Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dede Korkut İncelemeleriTDE522737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı ABD Türk Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAynur Koçak
Dersi Veren(ler)Aynur Koçak
Asistan(lar)ıFatma Zehra Uğurcan
Dersin AmacıTürk dünyası anlatı geleneğinde Dede Korkut Kitabı’nın yerini ve önemini kavratmak; Dede Korkut Kitabı’nın mevcut yazmalarını tanıyarak anlatıların oluşma safhası, yazıya geçirilme, aktarılma süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak; Dede Korkut Kitabı’ndaki kahraman protiplerini, motifleri tanıyarak metinlerin içeriğinin analizini yapabilmek, gerçek anlamlar yanında sembolik anlamları da çözümleyerek metinlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak.
Dersin İçeriğiDede Korkut Kitabı’nın yazmalarında yer alan anlatıların tematik özellikleri, kahraman prototipleri, motifler ve bunların sembolik analizleri, yapısal ve işlevsel özellikleri anlatılır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • TOGAN, Zeki Velidî (1971). Oğuz Destanı – Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili. İstanbul.
 • AÇA, Mehmet (2011). Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi. Konya: Kömen Yayıncılık.
 • BAYAT, Fuzuli (2016). Mitten Tarihe, Sözden Yazıya Dede Korkut Oğuznameleri. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • BOESCHOTEN Hendrik ve TEZCAN, Semih (2000). Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar. İstanbul: YKY.
 • BOESCHOTEN, Hendrik, TEZCAN, Semih (2001). Dede Korkut Oğuznameleri. İstanbul: YKY.
 • EKİCİ, Metin (1995). Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri İle Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri. Ankara: AKM.
 • EKİCİ, Metin (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/ Türkmen Sahra Nüshası / Soylamalar ve 13. Boy / Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • ERGİN, Muharrem (2018). Dede Korkut Kitabı I-II. Ankara: TDK. Yayınları.GÖKYAY,
 • Orhan Şaik (2000). Dedem Korkudun Kitabı. İstanbul: MEB.
 • HACIYEV, Toriq (2004). Dədə Qorqud Kitabı Ensiklopedik Lüğət. Bakı: Öndər Neşriyyat.
 • KAÇALİN, Mustafa (2006). Dedem Korkut'un Kazan Bey Oğuz-nâmesi. İstanbul: Kitabevi.
 • KAÇALİN, Mustafa S. (2006). Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı Kitâb-ı Dedem Korkud ala lisân-ı tâ’ife-i Oğuzan. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Kamal Abdulla (2015). Mitten Yazıya Gizli Dede Korkut. Akt. Ali Duymaz. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • KOÇAK, Aynur (2012). “Bir Kahraman Modeli Olarak Karacuk Çoban”. Balkan Aydınları ve Yazarları Aktüel Kültür Sanat, cilt.19, sa.202, ss.4-12
 • KOÇAK, Aynur, MOLLAİBRAHİMOĞLU Çiğdem (2015). “Dede Korkut Hikayelerinde Varoluşsal Kötülük”. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-13.
 • KOÇAK Aynur, KARA TEGÜL Işılay (2020). “Bilgeliğin Tacını Takan Alp Salur Kazan”. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.13, sa.31, ss.960-976.
 • ÖLMEZ, Zuhal (2019). Oğuzname Kaynağı Olarak Şecere-yi Terakime. Ankara: BilgeSu Yayınları.
 • ÖZÇELİK, Sadettin (2005). Dede Korkut, Araştırmalar, Notlar/Dizin/Metin. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • PEHLİVAN, Gürol (2015). Dede Korkut Kitabı’nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. İstanbul: Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • REICHL, Karl (2002). Türk Boylarının Destanları. Çev.: Metin EKİCİ. Ankara: TDK.
 • SAYDAM, Bilgin (2011). Deli Dumrul’un Bilinci Türk-İslam Ruhu Üzerine Bir Kültür Psikolojisi Denemesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • TOGAN, Zeki Velidî (1971). Oğuz Destanı – Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili. İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Dede Korkut Kitabı’nın Türk dünyası anlatı geleneğinde yerini ve önemini öğrenir.
 2. Dede Korkut Kitabı’nın mevcut yazmalarını tanır, anlatıların oluşma, yazıya geçirilme, aktarılma süreçlerini açıklar.
 3. Dede Korkut Kitabı’nda yer alan anlatıların tematik, bağlamsal, yapısal ve işlevsel özelliklerini değerlendirir.
 4. Dede Korkut Kitabı’ndaki kahramanları, anlatılardaki motifleri tanır ve metinlerin içeriğini analiz eder.
 5. Yeni bulunan yazmaları değerlendirir ve mevcut yazmalarla karşılaştırma yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-355555
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-855555
PÇ-955555
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kam/Şamandan Evliyaya Korkut Ata Türk Dünyası ve Korkut Ata Türk Dünyasında Bilge Kişi Tipolojisinin Değişimi: Dede KorkutKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
2Destandan Halk Hikayesine Geçiş ve Kitab-ı Dedem KorkutKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
3Dede Korkut Kitabı’nın Yazmaları, Özellikleri ve Dede Korkut Kitabı Üzerine Yapılan ÇalışmalarKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
4Dede Korkut Kitabı’nın MukaddimesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
5Dirse Han Oğlu Boğaç HanKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
6Salur Kazan'ın Evinin YağmalanmasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
7Kazan Bey Oğlu Uruz'un Tutsak OlmasıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
8Ara Sınav 1
9Duha Koca Oğlu Deli DumrulKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
10Kanlı Koca Oğlu KanturalıKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
11Kazılık Koca Oğlu YigenekKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
12Basat'ın Tepegöz'ü ÖldürmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
13Dede Korkut Kitabı’ndaki Diğer Boylar Üzerine DeğerlendirmeKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
14Yeni Bulunan Yazmaların DeğerlendirilmesiKonuyla ilgili kaynakların araştırılması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması139
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok