Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 1TDE522237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAynur Koçak
Dersi Veren(ler)Aynur Koçak, Meriç Harmancı
Asistan(lar)ıFatma Zehra Uğurcan
Dersin AmacıTürk mitolojisiyle ilgili gerekli olan temel kavramları tanıtmak; Türk düşünce sistemi ve inanç yapısının özelliklerini, Türk mitolojisinde kullanılan motif ve sembolleri tanıtarak mit ve destan metinlerinin çözümlemesi yapmak.
Dersin İçeriğiMitolojinin ana unsurları, belirleyici özellikleri, önemli mitoloji kavramları, Türk mitolojisi kaynakları ve inceleme yöntemleri ele alınacak; Türklerin düşünce sistemi, inanç yapısı incelenecektir. Mit ve destan metinleri; mitolojik motifler, semboller ve çeşitli halk bilimi kuramları ile çözümlenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • A. V. Anohin, Altay Şamanlığına Ait Materyaller, Çev. Z. Karadavut-J. Meyermanova, Konya: Kömen Yay., 2006.
 • Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1986.
 • Aynur Koçak, Mitlerle Varoluş Yolculuğu, İstanbul: Alfa Yayınları, 2006.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C.I Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Cilt II Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1995.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, 9 c., Ankara, 1978-1987.
 • Bilge Seyidoğlu, Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller, İstanbul, 2002.
 • Bronislaw Malinowski, Büyü, Bilim ve Din, Çev. Saadet Özkal, İstanbul, 2000.
 • Celal Beydili, Türk Mitolojisi - Ansiklopedik Sözlük, Çev. Eren Ercan, Ankara: Yurt Kitap Yay, 2005.
 • Claude Levi-Strauss, Mitlerin Yapısı, Çev. Fatma Akerson, İstanbul, 1975.
 • Edith Hamilton, Mitologya, Çev. Ülkü Tamer, İstanbul, 1997.
 • Claude Levi-Strauss, Mit ve Anlam, Çev. Ş. Süer-S. Erkanlı, İstanbul, 1986.
 • Emel Esin, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi, İstanbul, 1978.
 • Emel Esin, Türk Kozmolojisi (İlk Devir Üzerine Araştırmalar), İstanbul, 1979.
 • Fuzuli Bayat, Oğuz Destan Dünyası Oğuznamelerin Tarihî, Mitolojik Kökenleri ve Teşekkülü. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2006.
 • Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi 1., İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007.
 • Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi 2., İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2007.
 • Jean Paul Roux, Altay Türklerinde Ölüm, Çev. Aykut Kazancıgil, İstanbul, 1999.
 • Jean Paul Roux, Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, Çev. A, Kazancıgil, L. Arslan, İstanbul 2005.
 • Jean Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Çev. Aykut Kazancıgil, İstanbul, 1994.
 • L. P. Potapov, Altay Şamanizmi, Konya: Kömen Yayınları, 2012.
 • Metin And, Oyun ve Bügü, İstanbul, 2003.
 • Metin Er¬gun, Gay¬nis¬lan İb¬rahimov, Baş¬kurt Halk Des¬tanı Ural Batır. An¬kara: Türk¬soy, 1996.
 • Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Çev. Lale Arslan, İstanbul: Kabalcı Yay., 2003.
 • Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, Çev. Ali Berktay, III Cilt, İstanbul: Kabalcı Yay., 2003.
 • Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev.: Sema Rifat, İstanbul: Kabalcı Yay., 1993.
 • Mircea Eliade, Şamanizm, Çev.: İsmet Birkan, İstanbul: Kabalcı Yay., 1999.
 • Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Ankara: Akçağ Yay., 2003.
 • Saim Sakaoğlu - Ali Duymaz, İslamiyet Öncesi Türk Destanları, İstanbul: Ötüken Yay., 2002.
 • Sedat Veyis Örnek, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul, 1988.
 • Şakir İbrayev, Destanın Yapısı, Akt. Ali Abbas Çınar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1998.
 • W. Bang - G. Reşit Rahmeti, Oğuz Kağan Destanı, 1936, İstanbul Üniversitesi Yay., Burhaneddin Basımevi.
 • Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yay., 2002.
 • Zeki Velidi Togan, Oğuz Kağan Destanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1972.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Mitlerin ve destanların tür özelliklerini tanımlar.
 2. Türk mitolojisinin ve destanlarının kaynakları hakkında bilgi edinir.
 3. Türk mitolojisi ve destanları üzerine Türkiye ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları tanır.
 4. Mit ve destan metinlerine nasıl incelenmesi gerektiğini kavrar.
 5. Mit ve destan metinlerindeki epizot ve motifleri bulup açıklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-355555
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-855555
PÇ-9-----
PÇ-1055555
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mit ve Mitoloji AraştırmalarıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
2Türk Mitolojisi Araştırmaları Konuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
3Türk Mitolojisinin KaynaklarıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
4Eski Türk DiniKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
5Eski Türk DiniKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
6Türk Mitolojisinin Ana HatlarıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
7Türk Mitolojisinin Ana HatlarıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
8Ara Sınav 1
9Türk KozmolojisiKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
10Türk KozmolojisiKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
11Türk Mitolojisi İncelemeleri: Ural Batır DestanıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
12Türk Mitolojisi İncelemeleri: Ural Batır DestanıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
13Türk Mitolojisi İncelemeleri: Oğuz Kağan DestanıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
14Türk Mitolojisi İncelemeleri: Oğuz Kağan DestanıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok