Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dijital Ortam Çeviri Pratiklerinde Temel YaklaşımlarMTFXXXX37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüZeynep Süter Görgüler
Dersi Veren(ler)Zeynep Süter Görgüler
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSosyal medya ağları etrafında inşa edilen katılımcı/paylaşımcı çeviri pratiklerini ve çoklu çevirmen kimliklerini incelemek. Dijital deneyimler odağında, çeviribilim alanında çeviriyle ve çevirmenle ilişkili disiplinlerarası yeni kavramsallaştırmalara ve yeni üretim sahalarına tanıklık etmek. Bunun sonucunda, dijital perspektifli saha uygulamaları ışığında, çevirinin ve çevirmenin sosyal medya ekosistemindeki rolünü ve işlevini görünür kılmak.
Dersin İçeriğiÇeviribilim alanında yaşanan sosyal medya açılımının gündeme taşınması. Çeviri eylemini kuran sanal ilişki ağlarının ve bu ağları deneyimleyen çevirmen kimliğinin farkına varılması. Bu çerçevede, katılımcı/paylaşımcı çeviri 2.0 pratikleri, kullanıcı türevli çeviri içerik üretimi, adhokratik çeviri toplulukları ile fan/gönüllü/pro-am/angaje çevirmen kimlikleri gibi kavramsal dayanaklara dikkat çekilmesi. Sosyal medya algoritmalarıyla değişen, dönüşen ve genişleyen çeviri alanının ve çevirmenin dijital bedenlenişinin, disiplinlerarası ilişkilendirmeler ekseninde uygulama sahasının hareketleriyle tartışmaya açılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Zwischenberger, C. (2022). “Online collaborative translation: its ethical, social, and conceptual conditions and consequences”, Perspectives 30:1, ss. 1-18.
 • Jiménez-Crespo, M. A. (2021). “The impact of crowdsourcing and online collaboration in professional translation”, Babel. Revue internationale de la traduction 67:4, ss. 395-417.
 • Dolmaya McDonough, J.& Sánchez Ramos, M. M. (2019). “Characterizing online social translation”, Translation Studies 12:2, ss. 129-138.
 • Chuan, Y. (2019). “Negotiating identity roles during the process of online collaborative translation: An ethnographic approach”, Translation Studies 12:2, ss. 231-252.
 • Gentzler, E. (2017). Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies. New York: Routledge.
 • Durna, T.& Bi̇nark, M. & Bayraktutan, G. (2019). İletişim Hakkı ve Yeni Medya Tehditler ve Olanaklar. Ankara: um:ag Vakfı Yayınları.
 • Gambier, Y. (2016). “Rapid and Radical Changes in Translation and Translation Studies”, International Journal of Communication (10), ss. 887-906.
 • O’Hagan, M. (2016). “Massively Open Translation: Unpacking the Relationship Between Technology and Translation in the 21st Century”, International Journal of Communication 10, ss. 929-946.
 • Demirel E. & Görgüler, Z. (2015). “Pratique réflexive sur la traduction collaborative en ligne en Turquie 100% User-made translation”, Revue Parallèles 27, ss. 137-148.
 • Gerbaudo, P. (2014). Twitler ve Sokaklar. Sosyal Medya ve Günümüzün Eylemciliği. çev. Osman Akınhay. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Pym, A. (2014). “Translator associations-from gatekeepers to communities”, Target 26(3), ss. 466-491.
 • O’Hagan, M. (2013). “The impact of new technologies on translation studies: A technological turn?” in The Routledge handbook of translation studies, ss. 503–518.
 • Bilgili, C.
 • Binark, M.& Bayraktutan, G. (2013). Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Castells, Manuel (2013). İsyan ve Umut Ağları. İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Cronin M. (2013). Translation in the digital age – New Perspectives in Translation Studies. New York: Routledge.
 • Şener, G. (2013). “Toplumsal Mücadele Alanı Olarak Sosyal Medya”. In Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2: Kültür, Kimlik, Siyaset (ss. 253-271). İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği.
 • Folaron, D. (2012). “Digitalizing Translation”, Translation Spaces, ss. 5-31.
 • Pérez-González, L.
 • O’Hagan, M. (2011). Community translation: Translation as a social activity and its possible consequences in the advent of Web 2.0 and beyond. Linguistica Antverpiensia, 10, 11–23.
 • Pérez-González, L. (2010). “Ad-hocracies of translation activism in the blogosphere: A genealogical case study”, Text and Context: Essays on Translation and Interpreting in Honour of Ian Mason, ss. 259-288.

 • O’Hagan, M. (2009). “Evolution of user-generated translation: Fansubs, translation hacking and crowdsourcing”, The Journal of Internationalization and Localization (1), ss. 94-121.

 • Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Gambier, Y. (2007). “Réseaux de traducteurs/interprètes bénévoles”, Meta 52 (4), ss. 658-672.
 • Jenkins, H. (2006). Convergence Culture-Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press.
 • Jenkins, H. (2006). Fans, Bloggers and Gamers. Exploring Participatory Culture. New York: New York University Press.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler dijital ağlarda inşa edilen çeviri pratiklerine ve çevirmen kimliklerine yönelik farkındalık kazanacaktır.
 2. Öğrenciler çeviri pratiğini dijital deneyimler odağında sorgularken çeviribilim alanındaki disiplinlerarası yeni kavramsallaştırmalara ve yeni üretim sahalarına ilişkin kavrayış geliştirecektir.
 3. Öğrenciler dijital ortam çeviri pratikleri ile demokratikleşme yönünde gelişen toplumsal hareketler arasındaki ilişkiselliğe yönelik algılama ve duyumsama becerisi kazanacaktır.
 4. Öğrenciler dijital ağlarda medyalararası iletişim uzmanı konumunda olan çevirmen kimliğine yönelik bilinç geliştirecektir.
 5. Öğrenciler dijital perspektifli saha uygulamalarından hareketle, çeviribilim alanının değişen dönüşen, çeşitlenen, genişleyen kuramsal/kavramsal/yöntemsel algoritmasına yönelik eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısı kazanacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Dijital ortam çeviri pratiklerinde temel yaklaşımlar Kaynak kitaplar ve makaleler
2Ağ toplumu ve dijital iletişim pratikleri: Kavramlar, olanaklar, deneyimlerKaynak kitaplar ve makaleler
3İletişim hakkı ve yeni medya etiği: Fırsatlar ve tehditlerKaynak kitaplar ve makaleler
4Katılımcı/paylaşımcı sosyal çeviri 2.0 hareketleri (1)Kaynak kitaplar ve makaleler
5Katılımcı/paylaşımcı sosyal çeviri 2.0 hareketleri (2)Kaynak kitaplar ve makaleler
6Kitle kaynaklı çeviri, adhokratik çeviri toplulukları, peer-to-peer çeviri, kullanıcı türevli çeviri içerik üretimi, işbirlikçi çeviri pratikleri (1)Kaynak kitaplar ve makaleler
7Kitle kaynaklı çeviri, adhokratik çeviri toplulukları, peer-to-peer çeviri, kullanıcı türevli çeviri içerik üretimi, işbirlikçi çeviri pratikleri (2)Kaynak kitaplar ve makaleler
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Fan, gönüllü, aktivist, angaje, pro-am çevirmen kimlikleri Kaynak kitaplar ve makaleler
10Dijital ortam çeviri pratikleri ve yeni toplumsal hareketler ilişkiselliğiKaynak kitaplar ve makaleler
11Kaynak-erek içerik ilişkiselliğinde netnografik çözümleme (1)Kaynak kitaplar ve makaleler
12Kaynak-erek içerik ilişkiselliğinde netnografik çözümleme (2)Kaynak kitaplar ve makaleler
13Dijital perspektifli saha uygulamaları (1)Kaynak kitaplar ve makaleler
14Dijital perspektifli saha uygulamaları (2)Kaynak kitaplar ve makaleler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım130
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1310
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)116
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok