Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bütünce Temelli Çeviribilim UygulamalarıMTFXXXX37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüDeniz Koçak Kurmel
Dersi Veren(ler)Deniz Koçak Kurmel
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBütünce dilbilimden ve söylem çözümlemesi kuram ve yaklaşımlarından hareketle çeviri uygulamalarına yönelik bütünce analizi deneyimi kazandırmak.
Dersin İçeriğiBütünce Dilbilim. Dilbilimsel Söylem Çözümleme Yaklaşım ve Yöntemleri. Çeviriye Yönelik Bütünce Dilbilim ve Söylem Çözümlemesi etkileşimleri. Eleştirel Söylem Çözümlemesi. Bütünce Analizi Yazılımları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • - Atkinson, J. M. and Heritage, J. (eds.) (1984). Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. - Baker, M. (1996). "Corpus-based Translation Studies: The challenges that lie ahead". Somers, H.(ed.), Terminology, LSP and Translation Studies in Language Engineering. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 175-186. - Bhatia, V. et al. (Eds.) 2008. Advances in discourse analysis. London: Routledge. - Biscetti, S. (2004). “Using corpus techniques to study pragmatic meaning: The case of bloody”. A. Partington et al. (eds.), Corpora and discourse, 285-302. Bern: Peter Lang. - Blum-Kulka, S. (1981). "The Study of Translation in View of New Developments in Discourse Analysis: the Problem oflndirect Speech Acts". Poetics Taday. 2/4: 89-95. - Blum-Kulka, S. (1986). "Shifts of Cohesion and Coherence in Translation", House, J. and Blum-Kulka, S. (eds) Interlingual and Intercultural Communication. Discourse and Cognition in Translation and Second Language Acquisition Studies. Tübingen: Gunter Narr, 17-35. - Brown, P. ve Levinson, S. C. (1987). Politeness: Same Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press. - Büyükkantarcığolu, N. (2006). “Söylemden idelojiye: Eleştirel söylem çözümlemesi”. A. Kocaman (Ed.) Dilbilim, 101-116. Ankara: Dil Derneği. - Di Virgilio, P.S. (1984), ‘’The Sense of A Beginning: The Dynamics of Context in Translation’’, Translator’s Journal, Vol. 29, No. 2, s. 115- 127. - Eelen, G. (2001). A Critique of Politeness Theories. Manchester: St. Jerome Publishing. - Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman. - Farwell, D. ve Helmreich, S. (1998). Translation Differences and Pragmatics-Based Machine Translation. Machine Translation, 13: 17-39. - Flowerdew, J. (2008). “Critical discourse analysis and strategies of resistance”, in Bhatia et al. (Eds.) 195-210. - Flowerdew, L. (2008). “Corpora and context in professional writing”, in V. Bhatia et al. (Eds.), 115- 127. - Fraser, B. (2006). “Towards a theory of discourse markers”, in K. Fischer (Eds.), 189-204. - Gamper, J.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bütünce dilbilim ve çeviribilim ilişkiselliği bağlamında farkındalık kazanma.
  2. Bütünce dilbilim çerçevesinde söylem yapılarını tanıyabilme ve betimleme konusunda bilgi edinme.
  3. Söylem çözümlemesi alanında geliştirilmiş uygun yaklaşımları ve bu yaklaşımların sunduğu yöntemleri kullanarak, farklı söylem ve metin türlerini eleştirel olarak inceleme ve yorumlama bilgisi kazanma.
  4. Bütünce dilbilim ve söylem çözümlemesi kuram ve yaklaşımlarından hareketle çeviri uygulamalarına yönelik bütünce analizi yapabilme.
  5. Çeviriye yönelik bütünce dilbilim ve söylem çözümleme yaklaşım ve yöntemlerini kullanarak eleştirel söylem çözümlemesi yapabilme deneyimi edinme.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Çeviriye Yönelik Bütünce Dilbilim ve söylem çözümlemesi etkileşimleri hakkında genel bilgi Kaynak kitap ve makale
2Bütünce Dilbilime Giriş Kaynak kitap ve makale
3Bütünce Dilbilim ve ÇeviribilimKaynak kitap ve makale
4Bütünce Dilbilim YazılımlarıKaynak kitap ve makale
5Bütünce Temelli Söylem AnaliziKaynak kitap ve makale
6Söylem Çözümlemesi Yaklaşımları Kaynak kitap ve makale
7Eleştirel Söylem Analizi YöntemleriKaynak kitap ve makale
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çeviride Eleştirel Söylem AnaliziKaynak kitap ve makale
10Bütünce Analizinde Söylem İşaretleriKaynak kitap ve makale
11Bütünce Temelli Söylem Analizi UygulamalarıKaynak kitap ve makale
12Bütünce Temelli Çeviri Uygulamaları Kaynak kitap ve makale
13Öğrenci SunumlarıKaynak kitap ve makale
14Öğrenci SunumlarıKaynak kitap ve makale
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok