Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Biyoenformatiğe GirişBLM381038300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (2023 versiyon)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüNizamettin Aydın
Dersi Veren(ler)Nizamettin Aydın
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıModern biyoloji araştırmalarında problemlerin çözümü için biyoenformatik yaklaşımların önemini anlama, bilişim teknolojilerini uygulayabilme, sonuçları değerlendirebilme ve yorumlayabilme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriğiBiyoenformatik, moleküler biyoloji, biyofizik, istatistik ve bilgisayar bilimlerini tümleştiren ve hızlı gelişen bir alandır. Ders biyolojik problemlerin çözümü için bilişim araçlarını da kullanan biyoenformatiğe genel bir bakış sağlar. Konular: veritabanı araması, sekans hizalaması, gen tahmini, RNA ve protein yapısı tahmini, filogenetik ağaçların oluşturulması, karşılaştırmalı ve işlevsel genomik.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Bioinformatics, Biocomputing and Perl. Michael Moorhouse, Paul Barry • Introduction to Bioinformatics. Arthur M. Lesk • Fundamental Concepts of Bioinformatics. Dan E. Krane, Michael L. Raymer • Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis. David W. Mount • Beginning Perl for Bioinformatics. James Tisdall • Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins. Andreas D. Baxevanis
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci temel biyolojik problemleri anlama becerisi kazanacaktır.
  2. Öğrenci uygun bilgisayarlı hesaplama araçlarını kullanma becerisi kazanacaktır.
  3. Öğrenci bilişimsel yaklaşımların altındaki temel prensipleri anlama becerisi kazanacaktır.
  4. Öğrenci istatistiksel ve matematiksel yaklaşımların altındaki temel prensipleri anlama becerisi kazanacaktır.
  5. Öğrenci bilgisayarlı hesaplama araçlarının kısıtlarını anlama ve sonuçların kritik olarak nasıl yorumlanacağı becerisini kazanacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş. Biyoenformatiğin tanımı, Biyoenformatiğin önemi.
2Moleküler biyolojiye genel bir bakış. Hücreler, kromozomlar, DNA, RNA, Aminoasitler, Proteinler, Genome, Transcriptome, Proteome.
3Yazılım aracı olarak Perl, kurulumu ve proglamlanması.
4İki sekansın hizalanması. Sekansların birbirleriyle ilişkileri.
5Hizalama yöntemleri (Görsel, Brute Force, Dinamik programlama, Kelime temelli). Hizalama yöntemleri (Görsel, Brute Force, Dinamik programlama, Kelime temelli).
6Dot plot, Küresel hizalama, Yöresel hizalama.
7Skor matrisleri, Hizalamanın ölçüsü.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Biyoenformatikte Web teknolojileri ve Perl.
10Çoklu sekans hizalaması. Küresel çoklu sekans hizalaması, progressive küresel hizalaması, iteratif yöntemler.
11Yöresel korunmuş örüntülere dayalı küresel çoklu hizalama
12Yöresel çoklu hizalama, profil analizi, blok analizi. Örüntü arama ya da istatistiksel yöntemler.
13Phylogenetics
14Sekans veri dosyası formatları. Veri Görselleştirme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım5
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği45
Ödev315
Sunum/Jüri15
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev315
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği46
Projeler120
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok