Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye'nin Dış Politikası ISBU411135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüFuat Aksu
Dersi Veren(ler)Fuat Aksu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSavaşarası dönem ve Soğuk Savaş döneminde Türkiye’yi yakından ilgilendiren uluslararası gelişmeleri incelemek, bu gelişmelerin Türkiye açısından yarattığı sonuçları kapsamlı olarak ele almak, çözümlemek.
Dersin İçeriğiCumhuriyet dönemi boyunca Türkiye ulusal güvenlik ve dış politikasını etkileyen uluslararası gelişmeler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I-II, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der Yayınları, 2002. Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul: Der Yayınları. İlgili Araştırma Makaleleri / Related Research Papers Gencer Özcan, “Dış Politika Analizi”, Küresel Siyasete Giriş, Evren Balta (Der.) İstanbul: İletişim Yay., 2014, ss. 323-350. Özgün Erler Bayır ve Faruk Sönmezoğlu, “Dış Politika Analizinde Temel Öğeler”, Dış Politika: Karşılaştırmalı Bir Bakış, Faruk Sönmezoğlu ve Özgün Erler Bayır (Der.), İstanbul: Der Yay., 2014, ss. 5-44. Charles Hermann, "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy" International Studies Quarterly 34, Number 1, March 1990. pp. 3-22. (This article is an edited version of the International Studies Association presidential address delivered at the 30th Annual Convention, London, England, March 30, 1989.) Charles Hermann and Margaret Hermann, "Who Makes Foreign Policy Decisions and How: An Empirical Inquiry" (with Margaret G. Hermann) International Studies Quarterly 33, Number 4, December 1989. pp. 361-388. Charles Hermann and Margaret Hermann, "How Decision Units Shape Foreign Policy Behavior" (with Margaret G. Hermann and Joe D. Hagan) in C.F. Hermann, Charles W. Kegley, Jr., and James N. Rosenau (eds.) New Directions in the Study of Foreign Policy, Boston: Allen and Unwin, 1987 (pp. 309-338). Fatih Tayfur, "Dış Politika", Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar, Atila Eralp (Der.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2005, ss.73-106. Baskın Oran (Ed.), "Giriş: Türk Dış Politikasının Teori ve Pratiği", Türk Dış Politikası Cilt I, İstanbul: İletişim Yayınları, 2004, ss. 17-93. Faruk Sönmezoğlu, "Kurtuluş Savaşı Dönemi Diplomasisi", Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu (Der.), 3.Baskı, İstanbul: Der Yayınları,2004, ss. 83-98. Haluk Ülman, “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenler (1923-1968) I ”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt XXIII, No. 3, Eylül 1968, ss. 241-273. Haluk Ülman- Oral Sander, “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenler (1923-1968) II ”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt XXVII, No. 1, Mart 1972, ss. 1-24. Oral Sander, “Türk Dış Politikasında Sürekliliğin Nedenleri”, Türkiye’nin Dış Politikası, Melek Fırat, (der.) Ankara: İmge Yayınları, 1998, 69-94. Bülent Tanör, “Türkiye’de Dış İlişkilerin İç Hukuk Rejimi”, Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu, (der.), İstanbul: Der Yayınları, 1998. ss. 317-332. Faruk Sönmezoğlu, II. Dünya Savaşı'ndan Günümüze Türk Dış Politikası, İstanbul: Der Yayınları, 2006, ss.1-460. Gencer Özcan, “Türk Dış Politikasında Oluşum Süreci ve Askeri Yapı”, Günümüzde Türkiye’nin Dış Politikası, Barry Rubin, Kemal Kirişçi (der.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi yay., 2002. ss.19-62. Pınar Bilgin, “Türkiye-AB İlişkilerinde Güvenlik Kültürünün Rolü”, Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa ve Türkiye, Cem Karadeli (der.), Ankara: Ayraç Kitapevi, 2003. ss. 192-220.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. TDP hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Dış politika tarihi ve gündemine ilişkin eleştirel bir bakış açısıyla nesnel değerlendirmeler yapabilir.
  3. Dış politika konularında araştırma yapabilir.
  4. Dış politikaya ilişkin görüşlerini yazılı olarak ifade edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-15555
PÇ-25555
PÇ-35555
PÇ-45555
PÇ-55555
PÇ-65555
PÇ-75555
PÇ-85555
PÇ-95555
PÇ-105555
PÇ-115555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1GİRİŞ- Ders hakkında bilgilendirme, Dış politika, Dış politika analizi, Dış politikada değişkenler, Dış politikada temel tartışmalar Dış politikanın dönemselleştirilmesiGencer Özcan, 2014; Özgün Erler Bayır ve Faruk Sönmezoğlu, 2014; Charles Hermann, 1990; Charles Hermann and Margaret Hermann, 1989; Charles Hermann and Margaret Hermann, 1987; Fatih Tayfur, 2005, ss.73-106; Baskın Oran, Cilt I, 2004, ss. 17-93.
2Türkiye’de Dış Politikaya Yön Veren EtkenlerBaskın Oran, Cilt I, ss.19-96; Haluk Ülman, Eylül 1968, ss. 241-273;
3Yapısal FaktörlerBaskın Oran, Cilt I, ss.215-240. Baskın Oran, Cilt I, ss.241-256. Baskın Oran, Cilt I,ss.225-356. Baskın Oran, Cilt I, ss.258-276.
4İç Etkenler -Dış EtkenlerBaskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.277-291. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.292-324. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.271-277 ; 357-369 Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.370-386.
51919-1923 Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika Mondros Mütarekesi Sevr Antlaşması Misak-ı Milli Kurtuluş Savaşı Mudanya Bırakışması Lozan Barış KonferanslarıBaskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.19-96. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.97-240. Faruk Sönmezoğlu, İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası, İstanbul: Der Yayınları, 2011, ss.xıx-xxıx, 1-6, 7-81. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.215-240. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.241-256.
61923-1939 Savaş Arası Dönem Lozan Barış Antlaşması’nın oluşturduğu statü Lozan’da Çözümü Ertelenen Sorunlar Etabli Sorunu Musul Sorunu Sancak (Hatay) Sorunu Egemenliğe Getirilen Kısıtlardan Kurtulma: Boğazların Silahsızlandırılması Uluslararası Sistemle Uyumlulaşma İttifaklar ve Uluslararası Örgütlere Üyelikler Statükonun Korunması Arayışları Montrö Boğazlar SözleşmesiBaskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.225-356. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.258-276. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.271-277 ; 357-369 Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.277-291. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.292-324. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.370-386.
71939 - 1945 Savaş Dönemi (Denge Politikaları) İkinci Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler ve Savaşa Giden Yol Savaş Döneminde Türkiye'nin Dış Politikası Savaşın Seyrindeki Değişiklikler ve Türkiye Balkanlar Almanya'nın SSCB'ye Saldırması Savaşan taraflarla ilişkiler ve savaş dışı kalma arayışlarıBaskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.387-398.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9 1945 - 1960 Soğuk Savaş Dönemi (Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş) Savaş Sonrası Uluslararası Sistemdeki Yapısal Dönüşüm Bloklaşma, Avrupa ve ABD ile ilişkiler Türkiye’nin Siyasal Yaşamındaki Temel Değişiklikler Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş Ekonomik Kalkınma Sorunları Özerk Dış Politikadan İttifak Eksenli Dış Politikaya Evrilme Süreci Sovyetler Birliği ile İlişkiler Güvenlik Kaygıları Kore Savaşı, NATO, ABDBaskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss. 399-478; Baskın Oran, Cilt I, ss.479-498. Baskın Oran, Cilt I,ss.499-521. Baskın Oran, Cilt I, ss.522-575. Şimal Yıldızı (Belgesel Gösterimi)
101960 - 1975 Soğuk Savaş’tan Yumuşama’ya TDP’da Bunalımlar ve Açılımlar Dönemi Kıbrıs, Türkiye-Avrupa ilişkileri Füze Bunalımları Türkiye-ABD ilişkileri (Johnson Mektubu) Türkiye-SSCB, Bağlantısızlar ilişkileri Bloklararası Yumuşamanın yansımaları, Ortadoğu ülkeleri ile ilişkiler Kıbrıs Barış Harekatı Türk-Yunan UyuşmazlıklarıBaskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.479-498. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.499-521. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.576-614 ; 716-738. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.681-684. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.685-691. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss.692-715.. Baskın Oran, Tü
111974 Kıbrıs Barış Harekâtı Türkiye'nin Kıbrıs'a Askeri Müdahalesine Yol Açan Gelişmeler Türkiye'nin Askeri Müdahale Kararı ve Ateşkes-Müzakere Süreci 32. Gün Kıbrıs Belgeseli'nin İzlenmesi ve Tartışılmasıilgili okuma, Birand, Kıbrıs Belgeseli Haluk Ülman, "1974 MÜDAHALESİ VE CENEVRE KONFERANSI"
121975 - 1990 Dönüşüm Süreci-1 Türk - Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Ege Denizi'ne İlişkin Uyuşmazlıklar Kıta Sahanlığı Karasularının Genişletilmesi Adaların Silahsızlandırılmış Statüsünün İhlali Hava Sahası ve FIR UyuşmazlığıBaskın Oran, Cilt I,ss. 739-748. Baskın Oran, Cilt I, ss. 749-768. Baskın Oran,Cilt I, ss. 808-852.
13Türk-Amerikan İlişkilerinde Sorunlu Süreç Haşhaş Ekiminin Yasaklanması-Yeniden Üretime İzin Verilmesi Amerikan Silah Ambargosu Türkiye Karşıtı Lobi Faaliyetleri Yunanistan'ın NATO Askeri Kanadına Dönüşüne İlişkin Tartışmalar SEİA SorunuBaskın Oran, Cilt I,ss. 739-748. Baskın Oran, Cilt I, ss. 749-768. Baskın Oran,Cilt I, ss. 808-852.
141975 - 1990 Dönüşüm Süreci-2 TDP ve Avrupa-ABD Ortadoğu, 12 Eylül Darbesi ve TDP İran-Irak savaşı TDP’da yeni sorunlar Türkiye - Ortadoğu Sorunları Türkiye - AB İlişkileri Türkiye - ABD - NATO Türkiye - Balkanlar KafkaslarBaskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss. 716-738. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss. 739-748. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss. 749-768. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt I, İstanbul: İletişim Yay., ss. 808-852.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok