Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviriye Kuramsal YaklaşımlarMTFXXXX37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAyse Banu Karadag
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ıMurat Onur Sabaz
Dersin AmacıKuramsal çeviri yaklaşımlarının eleştirel bakış açısıyla incelenmesi. Akademik bir disiplin olarak çeviribilimin kuram odaklı irdelenmesi. Tarihsel olarak çeviri kuramlarının temel kavramlarının tanıtılması.
Dersin İçeriğiÇeviriye farklı kuramsal yaklaşımlar. Akademik bir disiplin olarak çeviribilimin gelişmesinde kuramsal alanın rolü ve diğer alt-alanlar ile etkileşimi. Çeviribilimde yaşanan paradigma değişikliği.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Alper Zafer Güneş. 2018. “Translated in Translation Studies”. transLogos Translation Studies Journal. 1:1. 1-24.
 • Alper Zafer Güneş. 2019. “A Conceptual Inquiry: What May Retranslation Offer for Translation Studies Research?”. transLogos Translation Studies Journal. 2:1. 47-67.
 • Aslı Kalem Bakkal. 2019. “From the ‘Real’ Author to the ‘Real’ Reader: Manipulation in Translation”. transLogos Translation Studies Journal. 2:1. 85-101.
 • Gideon Toury. 1980. In Search of a Theory of Translation, Tel Aviv, The Porter Institute of Poetics and Semiotics, 1980.
 • Gideon Toury. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1995.
 • Gülsüm Canlı. 2018. “Relocating Self-Translation from the Interlingual to Intralingual: Faulkner as a Self-Translauthor”. transLogos Translation Studies Journal. 1:1. 41-63.
 • Hans J. Vermeer. 1989. “Skopos and Commission in Translational Action”. Readings in Translation Theory (yay. haz. A. Chesterman). Oy Finn Lectura Ab.. Helsinki. 173-200.
 • Hans J. Vermeer. 1991. “Çevirmek ve Anlamak, Biçimle İşlev Arasındaki Bağımlılıklar ve Anlamanın Kültürel Önkoşulları”, Derleyerek çev.: T. Kurultay, Metis Çeviri,16, 1991, 41-49. 1995.
 • Hans J. Vermeer. 1995. Skopos Theory of Translation (Some arguments for and against), Heidelberg, Preprint.
 • Hülya Boy. 2018. “Eflatun Kız within the Context of Translation Studies: A Conceptual (Re)Framing”. transLogos Translation Studies Journal. 1:1. 64-91.
 • Işın Bengi-Öner. 1997. Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviribilim? İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Işın Bengi-Öner. 1999. Çeviri Kuramlarını Düşünürken… İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Işın Bengi-Öner. 2019. “To Read or Not to Read! ‘Why Reading Matters’ in the Practice of Translation”. Çeviribilimde Araştırmalar (Ed. Seda Taş). İstanbul: Hiperyayın. 11-30.
 • Jonathan Culler. 1997. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press [Yazın Kuramı. 2000. Çev. Hakan Gür. İstanbul: Dost Kitabevi].
 • Jeremy Munday. 2008. Introducing Translation Studies. London and New York: Routledge.
 • Kerem Geçmen. 2018. “Retranslation and Shifting Constraints”. transLogos Translation Studies Journal. 1:1. 25-40.
 • Mehmet Rifat (ed.). 2000. Çeviri Seçkisi I – Çeviriyi Düşünenler. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Mehmet Rifat (ed.). 2000. Çeviri Seçkisi II – Çeviri(bilim) Nedir?. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Muhammed Baydere. 2018. “A New (Mis)Conception in the Face of the (Un)Translatable: ‘Terscüme’”. transLogos Translation Studies Journal. 1:1. 92-120.
 • Özlem Berk Albachten & Şehnaz Tahir Gürçağlar (ed.). 2019. Perspectives on Retranslation - Ideology, Paratexts, Methods. New York: Routledge.
 • Özlem Berk Albachten & Şehnaz Tahir Gürçağlar (ed.). 2019. Studies from a Retranslation Culture - The Turkish Context. Singapore: Springer.
 • Saliha Paker, Şehnaz Tahir Gürçağlar & John Milton (ed). 2015. Tension, Tradition and Translation in Turkey. Philadelphia: John Benjamins.
 • Thomas Kuhn. 2017. Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Çev. Nilüfer Kuyaş. İstanbul: Kırmızı Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Çeviri kuramlarında yaşanan paradigma değişiklerinin nedenleri ve sonuçları hakkında farkındalık kazanma.
 2. Kuram-uygulama ilişkisi konusunda bilinç kazanma.
 3. Ülkelerin farklı “çeviri gelenekleri” hakkında ayrıntılı bilgi edinme.
 4. Çeviri olgularını çağdaş çeviribilimsel yöntemlerle inceleyebilme ve yorumlayabilme bilgisini edinme.
 5. Çevirmenlerin mesleki etik ve sorumluluk bilincinin kuramsal görüşlerde nasıl yer bulduğu konusunda farkındalık kazanma.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş / Genel BilgilendirmeKaynak Kitap.
2Kuram Nedir? / Jonathan Culler. Literary Theory: A Very Short IntroductionKaynak Kitap.
3Paradigma Değişikliği - I/ Thomas Kuhn. Bilimsel Devrimlerin Yapısı.-IKaynak Kitap.
4Paradigma Değişikliği - I/ Thomas Kuhn. Bilimsel Devrimlerin Yapısı.-IIKaynak Kitap.
5Çeviriye Farklı Kuramsal Yaklaşımlar – Çeviriyi Düşünenler - I / Mehmet Rifat (ed.). Çeviri Seçkisi I – Çeviriyi Düşünenler. [İlgili Bölümler]Kaynak Kitap.
6Çeviriye Farklı Kuramsal Yaklaşımlar – Çeviriyi Düşünenler - II / Mehmet Rifat (ed.). Çeviri Seçkisi I – Çeviriyi Düşünenler. [İlgili Bölümler]Kaynak Kitap.
7Gerilim, Çeviri ve Gelenek / Saliha Paker, Şehnaz Tahir Gürçağlar & John Milton (ed) Tension, Tradition and Translation in Turkey.Kaynak Kitap.
8Ara Sınav 1
9Çeviriye Farklı Kuramsal Yaklaşımlar – Başkasının Bakışı - I / Mehmet Rifat (ed.). Çeviri Seçkisi II – Çeviri(bilim) Nedir?. [İlgili Bölümler] Kaynak Kitap.
10Çeviriye Farklı Kuramsal Yaklaşımlar – Başkasının Bakışı - II /Mehmet Rifat (ed.). Çeviri Seçkisi II – Çeviri(bilim) Nedir?. [İlgili Bölümler] Kaynak Kitap.
11Kuram-Uygulama İlişkisini İrdeleyen Betimleyici Çalışma Örnekleri – I / Işın Bengi-Öner. Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviribilim? [İlgili Bölümler]. Işın Bengi-Öner. “To Read or Not to Read! ‘Why Reading Matters’ in the Practice of Translation”. Kaynak Kitap.
12Kuram-Uygulama İlişkisini İrdeleyen Betimleyici Çalışma Örnekleri – II / Işın Bengi-Öner. Çeviri Kuramlarını Düşünürken. [İlgili Bölümler].Kaynak Kitap.
13Yeniden Çeviri Olgusuna İlişkin Farklı Bakış Açıları - I/ Özlem Berk Albachten & Şehnaz Tahir Gürçağlar (ed.) Perspectives on Retranslation - Ideology, Paratexts, Methods. Kaynak Kitap.
1414 Yeniden Çeviri Olgusuna İlişkin Farklı Bakış Açıları - II/ Özlem Berk Albachten & Şehnaz Tahir Gürçağlar (ed.) Studies from a Retranslation Culture - The Turkish Context. Kaynak Kitap.Kaynak Kitap.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok