Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kantitatif TekniklerIKT531037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat ABD Modern Parasal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüHüseyin Taştan
Dersi Veren(ler)Hüseyin Taştan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı finans ve iktisatta yaygın olarak kullanılan sayısal yöntemlerin öğretilmesidir.
Dersin İçeriğiTemel matematiksel araçlar, Verilerin özetlenmesi ve grafik araçlar, Merkezi eğilim, değişkenlik, çarpıklık, Olasılık ve Dağılım Teorisi, Normal Dağılım, t, F ve Ki-kare dağılımları ve uygulamalar, İstatistiksel karar verme yöntemleri, Örnekleme dağılımları, Tahmin, Hipotez testleri ve güven aralıkları, Korelasyon ve Basit Regresyon Analizi, Temel oyun teorisi kavramları, Zaman serileri kavramları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ders notları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, iktisat ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılan temel sayısal teknikleri kullanma becerisi kazanacaktır.
  2. Karar verme problemlerini formüle ederek çözebilme becerisi edinecektir.
  3. Veri analizinde kullanılan bilgisayar yazılımları (Excel, R, Stata vb.) kullanma becerisi kazanacaktır.
  4. Öğrenciler veri kullanarak temel istatistiksel analiz yapabilir.
  5. Öğrenciler kapsamlı grafik analizler yapabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-555555
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-855555
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, temel matematik kavramlarının gözden geçirilmesi, model kavramı Ders notları
2Matematik kavramları (devam): basit faiz, bileşik faiz, fonksiyonlar, üstel fonksiyon, toplam işlemcisiDers notları
3Fark denklemleri, basit türev ve integral Ders notları
4Betimsel istatistik: Özet istatistikler Ders notları
5Betimsel istatistik: Grafiksel araçlar Ders notları
6Olasılık kavramları ve uygulamalar Ders notları
7Kesikli ve sürekli dağılımlar, Beklenen değer ve varyans, kovaryans, istatistiksel bağımsızlık
8Ara Sınav 1
9Bazı sürekli dağılımlar, normal dağılım, t dağılımı, F dağılımı, Ki-kare dağılımıDers notları
10İstatistiksel çıkarsama ve karar alma yöntemlerine giriş, Örneklem dağılımı kavramı Ders notları
11Tahmin ve tahmin ediciler, güven aralıkları Ders notları
12Hipotez testleri Ders notları
13Regresyon analizi Ders notları
14Zaman Serileri analizinde temel kavramlar Ders notları
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev630
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması166
Derse Özgü Staj
Ödev610
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok