiği dersin kapsamı içindedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Belcher, W. L. (2019). Writing Your Journal Article in Twelve Weeks, Second Edition: A Guide to Academic Publishing Success.
  • Day, R. A. (2000) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır. TÜBİTAK Yayınları.
  • Lyne, L. S. (2012). A cross section of educational research: Journal articles for discussion and evaluation. Los Angeles, CA: Pyrczak Pub.
  • Parija, S. C., & Kate, V. (Eds.). (2017). Writing and publishing a scientific research paper. Springer.
  • Swales, J. M., & Feak, C. B. (2004). Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills. Ann Arbor, Mich: University of Michigan Press.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Akademik yazım süreci ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2. Bilimsel bir makaleyi bütüncül olarak akademik yazım esasları çerçevesinde yazar.
  3. Akademik yazımda etik prensiplere uyumlu olarak çalışmalarını hazırlar.
  4. APA yazım kılavuzuna uygun olarak metin ve kaynakça hazırlar.
  5. Akademik yazımda dijital araçları kullanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders amaçları ve içeriğinin tanıtılması (Derse giriş)İlgili kitap bölümü ve makalelerin okunması
2Akademik yazma türü olarak makaleyi oluşturan bölümler ve genel özellikleri / Makale konusu seçmeİlgili kitap bölümü ve makalelerin okunması
3Başlık, özet ve anahtar kelime yazmaİlgili kitap bölümü ve makalelerin okunması
4Giriş ve Literatür taraması yazma / Veri tabanlarını etkin bir biçimde kullanmaİlgili kitap bölümü ve makalelerin okunması
5Apa yazım kılavuzu / Alıntılama ve alıntılama çeşitleri / Kaynakça oluşturmaİlgili kitap bölümü ve makalelerin okunması
6Alan yazından örnek makaleler incelemeİlgili kitap bölümü ve makalelerin okunması
7Yöntem Bölümü Yazmaİlgili kitap bölümü ve makalelerin okunması
8Ara Sınav 1
9Bulgular Bölümü Yazmaİlgili kitap bölümü ve makalelerin okunması
10Tartışma ve sonuç bölümü Yazmaİlgili kitap bölümü ve makalelerin okunması
11Akademik Yazımda Etik ilkeler /intihal nedir ve intihalden nasıl sakınırız? Benzerlik denetimi yapmaİlgili kitap bölümü ve makalelerin okunması
12Yayın için uygun dergi seçme / Editör iletişim ve değerlendiricilere cevap vermeMakalenin 2. Taslağının teslimi
13Akademik yazmada dijital araçlar ve kullanımıİlgili kitap bölümü ve makalelerin okunması
14Makalelerin sunulması ve geri bildirimMakale sunumu hazırlama
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım15
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev310
Sunum/Jüri110
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati1414
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev35
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer12
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok