Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yönetim ve Organizasyonun TemelleriISL550137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSalih Durer
Dersi Veren(ler)Cemal Zehir, Pınar Büyükbalcı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere işletme biliminin temelini oluşturan yönetim ve organizasyon kavramlarını ve teorilerini tanıtmak, bu kavramlarla ilgili güncel yaklaşım ve uygulamalara ışık tutmak ve öğrencilerin konuyla ilgili bilimsel tartışma ve sunum yapma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiİşletme yönetimi ve organizasyonuyla ilgili temel konular: yönetim teorisinin gelişimi, yönetim süreci (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol), örgüt yapıları ve örgüt yapısına yönelik yeni düşünce ve uygulamalar (küçülme, dış kaynak kullanma, stratejik ortaklıklar kurma, vb.), yönetimde güncel konular (temel yetkinlikler, iş modelleri, entelektüel sermaye, vb.).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Esin Can, Pınar Büyükbalcı, Yasemin Bal ve Esin Ertemsir, "Günümüz İşletmelerinin Yönetimi", Beta Yayınevi, 2014
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. 1. İşletmelerde organizasyon yapılarını ve yönetim yaklaşımlarını daha iyi kavrayabilme
  2. Konulara analitik ve bütüncül bir bakış açısıyla bakabilme becerisi kazanma
  3. Yönetim teorilerini öğrenme ve iş hayatında uygulayabilme
  4. Yönetimin fonksiyonlarını kavrama

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İşletme Yönetimi ve Organizasyonda Temel Kavramlar---
2"Yönetim" ve "Yönetici" : Klasik Yönetim Düşüncesinden Yönetim Buluşçuluğu'na Yönetim ve Yönetici"Günümüz İşletmelerinin Yönetimi", Beta Yayınevi, 2013 (ss.7-30)
3Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Klasik Bakış"Günümüz İşletmelerinin Yönetimi", Beta Yayınevi, 2013 (ss.41-72)
4Yönetim Düşüncesinin Evrimi: İnsan İlişkileri Yaklaşımı/ Davranışsal Bakış"Günümüz İşletmelerinin Yönetimi", Beta Yayınevi, 2013 (ss.77-91)
5Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı"Günümüz İşletmelerinin Yönetimi", Beta Yayınevi, 2013 (ss.97-115)
61. Vize Sınavı---
7Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Post-modern yaklaşımlar"Günümüz İşletmelerinin Yönetimi", Beta Yayınevi, 2013 (ss.121-148)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yönetim ve Yönetici - Çevre İlişkilerinin Analizi: Değer Zinciri Yönetimi Anlayışı/ Porter'ın Rekabet Gücü Modelleri"Günümüz İşletmelerinin Yönetimi", Beta Yayınevi, 2013 (ss.181-219)
10Yönetim Süreci: Planlama ve Organizasyon"Günümüz İşletmelerinin Yönetimi", Beta Yayınevi, 2013 (ss.257-284)
11Yönetim Süreci: Yönlendirme ve kontrol"Günümüz İşletmelerinin Yönetimi", Beta Yayınevi, 2013 (ss.289-311)
12Yeni Yönetim Araçları: Yeni Liderlik Yaklaşımları ve Networking "Günümüz İşletmelerinin Yönetimi", Beta Yayınevi, 2013 (ss.317-323)
13Yeni Yönetim Araçları: Yeni Motivasyon ve Karar Verme Yaklaşımları"Günümüz İşletmelerinin Yönetimi", Beta Yayınevi, 2013 (ss.323-327)
142. Vize Sınavı
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1510
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev510
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok