Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviribilim ve DisiplinlerarasılıkMTFXXXX37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAyse Banu Karadag
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıMurat Onur Sabaz
Dersin AmacıÇeviribilimde disiplinlerarası yaklaşımların eleştirel bakış açısıyla incelenmesi. Akademik bir disiplin olarak çeviribilimin disiplinlerarasılık odaklı irdelenmesi. Çeviribilimin diğer disiplinlerle ilişkisinin irdelenmesi.
Dersin İçeriğiÇeviriye farklı disiplinlerarası yaklaşımlar. Akademik bir disiplin olarak çeviribilimin disiplinlerarası doğası ve diğer disiplinlerle ilişkisi ve etkileşimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Esra Akcan. 2009. “Giriş: Bir Çeviri Kuramı” ve “Bir Çeviri Biterken”. Çeviride Modern Olan: Şehir ve Konutta Türk-Alman İlişkileri. İstanbul. Yapı Kredi Yayınları. 9-37; 399-406.
 • Gideon Toury. 1980. In Search of a Theory of Translation, Tel Aviv, The Porter Institute of Poetics and Semiotics.
 • Gideon Toury. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.
 • Halide Edip Adıvar. 1944. “Edebiyatta Tercümenin Rolü”. Edebiyatta Tercümenin Rolü (1942-43 Üniversite Konferanslarından Ayrı Bası). İstanbul. Kenan Matbaası. 1-14. 263-276.
 • Hans J. Vermeer. 1989. “Skopos and Commission in Translational Action”. Readings in Translation Theory (ed. A. Chesterman). Oy Finn Lectura Ab.. Helsinki. 173-200.
 • Hans J. Vermeer. 1995. Skopos Theory of Translation (Some arguments for and against), Heidelberg, Preprint.
 • Hans J. Vermeer. 2000. “Skopos and Commission in Translational Action”. The Translation Studies Reader (ed. L. Venuti). Londra/New York. Routledge. 221-232. (Readings in Translation Theory (1989) (ed. and tr. A. Chesterman ). Oy Finn Lectura Ab. 173-200).
 • Işın Bengi-Öner. 1997. Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviribilim? İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Işın Bengi-Öner. 1999. Çeviri Kuramlarını Düşünürken… İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • İsmail Kaplan. 2006. “Politics and Translation: How George Orwell’s Animal Farm was Rendered into Turkish”. Interdisciplinarité en Traduction (yay. haz. Sündüz Öztürk Kasar). İstanbul. Isis. 359-363.
 • Jeremy Munday. 2008. Introducing Translation Studies. London and New York: Routledge.
 • João Ferreira Duarte, Alexandra Assis Rosa and Teresa Seruya. 2006. Translation Studies
at the Interface of Disciplines. Amsterdam
 • Mehmet Rifat (ed.). 2000. Çeviri Seçkisi I – Çeviriyi Düşünenler. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Mehmet Rifat (ed.). 2000. Çeviri Seçkisi II – Çeviri(bilim) Nedir?. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Michaela Wolf and Alexandra Fukari (ed.). 2007. Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam & Philadelphia, John Benjamins.
 • Mona BAKER. 2001. “Translation Studies”. Routledge Encyclopedia of Translation Studies (ed. M. Baker) (I. Basım: 1998). Londra/New York. Routledge. 277-280.
 • Muazzez Uslu. 2007. “Modern Yorumbilim ve Çeviribilim”. Çeviri ve Yorumbilgisi. Muğla Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mütercim-Tercümanlık Bölümü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 43-76.
 • Wolfram WILLS. 1999. “Interdisciplinarity in Translation Studies”. Target. 11(1). 131-144.
 • Yves Gambier, Miriam Shlesinger and Radegundis Stolze Darmstadt (ed.). 2004. Doubts and Directions in Translation Studies. Amsterdam
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Disiplinlerarasılığın temel esasları hakkında farkındalık kazanma.
 2. Çeviribilimin disiplinlerarası doğası hakkında bilinç kazanma.
 3. Çeviribilimin diğer bilim dallarıyla ilişkisi konusunda bilgi edinme.
 4. Çeviribilim ile dilbilim, (karşılaştırmalı) edebiyat arasındaki ilişki ve etkileşimin disiplinlerarasılık bağlamında irdelenmesi konusunda bilinç kazanma.
 5. Çeviribilim ile tarih, sosyoloji, felsefe, yorumbilgisi, politika arasındaki ilişki ve etkileşimin disiplinlerarasılık bağlamında irdelenmesi konusunda bilinç kazanma

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş /Genel BilgilendirmeKaynak Kitap.
2Disiplinlerarasılık Nedir?Kaynak Kitap.
3Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık-IKaynak Kitap.
4Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık-II Kaynak Kitap.
5Çeviribilim ve Dilbilim/GöstergebilimKaynak Kitap.
6Çeviribilim ve MimarlıkKaynak Kitap.
7Çeviribilim ve EdebiyatKaynak Kitap.
8Ara Sınav 1
9Çeviribilim ve Tarih Kaynak Kitap.
10Çeviribilim ve Politika Kaynak Kitap.
11Çeviribilim ve SosyolojiKaynak Kitap.
12Çeviribilim ve YorumbilgisiKaynak Kitap.
13Çeviribilim ve FelsefeKaynak Kitap.
14Çeviribilim ve Karşılaştırmalı EdebiyatKaynak Kitap.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev130
Sunum/Jüri00
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok