Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Mitolojisi ve Türk Destan İncelemeleri 2TDE522337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşe Melek Özyetgin
Dersi Veren(ler)Aynur Koçak, Meriç Harmancı
Asistan(lar)ıFatma Zehra Uğurcan
Dersin AmacıTürk epik destan geleneği ve destanların özelliklerini anlatarak destanların kavram, yapı, biçim, konu, anlatıcı, anlatım ve işlev esaslarını öğretmek; Dede Korkut Kitabı’nın Türk anlatı geleneğindeki yerini anlatmak; Dede Korkut Kitabı’ndaki anlatıların oluşma safhası, yazıya geçirilmesi, aktarılması ve nüshaları gibi konuları öğretmek; Destan ve Dede Korkut Kitabı’nda yer alan metinleri inceleme yöntemlerini öğretmek.
Dersin İçeriğiDestanların ana unsurları, belirleyici özellikleri, önemli destan ve mitoloji kavramları ve inceleme yöntemleri ele alınacak; Türk destanları ve Dede Korkut Kitabı üzerinde yapılan çalışmalar incelenecek, destan metinleri ve Dede Korkut Kitabı’ndaki anlatılar halk bilimi kuramları ile çözümlenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • A. V. Anohin, Altay Şamanlığına Ait Materyaller, Çev. Zekeriya Karadavut-Jannet Meyermanova), Konya: Kömen Yay., 2006.
 • Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm (Materyaller ve Araştırmalar), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1986.
 • Ali Duymaz, Bir Destan Kahramanı Salur Kazan, İstanbul: Ötüken Yay., 1997.
 • Aynur Koçak, Mitlerle Varoluş Yolculuğu, İstanbul: Alfa Yayınları, 2006.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C.I Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989.
 • Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Cilt II Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1995.
 • Behçet Mahir, Köroğlu Destanı, Hzl. M. Kaplan – M. Akalın – M. Bali, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yay., 1977.
 • Bilgin Saydam, Deli Dumrul’un Bilinci Türk-İslam Ruhu Üzerine Bir Kültür Psikolojisi Denemesi, İstanbul: Metis Yay., 2011.
 • Celal Beydili, Türk Mitolojisi –Ansiklopedik Sözlük, Çev.: Eren Ercan, Ankara: Yurt Kitap Yayın, 2005.
 • Emel Esin, İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi, İstanbul, 1978.
 • Emel Esin, Türk Kozmolojisi (İlk Devir Üzerine Araştırmalar), İstanbul, 1979.
 • Fatma Özkan, Altın Arığ Destanı, Ankara: Bilig Yay., 1997.
 • Fuzuli Bayat, Korkut Ata, KaraM Yay., 2003.
 • Fuzuli Bayat, Köroğlu, Şamandan Âşıka, Alptan Erene, Ankara: Akçağ Yay., 2009.
 • Fuzuli Bayat, Oğuz Destan Dünyası, İstanbul: Ötüken Yay., 2006.
 • Fuzuli Bayat, Türk Destancılık Tarihi Bağlamında Köroğlu Destanı, İstanbul: Ötüken.
 • Hendrik Boeschoten, Semih Tezcan, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, İstanbul: YKY, 2000.
 • İlhan Başgöz. Köroğlu. Ankara: Emek,1959.
 • Karl Reichl, Türk Boylarının Destanları, Çev. Metin Ekici, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 2002.
 • Kemal Abdullah, Gizli Dede Korkut, Akt. Ali Duymaz, İstanbul: Ötüken Yay., 1997.
 • L. P. Potapov, Altay Şamanizmi, Konya: Kömen Yayınları, 2012.
 • Metin Ekici, Dede Korkut Tesirinde Teşekkül Eden Halk Hikayeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1995.
 • Metin Ekici, Türk Dünyasında Köroğlu (İlk Kol), İnceleme ve Metinler, Ankara: Akçağ, 2004.
 • Metin Ergun, Altay Türklerinin Kahramanlık Destanı Alıp Manaş, Konya, 1997.
 • Metin Ergun, Yakut Destan Geleneği ve Er Sogotoh, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2013.
 • Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Çev. Lale Arslan, İstanbul: Kabalcı Yay., 2003.
 • Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, Çev. Ali Berktay, III Cilt, İstanbul: Kabalcı Yay., 2003.
 • Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, Çev. Sema Rifat, İstanbul: Kabalcı Yay., 1993.
 • Mircea Eliade, Şamanizm, Çev. İsmet Birkan, İstanbul: Kabalcı Yayın., 1999.
 • Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı I (Giriş-Metin-Faksimile), Ankara: Türk Dil Kurumu Yay. 1989
 • Mustafa Kaçalin, Dede Korkut’un Kazan Bey Oğuznamesi, İstanbul: Kitabevi, 2006.
 • O. Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul: Kabalcı Yay., 2006.
 • Özkul Çobanoğlu, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Ankara: Akçağ Yay. 2003.
 • Pertev Naili Boratav, Köroğlu Destanı, İstanbul: Evkaf Matbaası, 1931.
 • Saim Sakaoğlu - Ali Duymaz, İslamiyet Öncesi Türk Destanları, İstanbul: Ötüken Yay., 2002.
 • Seyfi Karabaş, Dede Korkut’ta Renkler, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 1996.
 • Şakir İbrayev, Destanın Yapısı, Akt. Ali Abbas Çınar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1998.
 • Timur B., Devletov, Huban Arığ: Hakas Türklerinin Kadın Yiğitlik Destanı, Ankara:Türksoy Yayınları, 2006.
 • Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı Yay. 2002.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Destanların ve Dede Korkut metinlerinin tür özelliklerini tanımlar.
 2. Türk destanlarının ve Dede Korkut metinlerinin kaynakları hakkında bilgi edinir.
 3. Türk destanları ve Dede Korkut Kitabı üzerine Türkiye ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları tanır.
 4. Destan ve Dede Korkut metinlerine nasıl incelenmesi gerektiğini kavrar.
 5. Destan ve Dede Korkut metinlerindeki epizot ve motifleri bulup açıklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-355555
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8----5
PÇ-9-----
PÇ-10--555
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türk Destan Geleneği AraştırmalarıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
2Türk DestanlarıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
3Arkaik Türk DestanlarıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
4Er-Sogotoh Destanı Konuyla İlgili Kaynakların AraştırılmasıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
5Er-Sogotoh Destanı Konuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
6Altın Arıg DestanıKonuyla İlgili Kaynakların AraştırılmasıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
7Altın Arıg DestanıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
8Ara Sınav 1
9Köroğlu DestanıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
10Köroğlu DestanıKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
11Dede Korkut İncelemeleriKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
12Dede Korkut İncelemeleriKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
13Dede Korkut İncelemeleriKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
14Dede Korkut İncelemeleriKonuyla İlgili Kaynakların Araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok