Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dini MüzikMTP426234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Dersin KoordinatörüBekir Şahin Baloğlu
Dersi Veren(ler)Bekir Şahin Baloğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürk müziği repertuarının önemli bir bölümünü teşkil eden dinî müzik repertuarını öğrenmek, diğer semavi dinlerin müzik gelenekleriyle karşılaştırmalı olarak incelemek.
Dersin İçeriğiTeorik(tarihî, sosyolojik bağlamı, teknik) ve uygulamalı olarak dinî musikî gelenekleri hakkında bilgiler ve dinî musiki repertuarı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • BALOĞLU, Bekir Şahin, Saz Musikisinin Piri Tanburi Cemil Bey Dinî Musikinin Neresinde?, Amasya Üniversitesi Dinî Musiki Sempozyumu, Amasya, 2017
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi-Dinî Eserler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1942
 • FARUKİ, Lois L., İslâm’a Göre Müzik ve Müzisyenler: Çağdaş Bir Değerlendirme, çev. Ü. Taha Yardım, Akabe Yay., İstanbul, 1985
 • ÖZTUNA, Yılmaz, “Dinî musiki ve Dindışı musiki”, Türk Musikisi Ansiklopedisi, MEB Yay., İstanbul, 1969
 • PANTI, Cecilia, “Hristiyan Kültüründe Müzik”, Ortaçağ‘Barbarlar-Hristiyanlar-Müslümanlar’, 1. Cilt, editör: Umberto Eco, çev. Leyla Tonguç Basmacı, Alfa Yay., İstanbul, 2014
 • YEPREM, Safa. Dinlerin Ortak Dili Müzik, İstanbul Aydın Üniversitesi TARMER (Konferanslar Serisi 1 Kitapçığı), İstanbul,2014
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Dinî Türk musikisi formları hakkında bilgi sahibi olma
 2. Dinî Türk musikisi formlarını icra edebilme
 3. İstanbul üzerindeki semavî dinlerin musikileri hakkında karşılaştırmalı bilgi sahibi olma
 4. Türk müziği tarihi hakkında bilgi sahibi olma
 5. Dini ve litürjik müzik kavramları hakkında bilgi sahibi olma

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-255555
PÇ-355555
PÇ-455555
PÇ-555555
PÇ-644444
PÇ-755555
PÇ-855555
PÇ-955555
PÇ-1055555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dinî Musiki Kavramı. “Dinî” ve “dindışı” müzik kavramları
2Dinî müziğin kökeni. Müziğin insanı Tanrı’ya götürmesi, ayetlerin müzikle icra edilmesi vb. konularda Antikçağ’dan günümüze “müziğin dinî olması” tartışmaları. Platon, Augustinus ve Gazali’nin dinî müziğe getirdiği açıklamalar.
3Osmanlı’da dinî Türk musikisinin tarihsel gelişim süreci (15.- 20.yy)
4Osmanlı coğrafyasında gelişen dini musiki geleneklerinin etkileşimi (Sefarad Yahudileri, Katolik-Ortodoks ve İslâm müzikleri evreni, İstanbul örneklemi)
5Doğaçlama dinî Türk müziği formları örnekleri: Ezan, Kamet, Salâ, Kaside
6Kur’an-ı Kerîm Kıraati ve Hendese-i Savt
7Serbest usulle besteli formlar: Durak, Naat, Miraciye
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Mevlevî Ayini
10Osmanlı’da musikiye karşı Püritan eğilimler: Haram-helal tartışması
11Osmanlı’da dinî Türk musikisi icra edilen mekânlar: Cami ve Tekke
12Zikir musikisi: İlahiler, perde kaldırma, usûl, devran
13Dinî müziklerin tasnifi: İbadet müzikleri ve vecdî müzikler
14Enderun teravihi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok