Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Enerji Ekonomisi ve İklim Değişiklikleri PolitikalarıTET530137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İleri Enerji Teknolojileri A.B.D Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ İleri Enerji Teknolojileri A.B.D Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimDisiplinler Arası Bölüm
Dersin KoordinatörüBedri KEKEZOĞLU
Dersi Veren(ler)Tunç Durmaz
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEnerji Ekonomisi ve İklim Değişikliği Politikaları dersinin amacı öğrencilere enerji ve iklim değişikliği ilgilendiren gelişmeleri ve politikaları anlamaları ve değerlendirme yapıp önerilerde bulunmaya yardımcı olacak ekonomik içgörü ve araçları kullanma kapasitesi ve yeterliliği sağlamaktır.
Dersin İçeriğiDers, enerji ekonomisi ve iklim değişikliği ve politikalarının temel yönlerine odaklanmakla beraber enerji üretiminin karbon emisyonlarına sebep olmadığı bir gelecek için gerekli politika araçlarını inceler ve enerji politikalarının ekonomiyi bu hedefe nasıl yönlendirebileceğiyle ilgili bilgiler sunmaktadır. Derste iklim değişikliğinin sebepleri, enerji üretimi ve dönüşümüyle ilgili riskler ve kırılganlıklar, iklim değişikliğini yavaşlatma ve iklim değişikliğine uyum politikalarının ekonomik etkilerini ve küresel iklim ve enerji sorunlarına yönelik politiklar da tartışılmaktadır. İklim değişikliğine yönelik artan farkındalık ve uygulanmaya başlanan politikalar yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin seviyelendirilmiş enerji maliyetlerine (LCOE) ve yenilenebilir enerji destek politikalarına dikkat çekilmesini gerektirmekte olup ders, bu konulara da eğilmektedir. Belirsizlik altında farklı çevre politikası araçlarının kullanımı ve etkileri de derste tartışılmaktadır. Ders, oyun teorisini kullanarak, karbondioksit emisyonlarını azaltma konusundaki müzakerelerle ilgili olarak ekonomik aktörler (örneğin, hükümetler) arasındaki etkileşimleri de incelemektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Creti and Fontini, 2019: Economics of electricity - Markets, competition and rules, Cambridge University Press
 • Phaneuf, D. J., & Requate, T. (2016). A course in environmental economics: theory, policy, and practice. Cambridge University Press.
 • Hanley, N., Shogren, J., & White, B. (2019). Introduction to environmental economics. Oxford University Press.
 • Léautier, T. O. (2019). Imperfect markets and imperfect regulation: An introduction to the microeconomics and political economy of power markets. MIT Press.
 • Tol, R. S. (2019). Climate economics: economic analysis of climate, climate change and climate policy. Edward Elgar Publishing
 • Stranlund, J. K., Lectures on the Theory of Environmental Regulation (@ https://www.umass.edu/resec/sites/default/files/Lectures_on_Environmental_Policy_BOOK.pdf)
 • Dato, Prudence, Tunç Durmaz, and Aude Pommeret. "Smart grids and renewable electricity generation by households." Energy Economics 86 (2020): 104511
 • DeCanio, Stephen J., and Anders Fremstad. "Game theory and climate diplomacy." Ecological Economics 85 (2013): 177-187
 • Durmaz, Tunç. "The economics of CCS: Why have CCS technologies not had an international breakthrough?." Renewable and Sustainable Energy Reviews 95 (2018): 328-340
 • Durmaz, Tunç, and Aude Pommeret. "Levelized cost of consumed electricity." Economics of Energy & Environmental Policy 9, no. 1 (2020): 243-262
 • Durmaz, Tunç, and Fred Schroyen. "Evaluating carbon capture and storage in a climate model with endogenous technical change." Climate Change Economics 11, no. 01 (2020): 2050003
 • Gautier, Axel, Julien Jacqmin, and Jean-Christophe Poudou. "The prosumers and the grid." Jour- nal of Regulatory Economics 53, no. 1 (2018): 100-126.
 • Weitzman, Martin L. "Prices vs. quantities." The review of economic studies 41, no. 4 (1974): 477-491.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Enerji üretiminin karbondan arınmış olduğu bir gelecek için politika araçlarını belirleyip enerji politikasının ekonomiyi bu hedefe nasıl yönlendirebileceğini anlayacak
 2. Politika kararlarını değerlendirmek için alternatif enerji kaynakları arasında karşılaştırmalı bir ölçü olarak yaygın olarak kullanılan seviyelendirilmiş enerji maliyetlerinin (LCOE’lerin) nasıl hesaplandığını öğrenecek
 3. Fiyat ve miktara dayalı politikalar dahil olmak üzere yenilenebilir destek politikalarını ve bunların farklı enerji üretim teknolojilerinin LCOE'lerini nasıl etkileyebileceğini anlayıp hesaplayabilecek
 4. Belirsizlik altında hangi çevre politikası araçlarının (örneğin, fiyat bazlı veya miktar bazlı politika araçları) kullanılabileceğini belirleyebilecek
 5. Elektrik fiyatları, enerji dönüşümü ve baz yük elektrik santralleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, iklim değişikliği ve enerji politikalarının ekonomi üzerindeki olası etkilerini anlayabilecek
 6. Dünyanın başlıca çevresel ve doğal kaynak yönetimi sorunlarının, örneğin karbon dioksit emisyonlarının azaltılması konusundaki müzakerelerdeki zorlukların ekonomik aktörler arasındaki stratejik etkileşimlerden kaynaklandığını kavrayacak
 7. Oyun teorisinden faydalanarak sürdürülebilir küresel ya da bölgesel iklim anlaşmaların nasıl yapılıp uygulanabileceği hakkında bilgi sahibi olacaklardır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş - Enerji ve Çevre (I)
2Enerji ve Çevre (II)
3Karbonsuzlaşma mücadelesi
4IPAT ve KAYA özdeşlikleri ve seragazı emisyonlarının azaltılması için mevcut seçenekler
5Belirsizlik ve optimal çevre politikaları
6Eksik rekabet ve regülasyon
7Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) ve elektrik üretimi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Küresel ısınma ve elektrik piyasaları YEKler için verilen teşviklerin ekonomik gerekçeleri YEK teşvik politikalarının etkileri
10Akıllı şebekeler
11Maliyet-Fayda Analizi (I)
12Maliyet-Fayda Analizi (II)
13Karbon yakalama, kullanım ve depolamanın ekonomisi
14İklim politikası: Anlaşmazlık ve İşbirliği
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok