Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Cebirsel Sayılar TeorisiMAT610437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Matematik ABD Matematik Doktora Programı
Seçmeli @ Matematik ABD Matematik Doktora Programı (İngilizce)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Mustafa Düldül
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, cebirin sayılar teorisindeki uygulamaları hakkında bilgi vermek, sayılar teorisinin iki ana dalından biri olan cebirsel sayılar teorisi alanındaki çalışmalara temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiCebirsel sayılar, yerel cisimler, diskriminant, Dedekind bölgeleri, ideal sınıf grupları, yerelleştirme yöntemi, , asal ideallerin genişlemelerde çarpanlara ayrılışı, bir idealin Norm, iz ve tam tabanı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • [1]Introductory Algebraic Number Theory, Ş. Alaca, K.S. Williams, Cambridge University Pres, 2004. [2]Algebraic Number Theory and Fermat’s Last Theorem, Ian Stewart, David Tall. [3]J. Neukirch, AlgebraicNumberTheory, Grund. der Math. Wiss. [FundamentalPrinciples of Math. Sci.], 322. Springer-Verlag, 1999
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler - Cebirsel tamsayılar halkasında aritmetiği, - Dedekind bölgelerinde ideallerin ayrışımı teorisini, - Kummer teoreminin kullanımını detaylı örnekler yardımıyla öğrenecektir.
  2. - Öğrenciler Sonlu cisim genişlemeleri, norm trace ve diskriminant kavramlarını tanıyacaktır.Ve ideallerin normlarının hesaplanma yöntemlerini öğrenecektir. -Siklotomik cisimleri inceleyecektir.
  3. -Öğrenciler Pell denklemini tanır ve tamsayılarda bir çözümünün olması için gerek ve yeter şartları bilir.
  4. -Öğrenciler verilen bir kuadratik sayı cisminin tamsayılar halkasının sınıf sayısını hesaplar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tamlık Bölgeleri; indirgenemez ve asal elemanlar
2Idealler, Esas İdeal Bölgeleri ve İdeallerle işlemler
3Öklit Bölgeleri ve Norm Öklit Bölgeleri
4Noetherian halkalar ve modüller
5Cebirsel sayılar ve cebirsel tamsayılar
6Cisimlerin cebirsel genişlemeleri ve eşlenikler
7Ara sınav
8Eşlenik Cisimleri, cebirsel tamsayıalr halkasında asallar
9Dedekind Bölgeleri ve ideallerin çarpanlara ayrılması
10Bir idealin normu ve izi
11Kuadratik ve cyclotomik cebirsel tamsayılar halkasında çarpanlara ayırma
12Kuadratik tamsayılar Halkasında Birimseller ve Temel Birimin hesaplanması
13Sınıf Sayısı
14Minkowski Teoremi
15Bazı Diofant denklemlerin tamsayı çözümlerinin bulunmasına uygulamalar
16Genel tekrar ve Pell denklemlerine uygulamalar Final sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması244
Derse Özgü Staj
Ödev99
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok