Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviri Yaklaşımları ve StratejileriMTFXXXX37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüLale Ozcan
Dersi Veren(ler)Lale Ozcan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıYazılı çeviride öne çıkan çeviri yaklaşımlarını tanımlamak, açıklamak ve yazılı çeviride bu yaklaşımlar doğrultusunda uygulanabilecek çeviri stratejileri konusunda bilinç, farkındalık ve edim kazandırmak.
Dersin İçeriğiÇeviri türleri, çeviri yaklaşımları, çeviri stratejileri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Berman, A. (1984). L'épreuve de l'étranger. Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. Paris:Gallimard.
 • Berrichi, A. (2012). La traduction en sciences sociales. Traduire, (227), 16-28. http://journals.openedition.org/traduire/467. DOI: 10.4000/traduire.467. Erişim tarihi 3 Şubat 2020.
 • Eco, U. (2007). Dire presque la même chose: Expériences de traduction. Grasset
 • Ergüden, I. (2015). Bir Çevirmenin Deneyimiyle Türkiye’de Sosyal Bilim Yayıncılığı. 30 Kasım 2015 Çevbir internet sitesi. http://cevbir.org.tr/yazi-yorum/bir-cevirmenin-deneyimiyle-turkiyede-sosyal-bilim-yayinciliği (Bu yazı, Ergüden’in 20 Kasım 2015’te IFEA’da yapmış olduğu konuşmanın metnidir). Erişim tarihi 17 Ocak 2020.
 • Karadağ, A. B (2008). Çevirinin Tanıklığında Medeniyetin Dönüşümü. İstanbul: Diye.
 • Karadağ, A. B (2011). Okur Yazar Çizer Çevirmen II. Çeviribilim Dergisi, 4(4), 3
 • Liberté en traduction (La): Actes du Colloque International à l’ESIT. (1991). Ed. Marianne Lederer et Fortunato Israel. Paris:ESIT.
 • Man, Paul de (1991). “Conclusions: "La Tache du traducteur" de Walter Benjamin”. TTR: traduction, terminologie, rédaction, vol.4, no.2, p.21-52.
 • Oseki-Depré, I. (1999). Traductologie/Pédagogie de la traduction Theories et pratiques de la traduction littéraires. Paris:Armand Colin.
 • Özcan, L. (2010, Kasım). Yazar-Çevirmen İlişkisi: Bir Efendi-Köle İlişkisi mi? Yoksa bir Efendi-Efendi İlişkisi mi?. Onuncu Uluslararası Dil, Deyiş, Yazınbilim Sempozyumu. Onuncu Uluslararası Dil, Deyiş, Yazınbilim Sempozyumu, (pp. 150-158).
 • Özcan, L. (2003). “Ekinsel Öğelerin Aktarımında Etnikmerkezcilik Sorunu: Antoine Berman ve Genel Çeviri Kuramı”. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 1(13), 156-181.
 • Özcan, L. (2011). Les deux faces d'un meme medaillon: La rencontre de deux auteurs. Synergies Turquie, 1(4), 121-130
 • Özcan, L. (2010). Processus de l’identification dans la traduction en turc du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • ÖZCAN L., GÜZELYÜREK ÇELİK P. La notion de ” l’inquiétante étrangeté” dans la traduction: une étude de cas. Frankofoni, cilt.1, sa.31, ss.355-367.
 • Özcan L., Vergili A. (2017) The Role of Translation in the Birth of Sociology in Turkey Bibliography of Turkish Translations of the Works of Emile Durkheim. Turkish Studies. (12), 43-64. http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=12305
 • Özcan, L. (2021). Bir çeviri türü olarak sosyal bilimler çevirisi özellikleri, çeviri olguları ve mesleki yeterlilikleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (22) , 1052-1066. DOI: 10.29000/rumelide.897354.
 • Sapiro, G. (2012). La circulation des sciences humaines et sociales en traduction: enjeux et obstacles à l’heure de la globalisation. Traduire. 5-15. 10.4000/traduire., (465). http://traduire.revues.org/465
 • Schögler, R. Y. (2017). Les fonctions de la traduction en sciences humaines et sociales. Parallèles, 29(2), 36–45. https://doi.org/10.17462/para.2017.02.03. Erişim tarihi: 3 Mart 2020
 • Özcan, L. (2022). Kaynak odaklılığı yeniden okumak Antoine Berman ve çeviri anlayışı . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (28) , 659-674 . DOI: 10.29000/rumelide.1133925
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler farklı çeviri yaklaşımlarını tarihsel süreç içinde tanır, konumlandırır ve özümserler.
 2. Öğrenciler çeviri stratejilerini belirleyen temel çeviri eğilimlerini tanırlar.
 3. Öğrenciler çeviri yaklaşımı ve çeviri stratejisi arasındaki diyalektiği kurarlar.
 4. Öğrenciler farklı çeviri yaklaşımlarına göre çeviri stratejisi geliştirme, planlama ve uygulama becerisini edinirler.
 5. Öğrenciler yazılı bir çeviri metindeki çeviri stratejilerini tanımlayabilir ve buradan yola çıkarak çevirmenin çeviri yaklaşımını çözümlerler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çevirmen kimliği ve Tarihte ÇevirmenlerDers kaynakları
2Çeviri Kuramlarında çeviri tanımı, yaklaşımı ve çevirmen kimliği 1Ders kaynakları
3Çeviri Kuramlarında çeviri tanımı, yaklaşımı ve çevirmen kimliği 2Ders kaynakları
4Antoine Berman ve Kaynak OdaklılıkDers kaynakları
5Jean Rene Ladmiral ve Erek OdaklılıkDers kaynakları
6Sosyal Bilim Çevirileri 1Ders kaynakları
7Sosyal Bilim Çevirileri 2Ders kaynakları
8Ara Sınav 1
9Çeviri metinde çeviri stratejilerini tanımlamak ve yaklaşımı belirlemek.Ders kaynakları
10Çeviri metinde çeviri stratejilerini tanımlamak ve çeviri yaklaşımını belirlemek: Uygulama 1Ders kaynakları
11Çeviri metinde çeviri stratejilerini tanımlamak ve çeviri yaklaşımını belirlemek: Uygulama 2Ders kaynakları
12Dönem çalışmaları : Strateji ve yaklaşım odaklı çeviri çalışmaları 1Ders kaynakları
13Dönem çalışmaları : Strateji ve yaklaşım odaklı çeviri çalışmaları 2Ders kaynakları
14Dönem çalışmaları : Strateji ve yaklaşım odaklı çeviri çalışmaları 3Ders kaynakları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok