Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2ING331235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFerda İlerten
Dersi Veren(ler)Ferda İlerten
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders öğrencilerin, çocukların yabancı dil becerilerini geliştirmeye yönelik uygun teknikleri öğrenmelerini ve çocuklara İngilizce öğretimi üzerine deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiErken öğrenen (5-12 yaş) grupları için farklı izlence türleri (hikâye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanımı, sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Cameron, Lynne. (2001). Teaching Languages to Young Learners, Cambridge University Press.
  • Brewster, J., Ellis, G. & Girard, D. (2010). The Primary English Teacher’s Guide. Penguin English.
  • Gürsoy, E. (Ed.). (2015). Teaching English to Young Learners, Egiten Kitap.
  • Haznedar, B., & Uysal H. (Eds.) (2020). Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools (4th ed.). Ankara: Anı yay.
Opsiyonel Program BileşenleriMEB mesleki yeterlilikleri ile ilişkisi: A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. A2. Alan Eğitimi Bilgisi: Alanın öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. B1. Eğitim Öğretimi Planlama: Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. B3. Öğrenme ve Öğretme Sürecini Yönetme: Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: BİLGİ (Kuramsal-Olgusal): 1,4, 5 BECERİLER (Bilişsel-Uygulamalı): 1,2,4,5 YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme): 1,3 YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği): 1,4 YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik): 7 YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik): 7 Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derste düz anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, örnek olay, mikro öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Başarı değerlendirmesi ara ödevler, mikro öğretim, ara sınav ve final sınavı yoluyla yapılmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler erken öğrenen (5-12 yaş) grupları için farklı izlence türlerini analiz eder.
  2. Öğrenciler erken öğrenen (5-12 yaş) grupları için farklı izlence türleri tasarlar.
  3. Öğrenciler seçilen izlence türünde çocuk edebiyatını etkili kullanabilir.
  4. Öğrenciler kelime, dilbilgisel yapı ve dil becerilerinin öğretimi için etkinlik tasarlar.
  5. Öğrenciler erken yaşta öğrenenlerin performansını nasıl ölçüp değerlendireceklerini bilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-11----
PÇ-244242
PÇ-3-415-
PÇ-4-1--5
PÇ-555-3-
PÇ-6---1-
PÇ-7-----
PÇ-8---5-
PÇ-9---11
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Okuma-Yazma öğretimiDers Notları
2Okuma-Yazma öğretimi
3Okuma-Yazma öğretimiDers Notları
4Yapı öğretimiDers Notları
5Güncel yaklaşımlarDers Notları
6Güncel yaklaşımlarDers Notları
7Sınıf yönetimiDers Notları
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çocuklarda ölçme-değerlendirmeders notu
10Mikro-öğretim-
11Mikro-öğretim-
12Mikro-öğretim-
13Mikro-öğretim-
14Mikro-öğretim-
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev415
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması114
Derse Özgü Staj
Ödev45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler115
Sunum / Seminer11
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok