Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çevre Mühendisliğinde Genotoksisite UygulamalarıCEV513037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüEmel KIYAN
Dersi Veren(ler)Emel KIYAN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇevresel ortamlardaki (özellikle sulak alanlar) kirleticilerin, geleneksel yöntemler dışında genotoksik açıdan incelenmesi konusunda teorik ve uygulamalı konuların anlatılması, böylece potansiyel kirleticilerin canlı DNA’sı üzerinde meydana getirdikleri olumsuz etkiler hakkında öğrencilerin detaylı bilgi sahibi yapılması, Çevre Mühendisliği uygulamaları açısından yeni bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiÇevresel Kirlenme, Moleküler Biyoloji ve Genotoksisiteye Giriş, Bakterillerin Genel Özellikleri-Suş Mekanizması, In-vivo ve In Vitro Yöntemler, Çevresel Ortamlardaki Genotoksisite Çalışmaları, SOS Chromotest Hücresel Olaylar ve İndüksiyon Faktör, SOS Chromotest Deney Methodolojisi, Genotoksik Aktivitenin (β-galaktosidaz, Alkalin fosfatez, Indüksiyon faktör) Hesaplanması, İstatistiksel Yaklaşım, Non-Lineer Modelleme Yaklaşımı, Ames Test, Mutatox, Umu Test, Vitotox.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Turner, P.C., McLennan, A.G., Bates, A.D. ve White, M.R.H. (2004), Moleculer Biology, Instant Notes, University of Liverpool, UK.
 • Koçak E., (2010), Haliç’teki Toplam Kirliliğin Canlı DNA’sı Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin İncelenmesi, YTÜ FBE Doktora Tezi, İstanbul, Türkiye.
 • Kocak E., Yetilmezsoy K., Gonullu M.T., Petek M., (2010), A statistical evaluation of the potential genotoxic activity in the surface waters of the Golden Horn Estuary, Marine Pollution Bulletin, 60(2010), 1708-1717.
 • Quillardet, P., Huisman, O., D’Ari, R., Hofnung, M., 1982. SOS chromotest, a direct assay of induction of an SOS function in Escherichia coli K12 to measure genotoxicity. Proc. Natl. Acad. Sci. 79, 5971–5975.
 • Cachot, J., Geffard, O., Augagneur, S., Lacroix, S., Le Menach, K., Peluhet, L., Couteau, J., Denier, X., Devier, M.H., Pottier, D., Budzinski, H., 2006. Evidence of genotoxicity related to high PAH content of sediments in the upper part of the Seine Estuary (Normandy, France). Aquat. Toxicol. 79, 257–267.
 • Environmental Bio. Detection Products Inc. (EBPI), The SOS-Chromotest Version 6.3, Instruction for Use, Canada, 2008.
 • Fish, F., Lampert, I., Halachmi, A., Riesenfeld, G., Herzberg, M., 1987. The SOS chromotest kit: a rapid method for the detection of genotoxicity. Toxic. Assess. 2, 135–147.
 • Guzzella, L., Monarc, S., Zani, C., Feretti, D., Zerbini, I., Buschini, A., Poli, P., Rossi, C., Richardson, S.D., 2004. In vitro potential genotoxic effects of surface drinking water treated with chlorine and alternative disinfectants. Mutat. Res. 564, 179– 193.
 • Isidori, M., Lavorgna, M., Nardelli, A., Parrella, A., 2004. Integrated environmental assessment of Volturno River in South Italy. Sci. Total Environ. 327, 123–134.
 • Isidori, M., Nardelli, A., Parrella, A., Pascarella, L., Previtera, L., 2006. Multispecies study to assess the toxic and genotoxic effect of pharmaceuticals: furosemide and its photoproduct. Chemosphere 63, 785–793.
 • Legault, R., Blake, C., Trottier, S., 1996. Detecting genotoxic activity in industrial effluents using the SOS chromotest microplate assay. Environ. Toxic. Water Quality 11, 151–165.
 • Quillardet, P., Hofnung, M., 1985. The SOS chromotest, a colorimetric bacterial assay for genotoxins: procedures. Mutat. Res. 147, 65–78.
 • Zani, C., Feretti, D., Buschini, A., Poli, P., Rossi, C., Guzzella, L., Ceternio, D.F., Monarca, S., 2005. Toxicity and genotoxicity of surface water before and after various potabilization steps. Mutat. Res. 587, 26–37.
 • Ruiz, M.J., Marzin, D., 1997. Genotoxicity of six pesticides by Salmonella mutagenicity test and SOS chromotest. Mutat. Res. 390, 245–255.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Genotoksisite kavramı ile mühendislik bilgi ve becerisini kullanarak değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazanılması.
 2. Kirleticilerin, genlerde nasıl hasar meydana getirdiğinin (genotoksisite) teorik ve methodolojik açıdan öğrenilmesi.
 3. In-vitro test yöntemlerinden olan SOS Chromotest methodolojisinin detaylıca öğrenilmesi ve diğer yöntemlerle mukayese becerisinin kazanılması.
 4. Çevre Mühendisliği açısından, genotoksisite ölçüm datasının nasıl değerlendirileceğinin (istatistiksel ve non-lineer modelleme ile) ve nasıl yorumlanacağının bilgisinin verilmesi.
 5. Ames Test, Mutatox, Umu Test, Vitotox gibi çeşitli genotoksisite methodolojileri hakkında öğrencilerle sınıf çalışmaları yapılarak, interaktif katılılımlı bir yaklaşım becerisinin kazandırılması.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çevresel ortamlar ve kirleticilerİlgili Kaynak
2Moleküler biyoloji teorisi, kirleticilerin genler üzerindeki etkileri, genotoksisite kavramıİlgili Kaynak
3Bakterilerin genel özellikleri, Escherichia coli ve bakteri mutasyonları, suşlarİlgili Kaynak
4In vivo ve In vitro yöntemler, uluslararası yapılan çalışmalarİlgili Kaynak
5SOS Chromotest teorisi, hücresel olaylarİlgili Kaynak
6SOS Chromotest methodolojisiİlgili Kaynak
7β-galaktosidaz, Alkalin fosfatez, Indüksiyon faktör hesabı (CIF)İlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Deneysel datanın, istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve yorumlanmasıİlgili Kaynak
10Fizikokimyasal analiz neticeleri ile genotoksik aktivite değerleri (CIF) arasındaki matematiksel ilişki, non-lineer modelleme İlgili Kaynak
11Ames Test teorisi ve methodolojisiİlgili Kaynak
12Mutatox teorisi ve methodolojisiİlgili Kaynak
13Umu Test teorisi ve methodolojisiİlgili Kaynak
14Vitotox teorisi ve methodolojisiİlgili Kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev730
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması123
Derse Özgü Staj
Ödev720
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok