Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Analiz 2 MTM150256500
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMüslüm Özışık
Dersi Veren(ler)Müslüm Özışık, Kevser Köklü, Bayram Ali İbrahimoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMatematik Analizin temel tanım ve teoremlerini öğrenerek, mühendislik problemlerinin çözümüne ilişkin model ve algoritmaları üreterek problemleri çözebilmek
Dersin İçeriğiRiemann Toplamları, Belirli İntegral, Belirsiz İntegraller ve İntegral alma Teknikleri (Direkt integrasyon, Yerine koyma, Ters dönüşümler, kısmi integrasyon (parparti), trigonometrik ifadelerin integralleri, rasyonel ifadelerin integralleri), İntegralin uygulamaları (alan, yay uzunluğu, hacim), Genelleştirilmiş İntegraller, Diziler, Seriler, Kuvvet Serileri, Serilerin yakınsaklık kriterleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1.Thomas Calculus, George B. Thomas, Addison Wesley Press ISBN:0-201-75527-0. 2.Hüseyin Halilov, Alemdar Hasanoğlu, Mehmet Can, “Yüksek Matematik 1”, Literatür Yayınları, 1999. 3.B. Suer and H. Demir, “Freshman Calculus Book One Part One”, METU Faculty of Arts and Sciences Pub., 1979. 4.B. Suer and H. Demir, “Freshman Calculus Book One Part Two”, METU Faculty of Arts and Sciences Pub., 1983. 5.Doç. Dr. Cevdet Cerit ve Prof. Dr. Ahmet Canoğlu, “Matematik Analiz 1,2”, İTÜ, 1991.Ders notları.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci analitik düşünme ve analiz yapma becerilerini kazanır.
  2. Öğrenci matematiksel model kurma becerilerini geliştirir.
  3. Öğrenci mühendislik algoritmalarını doğru olarak anlar.
  4. Öğrenci grup çalışmalarında aktif rol alabilir.
  5. Öğrenci matematiksel model çözme becerisi kazanır.
  6. Öğrenci mühendislik algoritmalarını doğru olarak çözer.
  7. Öğrenci mühendislik algoritmalarını doğru olarak analiz eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-15554455
PÇ-24545445
PÇ-34454554
PÇ-45445444
PÇ-54554444
PÇ-6-------
PÇ-74545454
PÇ-85454445
PÇ-94445444
PÇ-10-------
PÇ-11-------
PÇ-12-------
PÇ-13-------
PÇ-144544454
PÇ-154454544
PÇ-165444444
PÇ-17-------
PÇ-18-------
PÇ-19-------
PÇ-20-------
PÇ-21-------
PÇ-224545445
PÇ-235454444
PÇ-24-------
PÇ-254444444
PÇ-26-------
PÇ-27-------
PÇ-28-------
PÇ-29-------
PÇ-30-------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş ve Analiz-II ile ilgili genel bilgi / Sigma (Toplam) sembolü ve özellikleri / Temel alan problemi ve Riemann Toplamları (Düzlem bölgeler için temel alan problemi / Alt ve Üst Riemann Toplamları, Genel Riemann toplamı)Kaynaktaki ilgili bölüm
2Belirli integral tanımı ve özellikleri / Riemann toplamı ile alan ifadesi / İntegral Ortalama Değer teoremi ve fonksiyonun ortalama değeri / İntegral işareti altında türevKaynaktaki ilgili bölüm
3Belirsiz İntegral / Tanımı ve özellikleri / Direkt integrasyon ve temel integral tablosu / Dolaylı integrasyon (Basit elemanlarına ayırma / Yerine koyma (değişken değiştirme) tekniği) Kaynaktaki ilgili bölüm
4Ters dönüşümler (Trigonometrik / hiperbolik dönüşümler) / tan(phi/2) dönüşümü / Kısmi integrasyon / Trigonometrik İntegraller / Bazı indirgeme yöntemleri Kaynaktaki ilgili bölüm
5Rasyonel Kesirli İfadelerin İntegrali / İrrasyonel Cebirsel İfadelerin İntegrali Kaynaktaki ilgili bölüm
6Belirli integral (Genel ifade ve özellikleri) / Genelleştirilmiş (Improper) İntegraller / Belirli integralin uygulamaları (Düzlem bölgeler için (Kartezyen/Parametrik/Kutupsal koordinatlarda) alan hesabı) Kaynaktaki ilgili bölüm
7Belirli integralin uygulamaları (İki eğri arasında kalan alan hesabı / Düzlem Eğriler için yay uzunluğu hesabı Kaynaktaki ilgili bölüm
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Dönel hacim hesabı / Kartezyen koordinatlarda dönel hacim hesabı (Dilimleme yöntemi / Silindirik kabuk yöntemi)) / Parametrik koordinatlarda dönel hacim hesabı / Kutupsal koordinatlarda dönel hacim hesabı / Dönel yüzey alanı hesabı (Kartezyen koordinatlarda / Parametrik koordinatlarda / Kutupsal koordinatlarda)
10Seriler / Geometrik, Teleskopik ve Harmonik Seriler, Seriler Üzerine Bazı Teoremler / Pozitif Terimli Seriler İçin Yakınsaklık Testleri (İntegral Testi, Mukayese testi, Limit Mukayese Testi)Kaynaktaki ilgili bölüm
11Pozitif Terimli Seriler İçin Yakınsaklık Testleri (Oran Testi, Kök testi, Raabe-Duhamel testi, Mutlak ve Şartlı yakınsaklık, Alterne Seri testi) Kaynaktaki ilgili bölüm
12Kuvvet Serileri / Kuvvet serisilerinin yakınsaklığının-ıraksaklığının belirlenmesi / Kuvvet serileri için yakınsaklık aralığı/yakınsaklık yarıçapı belirlenmesi / Kuvvet serileri üzerine cebirsel işlemler (toplam, fark, çarpım) / Kuvvet serisinin türevi Kaynaktaki ilgili bölüm
132. Vize Sınavı Kaynaktaki ilgili bölüm
14Fonksiyonların kuvvet serisi ile gösterilimi / Taylor ve Maclaurin Serileri ve bazı fonksiyonların Taylor ve Maclaurin Seri açılımları / Taylor ve Maclaurin Seri uygulamaları (Belirsiz Limit hesabı / İntegraller için yaklaşık hesap) Kaynaktaki ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati135
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması137
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)28
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok