Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dil EdinimiING234223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFerda İlerten
Dersi Veren(ler)Ferda İlerten
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAnadil edinimi, ikinci dil edinimi ve yabancı dil öğrenimi konularını ana hatlarıyla saptamak ve açıklamaktır
Dersin İçeriğiBirinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi (örn.: CHILDES veritabanı), sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Lightbown, P.M. &Spada N. (2009). How languages are learned. OUP.
 • Clark, E. V. (2009). First language acquisition. Cambridge: CUP.
 • Ellis, R. (2007). Second language acquisition. Oxford : OUP
 • Fromkin, V. (et al) ( 2000). Linguistics. Oxford: Blackwell.
 • Hudson, G. (2000). Essential introductory linguistics. Oxford: Blackwell.
 • O’Grady. W. (et. al) (1987). Contemporary linguistics. London: Longman.
 • Yule, G. (1996). The study of language. Cambridge: CUP.
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders aşağıdaki MEB Mesleki Bilgi Yeterlilikleri ile Doğrudan İlişkilidir 1. Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar 2. Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler anadil, ikinci dil ve yabancı dil kavramlarını ve konseptlerini tanımlar ve açıklar.
 2. Öğrenciler anadil edinimi gelişim süreçlerini tanımlar ve yorumlar.
 3. Öğrenciler çocukların fonolojik, morfolojik, kelime ve tümce gelişim basamaklarını tanımlar ve örnekler.
 4. Öğrenciler ikinci/yabancı dil edinimi/öğrenimi süreçlerini etkileyen değişkenleri açıklar ve tartışır.
 5. Öğrenciler ikinci dil veya yabancı dil sınıflarındaki uygulama gözlemlerini analiz eder ve yorumlar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1---32
PÇ-211---
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6----2
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Edinim öğrenme karşıtlığıders notu
2İlk dil edinim kavram ve kuramlarıders notu
3Davranışçı modeller ders notu
4Doğuştancı modeller ders notu
5Bilişsel modeller ders notu
6Çocuklarda sesletim ve bürün gelişimi ders notu
7Çocuklarda sözcük, anlam ve yapı gelişimi ders notu
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9İkinci dil edinim teorileri ve temel kavramlarders notu
10Eşzamanlı ikidillilikders notu
11Ardışık ikidillilikders notu
12Arasınav 2ders notu
13İkinci dil edinimini etkileyen faktörler ders notu
14Yabancı dil sınıf gözlemi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması122
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok