Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviri Eğitiminde Temel YaklaşımlarMTFXXXX37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüSenem Öner Bulut
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇeviri eğitimi alanındaki temel yaklaşımları incelemek ve söz konusu yaklaşımların çeviri kuramları ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu araştırmak.
Dersin İçeriğiÇeviri eğitiminin tanımı ve işlevi. Çeviri eğitimine işlevci, toplumsal-oluşumcu, süreç-odaklı ve yapısalcılık-sonrası yaklaşımlar. Çeviri edinci modelleri. Çeviri edincini oluşturan alt edinçler. Çeviri eğitimi yaklaşımları ile çeviri kuramları arasındaki ilişki. Çevirmenlik mesleğine ilişkin sektörel uygulamaların çeviri eğitimine etkisi. Çeviri eğitiminde ölçme-değerlendirme. Çeviri eğitimi bağlamında eğitmenlerin eğitimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Arrojo, Rosemary. 2005. "The ethics of translation in contemporary approaches to translator training," Training for the New Millennium: Pedagogies for Translation and Interpreting, Martha Tennent (ed.). Amsterdam/Philadephia: John Benjamins, 226-245.
 • Bengi-Öner, Işın, and Ülker İnce. 1995. “Çeviri Eğitiminde Kaynak Metni Yorumlamaya ve Çeviri Metni Oluşturmaya Yönelik Yöntem Arayışları: Geniş Bir Bakış Açısı,” Çeviribilim 1: 125-142.
 • Birkan Baydan, Esra. 2011. Yapısalcılık-Sonrası Kuramsal Görüşler Doğrultusunda Çeviri Eğitimine Giriş: Toplumsal Oluşumcu Yaklaşım Işığında Uygulama Örnekleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Birkan Baydan, Esra. 2013. “Çeviri Eğitiminde Çeviri/Çevirmenlik Edinci: Problem Çözme ve Karar Verme Konusunda Bir Farkındalık Uygulaması,” Istanbul University Journal of Translation Studies 4 (7): 103-125.
 • EMT. (2017). Competence framework 2017. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf.
 • Gile, Daniel. 1994. “The Process-Oriented Approach in Translation Training,” Teaching Translation and Interpreting 2: Insights, Aims, Visions, C. Dollerup & A. Lindegaard (eds.). Amsterdam/Philadephia: John Benjamins, 107-112.
 • Hurtado Albir, Amparo. 2015. “The Acquisition of Translation Competence. Competences, Tasks, and Assessment in Translator Training.” Meta 60(2): 256-280.
 • İnce, Ülker and Işın Bengi-Öner. 2009. Kızılcık Karpuz Olur mu Hiç? İlahi Çevirmen!. Istanbul: Diye.
 • Jääskeläinen, Riitta. (2003). “Think-Aloud Protocol Studies into Translation: An Annotated Bibliography.” Target, 14(1), 107-136.
 • Kelly, Dorothy. 2008. “Training the Trainers: Towards a Description of Translator Trainer Competence and Training Needs Analysis.” TTR 21(1): 99–125
 • Kiraly, Donald C. 1995. Pathways to Translation: Pedagogy and Process. Kent: The Kent State University Press.
 • Kiraly, Donald C. 2000. A Social Constructivist Approach to Translator Education: Empowerment from Theory to Practice. Manchester: Saint Jerome.
 • Kussmaul, Paul. 1995. Training the Translator. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
 • Li, Dechao. 2011. “Think-Aloud Teaching in Translation Class: Implications trom TAPs Translation Research”. Perspectives: Studies in Translatology, 19(2), 109-122.
 • Öner Bulut, Senem. 2018. “Training Translators as Subjects,” Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara, Seda Taş (ed.). 13-39. İstanbul: Hiperyayın.
 • PACTE Group. 2005. “Investigating Translation Competence: Conceptual and Methodological Issues.” Meta 50(2): 609-619.
 • Presas, Marisa. 2012. “Training Translators in the European Higher Education Area.” The Interpreter and Translator Trainer 6(2): 139-169.
 • Latorraca, Rossella. 2018. “Think Aloud as a Tool for Implementing Observational Learning in the Translation Class.” Perspectives, 26:5, 708-724.
 • Vermeer, Hans. 2007. Çeviride Skopos Kuramı. Ayşe Handan Konar (çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Yücel, Faruk. 2007. “Etkili Bir Çeviri Eğitimi,” Pamukkale University Journal of the Faculty of Education, 22: 144-155.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler çeviri eğitimi alanındaki temel yaklaşımlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri ayırt edebileceklerdir.
 2. Öğrenciler çeviri eğitimi ile çeviri kuramı arasındaki ilişkiyi eleştirel biçimde analiz edebileceklerdir.
 3. Öğrenciler çeşitli çeviri edinci modelleri konusunda farkındalık kazanacaklardır.
 4. Öğrenciler çeviri eğitimi kapsamındaki ölçme değerlendirme uygulamalarını analiz edebilecektir.
 5. Öğrenciler çeviri eğitimi bağlamında eğitmenlerin eğitimi konusundaki gerekliliklere ilişkin farkındalık kazanacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çeviri eğitiminin tanımı ve işleviİlgili kaynaklar
2Çeviri eğitimine işlevci yaklaşımİlgili kaynaklar
3Çeviri eğitimine süreç-odaklı yaklaşımİlgili kaynaklar
4Çeviri eğitimine toplumsal oluşumcu yaklaşımİlgili kaynaklar
5Çeviri eğitimine yapısalcılık-sonrası yaklaşımİlgili kaynaklar
6Çeviri-edinci modelleri - Iİlgili kaynaklar
7Çeviri-edinci modelleri - IIİlgili kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çeviri eğitimi-çeviri kuramı ilişkisiİlgili kaynaklar
10Çeviri eğitimi kapsamında akademi-sektör işbirliğiİlgili kaynaklar
11Çeviri eğitiminde ölçme-değerlendirme-Iİlgili kaynaklar
12Çeviri eğitiminde ölçme-değerlendirme-IIİlgili kaynaklar
13Çeviri eğitimi bağlamında eğitmenlerin eğitimi-Iİlgili kaynaklar
14Çeviri eğitimi bağlamında eğitmenlerin eğitimi-IIİlgili kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev130
Sunum/Jüri00
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok