Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Akademik Yazma ve Proje GeliştirmeMBG312124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dersin KoordinatörüSemiha Erişen
Dersi Veren(ler)Semiha Erişen
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMoleküler biyoloji ve genetik alanıyla ilgili akademik yazma ve proje hazırlama becerisinin kazandırılması.
Dersin İçeriğiBilimsel araştırma nedir? Akademik yazım çeşitleri, literatür taraması, akademik yazım dili. Araştırma problemin tanımlanması, giriş, materyal-metod ve sonuçların yazılması, kaynak gösterimi. Proje tasarımı, projenin yazımı ve örnek projeler. Akademik yazmada etik ilkeler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Stephen Bailey 2020 Akademik Yazma; Uluslararası Öğrenciler İçin El Kitabı Nobel Akademik Yayincilik.
  • Resaerch Papers
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. 1. Öğrenci, araştırma tasarımları ve genel olarak araştırma süreci hakkında bilişsel bilgi sahibi olacaktır.
  2. 2. Öğrenci, araştırma raporlarını (bilimsel makalelerden) analiz etme, kilit noktaları sentezleme, sonuçları alıntılama ve doğru APA formatını kullanarak makalenin bibliyografik alıntısını biçimlendirme becerisini gösterecektir.
  3. 3. Öğrenci, veri toplama aracı da dahil olmak üzere özgün bir araştırma projesi tasarlayabilecek ve teklifin her bölümü için sağlanan değerlendirme rubriklerine göre bir yeterlilik düzeyine ulaşabilecektir.
  4. 4. Öğrenci, bir araştırma konusuyla ilgili literatürü bulma, ilgili noktaları sentezleme ve literatürden elde edilen genel bulguların bir özetini de içeren bir literatür incelemesi yazma becerisini gösterecek ve bir yeterlilik düzeyine ulaşacaktır.
  5. 5.Akademik yazımda etik ilkelerin farkında olacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-1455555
PÇ-15-----
PÇ-1655555
PÇ-1755555
PÇ-18-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Akademik yazı çeşitleri ve tasarımıDerleme ve Araştırma makale örnekleri
2Literatür taraması / online veri tabanlarında taramaKütüphane ziyareti
3Akademik yazım dili/ kelimeler,kavramlar, cümle yapısı, paragraf oluşturma.Ders Kitabı
4Giriş bölüme içerik ve formatDers kitabı Derleme ve Araştırma makalesi
5Metodoloji / sonuç ve tartışma bölümleri içerik ve formatDers kitabı Derleme ve Araştırma makalesi
6Tablo, şekil, grafiklerin tasarımı ve formatıDers kitabı Derleme ve Araştırma makalesi
7Kaynakça/ APA stiliDers kitabı Derleme ve Araştırma makalesi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Araştırma için etik konular ve yönergelerDers kitabı Derleme ve Araştırma makalesi
10Projenin planlamasıProje örnekleri
11Araştırma Problemlerinin Belirlenmesi; problem cümlesi ve hipotezlerin yazılması; bir çalışmanın özgün değeri ve amacını belirtmekProje örnekleri
12Uygun metodolojinin belirlenmesiProje örnekleri
13Tübitak 2209 proje formatı ve örneklerProje örnekleri
14Final/ Ödevleri örnek sunumlarProje örnekleri
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok