Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik LojikMTM366136300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Matematik Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüHülya Şahintürk
Dersi Veren(ler)Müslüm Özışık, Fatma Akgün
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMatematik kavramları mantığa uygulamak, Bilgisayarların otomasyonu ve elektronik sanayinin gelişimimin temelini oluşturan yapıları öğrenme, İspat yöntemlerini öğrenme.
Dersin İçeriğiKlasik Mantık, Önermeler Mantığı, Mantık kanunları, Doğruluk değeri analizi, Dönüştürmeler, Niceleme Mantığı, Usavurma(Akıl Yürütme), Boole Cebri, Lojik Devreler, Bulanık Mantığa giriş ve uygulamaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • •B.H.Arnold, “Logic and Boolean Algebra”, Prentice-hall,inc, 1962. •D. Kaye, “Boolean Systems”,Longmans, Green co.ltd, 1968. •N. Baykal, T.Beyan, “Bulanık Mantık İlke ve Temelleri” •R.Carnap, “A study in semantics and modal logic”, University of Chicago Press, ISBN: 0226093476, 1958. •E. Mendelson, “Schaum’s outline of Theory and problems of Boolean Algebra and Switching Circuits”, New York: McGraw-Hill, ISBN: 0070414602,1970. •Zekai Şen, Bulanık mantık ve modelleme ilkeleri, Bilge yayıncılık, ISBN: 975-8509-23-3, 2001. •Çetin Elmas, Bulanık Mantık ve Modelleme ilkeleri, Seçkin yayıncılık,ISBN;975 347 613 2, 2003.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler Aristo’dan günümüze mantık konusunun gelişimini öğreneceklerdir.
  2. Öğrenciler konuşma dilini matematiksel bir yapıya dönüştürüp, bu yapıyı yorumlayabileceklerdir.
  3. Öğrenciler Temel Elektrik ve Elektronik devrelerini öğrenecektir.
  4. Elektrik ve Elektronik devre bazında modelleme ve yorum yeteneği kazanacaktır.
  5. analiz yeteneği kazandırır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-4445
PÇ-2-4555
PÇ-3-4445
PÇ-4-4444
PÇ-5-4544
PÇ-6-4455
PÇ-7-4555
PÇ-8-3434
PÇ-9-4445
PÇ-10--4-5
PÇ-11--445
PÇ-12-----
PÇ-13--455
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16--555
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23--444
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29--3--
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Lojiğe giriş, Önermeler Mantığı Kaynaklardaki ilgili bölüm
2Bağlaçlar (VE bağlacı ve özellikleri, VEYA bağlacı ve özellikleri, YA DA bağlacı ve özellikleri, koşulluönerme(gerektirme), karşılıklı koşullu önerme(çift gerektirme))Kaynaklardaki ilgili bölüm
3Doğruluk Değer Analizi (Önerme polinomu, geçerli önerme polinomu(totoloji), geçersiz önerme polinomu(çelişme), tutarlı-tutarsız standart biçim, geçerlilik-geçersizlik)Kaynaklardaki ilgili bölüm
4Mantık kanunları (Mantiken denk polinomlar ve özellikleri, mantiki gerektirme ve özellikleri, koşullu bileşim önermeleri, değilleme kanunu)Kaynaklardaki ilgili bölüm
5İndirgenmiş biçimler, Açık önermeler, Açık önerme polinomlarıKaynaklardaki ilgili bölüm
6Niceleme mantığı (Evrensel ve varlıksal niceleyiciler), Niceleme mantığı kanunları (De Morgan kanunu,dağılma kanunları, indirgeme kanunları, ardışık gerektirme kanunu), Genel Niceleme mantığıKaynaklardaki ilgili bölüm
7Usavurma(akıl yürütme), Usavurma kalıbının geçerliliğinin incelenmesi, Nicelikli usavurma kalıbıKaynaklardaki ilgili bölüm
8Ara Sınav 1
9Boole Cebri (İşlemler(toplama, çarpma, bütünleyici, De Morgan bağıntıları, Dualite, Sıralama bağıntısı,Birleşmişi ayırma işlemi)
10Boole Cebri (İşlemler(toplama, çarpma, bütünleyici, De Morgan bağıntıları, Dualite, Sıralama bağıntısı,Birleşmişi ayırma işlemi))Kaynaklardaki ilgili bölüm
11Temel Elektrik Devreleri; Ve devresi(seri bağlama), Veya devresi(paralel bağlama), Ve-Veya devresi (Seriparaleldevreler), Anahtar çeşitleri, Denk devre, Ekonomik devre.Köprü devreleri ve uygulamalar Kaynaklardaki ilgili bölüm
12Temel Elektrik Devreleri UygulamalarıKaynaklardaki ilgili bölüm
13Karnaugh DiyagramlarıKaynaklardaki ilgili bölüm
14Ara Sınav 2Kaynaklardaki ilgili bölüm
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği410
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar250
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması136
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği41
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)220
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok