Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviribilimin Temel KavramlarıMTFXXXX37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüZorunlu @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSenem Öner Bulut
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇeviribilim alanının temel kavramlarını eleştirel ve tarihsel bir bakış açısıyla incelemek ve çeviribilimin kapsamı hakkında temel bir bilinç oluşturmak.
Dersin İçeriğiÇeviribilimde kuram-uygulama ilişkisi; dilbilimsel çeviri yaklaşımı; sadakat; eşdeğerlilik; çevrilebilirlik/çevrilemezlik; norm-temelli, dizgeci, betimleyici ve tarihsel çeviri yaklaşımları; işlevselci çeviri yaklaşımı ve skopos; çeviri sosyolojisi ve habitus; özgün-çeviri ilişkisi/karşıtlığı, çevirmen kimliği/öznelliği/görünürlüğü, çeviri etiği, çeviri ve iktidar, çeviri ve toplumsal cinsiyet, post-modern ve post-yapısalcı çeviri yaklaşımları, çeviri eleştirisi ve üst-eleştiri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • ARROJO, Rosemary. (1997) “Asymmetrical Relations of Power and the Ethics of Translation” in TextContext 11: NF 1, 5-24.
 • ARROJO, Rosemary (1994) Fidelity and The Gendered Translation. TTR, 7 (2), 147–163.
 • BAKER, Mona (2001). Routledge Encyclopedia of Translation Studies (ed.) 1st edition: 1998). London/New York. Routledge.
 • BENGİ-ÖNER, Işın (1999) “Çeviri Eleştirisi Bağlamında Eleştirel Bilincin Oluşması ve Eleştiri, Üst-Eleştiri, Çeviribilim İlişkileri”, Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviribilim? Istanbul: Sel, 111-135.
 • BERMAN, Antoine (1984). L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. Paris, Gallimard.
 • BERMAN, Antoine (1995). Pour une critique de traduction: John Donne, Paris, Gallimard.
 • CHESTERMAN, A. (2006). “Questions in the sociology of translation”, Benjamins Translation Library, ss. 68-9.
 • CRONIN M. (2013). Translation in the digital age – New Perspectives in Translation Studies. New York: Routledge.
 • CRONIN, Michael (2003). Translation and Globalization. London and New York: Routledge.
 • DAVIS, Kathleen (2001). Deconstruction and Translation. Manchester: Saint Jerome
 • DEPRE, Ines Oseki (2007). De Walter Benjamin à nos Jours (Essais de Traductologie), Honoré Champion, Collection: Bibliothèque de L.G.C.
 • ECO, Umberto (2007). Dire presque la même chose : Expériences de traduction. Grasset & Fasquelle.
 • EVEN-ZOHAR, Itamar (1987). “Yazınsal ‘Polisistem’ İçinde Çeviri Yazının Durumu” (çev. Saliha Paker). Adam Sanat. 14. Ocak 1987. 58-68.
 • GAMBIER, Y. (2016). “Rapid and Radical Changes in Translation and Translation Studies”, International Journal of Communication (10), ss. 887-906.
 • GÖKTÜRK, Akşit (2000). Çeviri: Dillerin Dili (1. Baskı: 1998). İstanbul. Yapı Kredi Yayınları.
 • HOLMES, James S (1988). “The Name and Nature of Translation Studies”, Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies (1972), Amsterdam/Rodopi, 66-88.
 • LADMIRAL, Jean-René (1989). Traduire: Théorèmes pour la traduction, Payot.
 • LEDERER, Marianne (1994). La Traduction aujourd’hui. Le Modèle interprétatif, Hachette, Paris.
 • MOUNIN, Georges (1963). Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard.
 • RİFAT, Mehmet (2008). Çeviri Seçkisi I. Çeviriyi Düşünenler, Sel Yayıncılık, İstanbul.
 • RİFAT, Mehmet (2008). Çeviri Seçkisi II. Çeviri(bilim) Nedir?, Sel Yayıncılık, İstanbul.
 • SELESKOVITCH, Danica & Marianne LEDERER (1993). Interpréter pour traduire, Didier Erudition.
 • TOURY, Gideon (2000). “The Nature and Role of Norms in Translation”. The Translation Studies Reader (ed. L. Venuti). London/New York. Routledge. 198-211. (1st edition: Descriptive Translation Studies and Beyond (1995). Amsterdam and Philadelphia. John Benjamins Publishing Co.. 53-69).
 • VERMEER, Hans J. (1989) “Skopos and Commission in Translational Action”. Readings in Translation Theory (yay. haz. A. Chesterman). Oy Finn Lectura Ab.. Helsinki. 173-200.
 • RICOEUR, Paul (1996). Soi-même comme un autre. Points Essais. Paris: Seuil.
 • SIMEONI, Daniel (2005). “Translation and Society: The Emergence of a Conceptual Relationship”, in Translation. Reflections, Refractions, Transformations, (ed. by Paul St-Pierre and Prafulla), Kar, 3–14. New Delhi: Pencraft International.
 • SIMEONI, Daniel (1998). “The Pivotal Status of the Translator’s Habitus”, Target 10 (1): 1–39.
 • TOURY, Gideon (1995). Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • TYMOCZKO, Maria (1999). Translation in a Postcolonial Context Early Irish Literature in English Translation. Manchester: St. Jerôme Publishing.
 • TYMOCZKO, Maria (2007). Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester: St. Jerôme Publishing.
 • VENUTİ, Lawrence (1992). Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology. New York/London: Routledge.
 • VENUTİ, Lawrence (1994). “The Translator’s Invisibility: The Evidence of Reviews”. In Other Words 4. 17-22
 • VENUTİ, Lawrence (1998). The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London/New York: Routledge.
 • VENUTİ, Lawrence (2001). “Strategies of Translation”. Routledge Encyclopedia of Translation Studies (ed. Mona Baker). London/New York: Routledge. 240-244.
 • VENUTİ, Lawrence (2004). “Retranslations: The Creation of Value”. Translation and Culture (ed. Katherine M. Faull). Cranbury/Ontario: Associated University Press. 25-39.
 • VERMEER, Hans J. (1998). “Starting to Unask What Translatology is About”. Target 10:1. Amsterdam: John Benjamins. 41-68.
 • VERMEER, Hans J. (2000). “Skopos and Commission in Translational Action”. The Translation Studies Reader (ed. Lawrence Venuti). London/New York: Routledge. 221-233.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler Çeviribilim alanının temel kavramlarına ilişkin eleştirel ve tarihsel bir bakış açısı kazanacaklardır.
 2. Öğrenciler Çeviribilimde kuram ve uygulama ilişkisi konusunda farkındalık kazanacaklardır.
 3. Öğrenciler çağdaş çeviri yaklaşımları konusunda bilgi edineceklerdir.
 4. Öğrenciler Çeviribilimin displinerarası doğası konusunda farkındalık kazanacaklardır.
 5. Öğrenciler Çeviribilim alanının temel kavramları çerçevesinde bilimsel araştırma yapabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
11 Çeviriden Çeviribilime: Çeviribilimde kuram-uygulama ilişkisiİlgili kaynaklar
2Dilbilimsel çeviri yaklaşımı: sadakat; eşdeğerlilik; çevrilebilirlik/çevrilemezlik-Iİlgili kaynaklar
3Dilbilimsel çeviri yaklaşımı: sadakat; eşdeğerlilik; çevrilebilirlik/çevrilemezlik-IIİlgili kaynaklar
4Norm-temelli, dizgeci, betimleyici ve tarihsel çeviri yaklaşımları-Iİlgili kaynaklar
5Norm-temelli, dizgeci, betimleyici ve tarihsel çeviri yaklaşımları-IIİlgili kaynaklar
6İşlevselci çeviri yaklaşımı ve skoposİlgili kaynaklar
7Çeviri sosyolojisi ve habitusİlgili kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Özgün-çeviri ilişkisi/karşıtlığıİlgili kaynaklar
10Çevirmen kimliği/öznelliği/görünürlüğüİlgili kaynaklar
11Çeviri-iktidar ilişkileri ve çeviri etiğiİlgili kaynaklar
12Çeviri araştırmalarında toplumsal cinsiyetİlgili kaynaklar
13Post-modern ve post-yapısalcı çeviri yaklaşımlarıİlgili kaynaklar
14Çeviri eleştirisi ve üst-eleştiriİlgili kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev130
Sunum/Jüri00
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok