Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Veri Tabanı Sistemlerinde Güncel KonularBLM478038300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (2023 versiyon)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüM. Utku Kalay
Dersi Veren(ler)M. Utku Kalay
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıVERİ TABANLARININ --WEB VEYA NESNELERİN INTERNETİ GİBİ-- YENİ VERİ İŞLEME PLATFORMALARINA UYUM SAĞLAMASINDA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLERİN ANLAŞILMASI VE GÜNCEL OLASI ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
Dersin İçeriğiDersin İçeriği VERİ TABANI SISTEMLERİNDE “ÇOK-BOYUTLU VE/VEYA BÜYÜK-ÖLÇEKLİ VERİ SETLERİNİN İŞLENMESİ, VERI TABANI TASARIMI, VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ” GIBI KONU BAŞLIKLARI ALTINDAKİ GÜNCEL YAKLAŞIMLARIN VE HEDEFLERİN ANLAŞILMASI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Database System Concepts, Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. 7th Edition
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrencinin veri tabanı sistemlerinde uygulama ve araştırma odaklı farklı alt konu başlıkları hakkında genel bilgi sahibi olması.
  2. Çok-boyutlu, özellikle uzamsal ve zaman-uzamsal veri setlerinin ilişkisel veri tabanlarında işlenmesi hakkında bilgi sahibi olması.
  3. Büyük ölçekli veri setlerinin hızlı işlenmesinin gerektirdiği yeni gereksinimlerin ve çözüm önerilerinin anlaşılması.
  4. Öğrenci veri tabanı tasarımı ve veri bütünlüğü konularında güncel problem ve çözüm önerileri hakkında bilgi sahibi olması.
  5. Öğrenci güncel veri tabanı problemleri hakkında fikri olarak çözüm önerileri sunabilmesi.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İleri SQL, Güvenli Uygulama GeliştirmeDers Kitabı Bölüm:4,5
2Rekürsif SQL, İleri Kümeleme sorgularıBölüm 5
3Kompleks Veri Tipleri: Yarı-Yapısal, Nesne Yönelimli YapılarBölüm 8
4Kompleks Veri Tipleri: Metin Arama, Uzamsal Veri Saklama ve SorgulamaBölüm 8
5 Büyük Veri için Veri Tabanları: Veri Ambarları, OLAP, Veri Madenciliği Bölüm 11
6Büyük Veri için Veri Tabanları: NoSQL veri tabanlarıBölüm 10
7Büyük Veri için Veri Tabanları: NoSQL veri tabanlarıBölüm 10
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9VT'da Fiziksel TasarımBölüm 13,14
10İleri İndeksleme YapılarıBölüm 24
11VT Hareket YönetimiBölüm 17
12Ara Sınav 2
13VT Uygulama Geliştirmede Performans Ayar TeknikleriBölüm 25
14VT Uygulama Geliştirmede Performans Ayar TeknikleriBölüm 25
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati123
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması126
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)230
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok