Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye'nin Dış Politikası IISBU422235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüFuat Aksu
Dersi Veren(ler)Fuat Aksu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSoğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’yi yakından ilgilendiren uluslararası güncel gelişmeleri özellikle bölgesel düzeyde incelemek, önemli gelişmeler karşısında Türkiye’nin izlediği politikaları kapsamlı olarak ele almak.
Dersin İçeriğiDoksanlı yıllardan günümüze Türkiye Ulusal Güvenlik ve Dış Politikasını etkileyen uluslararası gelişmeler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Baskın Oran (Ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I-II, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003. Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul: Der Yayınları, 2002. Faruk Sönmezoğlu, II. Dünya Savaşı'ndan Günümüze Türk Dış Politikası, İstanbul: Der Yayınları, 2006, Gencer Özcan and Şule Kut (der.), En Uzun On Yıl: Türkiye'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Gündeminde Doksanlı Yıllar, İstanbul: Büke, 2000. Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi, İstanbul: Bağlam Yay., 2008. İlgili Araştırma Makaleleri / Related Research Papers İlhan Uzgel, "Dış Politikada AKP: Stratejik Konumdan Stratejik Modele", AKP Kitabı:Bir Dönüşümün Bilançosu, İlhan Uzgel ve Bülent Duru (Der.), Ankara: Phoenix Yay, 2009, ss.357-380. Nuri Yeşilyurt ve Atay Develioğlu, "AK Döneminde Türkiye'nin Ortadoğu Politikası", AKP Kitabı:Bir Dönüşümün Bilançosu, İlhan Uzgel ve Bülent Duru (Der.), Ankara: Phoenix Yay, 2009, ss.381-409. Şule Kut, “1990’larda Türk Dış Politikasının Anahatları”, Günümüzde Türkiye’nin Dış Politikası, Barry Rubin, Kemal Kirişçi (der.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi yay., 2002. ss.7-18. Faruk Sönmezoğlu, "Dünya ve Türkiye", Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu, (der.), 3. Basım, İstanbul: Der Yayınları, 2004. ss. 985-1006. Gencer Özcan, “Türkiye Dış Politikasında Algılamalar, Karar Alma ve Oluşum Süreci ”, Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu, (der.), 3. Basım, İstanbul: Der Yayınları, 2004. ss. 829--894. Gencer Özcan, "Türkiye'de Siyasal Rejim ve Güvenlikleştirme Sorunsalı", İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar, Der. Burak Ülman ve İsmet Akça, İstanbul: Belge Yayınları, 2006, ss. 355-378. Fulya Kip-Barnard, “Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye-AB İlişkileri”, Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa ve Türkiye, Cem Karadeli (der.), Ankara: Ayraç Kitapevi, 2003. ss. 221-241. Pınar Bilgin, “Türkiye-AB İlişkilerinde Güvenlik Kültürünün Rolü”, Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa ve Türkiye, Cem Karadeli (der.), Ankara: Ayraç Kitapevi, 2003. ss. 192-220. Burcu Bostanoğlu, Tarihsel Oluşumlar İle Siyasa Felsefesi Arasındaki Bağ Işığında Türk Dış Politikası: Yeni(den) Odaklanma İhtiyacı; G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 3/2002, ss. 243-248. Mustafa Aydin Damla Aras, "Political Conditionality of Economic Relations between Paternalist States: Turkey's Interaction With Iran, Iraq, And Syria", ASQ Arab Studies Quarterly, Volume 27 Numbers 1 & 2 Winter/Spring 2005, pp.21-43. Philip Robins, “Turkish Foreign Policy Since 2002: between a ‘Post-Islamist’ Government and a Kemalist State” International Affairs, 83: 1 (2007), pp. 289–304. Tarık Oğuzlu, “Soft Power in Turkish Foreign Policy”, Australian Journal of International Affairs, Vol. 61, No. 1, March 2007, pp. 81-97. Ali L. Karaosmanoğlu, “The Evolution of the National Security Culture and the Military in Turkey”, Journal of International Affairs; Fall 2000; 54, 1, ABI/INFORM Global, pg. 199-216. Sabri Sayarı, “Turkish Foreign Policy in the Post-Cold War Era: The Challenges of Multi-regionalism”, Journal of International Affairs, Fall 2000, 54, 1, pp.169-182. Ali Yaşar Sarıbay, “Dış Politika Kararlarını Belirlemede Psikolojik etkenler ve Türkiye”, Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu, (der.), İstanbul: Der Yayınları, 1998. ss. 383-392. Hüseyin Pazarcı, Türk Dış Politikasının Yönlendirilmesinde Uluslararası Hukuk Etkeni”, Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu, (der.), İstanbul: Der Yayınları, 1998. ss. 483-490. Mustafa Aydın, “Determinants of Turkish Foreign Policy: Historical Framework and Traditional Inputs”, Middle Eastern Studies, Oct. 1999, 35, 4, pp. 152-186. Mustafa Aydın, “Determinants of Turkish Foreign Policy:Changing Patterns and Conjuntures During the Cold War”, Middle Eastern Studies, Jan. 2000, 36, 1, pp.103-138.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Güncel dış politika konularını analiz edebilir.
  2. Öğrencilerin dersin amacı doğrultusunda ele alınan gelişmelere ilişkin derinlemesine bilgi edinerek eleştirel bir bakış açısıyla nesnel değerlendirmeler yapabilir.
  3. Dış politika konularında araştırma yapabilir.
  4. Dış politikaya ilişkin görüşlerini yazılı olarak ifade edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-15555
PÇ-25555
PÇ-35555
PÇ-45555
PÇ-55555
PÇ-65555
PÇ-75555
PÇ-85555
PÇ-95555
PÇ-105555
PÇ-115555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş / DIŞ POLİTİKADA DEĞİŞİME ANALİTİK BİR BAKIŞ HERMANN MODELLEMESİGideon Rose, "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy" Balkan Devlen ve Özgür Özdamar, "Neoclassical Realism and Foreign Policy Crises" ; Gencer Özcan, 2014, ss. 323-350; Özgün Erler Bayır ve Faruk Sönmezoğlu, 2014, ss. 5-44; "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy" International Studies Quarterly 34, Number 1, March 1990. pp. 3-22 ; "Who Makes Foreign Policy Decisions and How: An Empirical Inquiry" (with Margaret G. Hermann) International Studies
2SOĞUK SAVAŞTAN ÇOK MERKEZLİLİĞE GEÇİŞ / İkinci dalga Soğuk Savaş'ın sonunda uluslararası / bölgesel alt sistemde önemli olaylar... İran-Irak Savaşı ve savaşın sona ermesi Irak'ın Kuveyt'i işgali Yugoslavya'nın dağılması Doğu Blokunun ve Sovyetler Birliği'nin dağılması Bölgesel eksenli çatışmalar Mikro-milliyetçiliklerin yükselişi Kimlik-aidiyet tartışmaları Bölgesel entegrasyonlar Silahlanma Çevresel sorunlarda artış Uluslararası terör hareketleri UluslararaŞule Kut, 2002. ss.7-18. Faruk Sönmezoğlu, 2014. ss. 589-636. Gencer Özcan, 2012. Gencer Özcan, 2004. ss. 829-894. Sabri Sayarı, 2000, pp.169-182.
3TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇIKAR, GÜVENLİK, TEHDİT ALGILARI Tehdit ve Güvenliğin Yeniden Tanımlanması Milli Güvenlik Siyaset Belgesi İç Tehdit-Dış Tehdit Tartışması Güvenlikleştirme-Güvenlik-dışılaştırma Demokratikleşme-Şeffaflık Asker-Sivil İlişkileriAli L. Karaosmanoğlu, 2000, 199-216. Gencer Özcan, 2006, ss. 355-378. Pınar Bilgin, 2009,105-125. Pınar Bilgin, 2007, 740-756
4ULUSLARARASI HUKUK VE TDP İNSAN HAKLARI ÇEVRE HUKUKU DENİZ HUKUKU ULUSLARARASI MÜDAHALELERHüseyin Pazarcı, 2008, s.119-132 ; Hüseyin Pazarcı, 1998. ss. 483-490.
5 TÜRKİYE VE ORTADOĞU KRİZLERİ İRAN-IRAK SAVAŞI'NIN SONA ERİŞİ IRAK'IN KUVEYT'İ İŞGALİ VE KÖRFEZ SAVAŞI IRAK'A ASKERİ MÜDAHALE HUZUR HAREKÂTI-ÇEKİÇ GÜÇ IRAK'A AMBARGO UYGULAMASI HALEPÇEHelin Sarı Ertem, 2015., ss. 293-330. Ramazan Gözen, 2009, ss.243-284. Ramazan Gözen, 2009, ss.347-360. ; Nuri Yeşilyurt ve Atay Develioğlu, 2009, ss.381-409. Mustafa Aydin Damla Aras, 2005, pp.21-43. Gencer Özcan,June 2010, p. 37-44. Gencer Özcan, 2010, 29-38. Gencer Özcan, 2018, pp. 19-32.
6BALKAN KRİZLERİ Yugoslavya'nın dağılma süreciyle ortaya çıkan bölgesel krizler ve krizlere müdahale Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin kısa tarihi Yunanistan ve Bulgaristan ile olan ilişkiler ve temel uyuşmazlıklar Türkiye'nin dış politikasında Balkan krizlerine yaklaşım farklılıklarıİlhan Uzgel,2006, ss. 219-256. İnan Rüma, 2010, 135-157. Fuat Aksu, BALKANLARDA GÜVEN, GÜVENLİK VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ ÇABALARI" ; Fuat Aksu, 2010, ss. 51-89. Birgül Demirtaş Coşkun, 2010, s. 51-86.
7KAFKASLAR'DAKİ KRİZLER BAĞIMSIZ DEVLETLERİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ RUSYA FEDERASYONU'NUN YÜKSELİŞİ "YAKIN ÇEVRE DOKTRİNİ" AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SAVAŞI NAHÇIVAN KRİZİ ÇEÇENİSTAN OLAYLARI GÜRCİSTAN KRİZİ UKRAYNA-KIRIM KRİZİGencer Özcan, 2017, ss. 269-298. Erhan Büyükakıncı, 2004, ss. 781-804. Ali Faik Demir, 2004, ss. 717-756. M. Laumilin, 2004, pp.23–42 ; Ömer Engin LÜTEM, 1998; pp. 209-227; Şener Aktürk, 2006, pp.337–364, Erel Tellal, 2006, ss. 33-62; Mustafa Aydın, 2006, ss. 3-32; Mitat Çelikpala, 2006, ss.63-102.
8Ara Sınav 1
9TÜRKİYE - ABD İLİŞKİLERİ Çekiç Güç TCG Muavenet Gemisi'nin Vurulması Irak'a Askeri Müdahale 1 Mart Tezkeresi Süleymaniye Baskını Suriye KriziHelin Sarı Ertem ve Radiye Funda Karadeniz, 2015, ss. 113-164. Helin Sarı Ertem,2011, pp.53-75. Helin Sarı Ertem, 2006, 17, pp. 57-92.
10TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ KİMLİK AİDİYET TARTIŞMASI AB GENİŞLEMESİ VE TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ HELSİNKİ SÜRECİ TAM ÜYELİK MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ ÜYELİK SÜRECİNİ ZORLAŞTIRAN KONULAR Fuat Aksu,2014, ss. 55-90. Fuat Aksu, 2010), pp. 207-223. Fuat Aksu, 2007, ss.25-59. Fuat Aksu, 2005, ss.261-286. Ferhat Aznevi, 2010/3
11KIBRIS - YUNANİSTAN GÜVEN ARTTIRICI ÖNLEMLER SÜRECİ ANNAN PLANI TEKRARLAYAN KRİZLER KARDAK KRİZİ S-300 FÜZELERİ KRİZİ ÖCALAN KRİZİ AB KOŞULLULUK İLİŞKİSİ GÜNCEL SORUNLAR SIĞINMACILAR TEK HAVA SAHASIFuat Aksu, 2014, ss. 55-90. Fuat Aksu, 2004, ss. 103-132. Fuat Aksu, 2004, ss. 103-132. Fuat Aksu, Türk-Yunan İlişkileri, Kıbrıs Sorunu, AB: Türkiye’nin Gordion Düğümü; Fuat Aksu, 2007, ss.25-59. Fuat Aksu, 2010), pp. 207-223. Fuat Aksu, 2004, ss. 31-109. Fuat Aksu, 2001.
12SINIR AŞAN SULAR SINIR OLUŞTURAN - SINIR AŞAN SULAR DİCLE-FIRAT SULARI HUKUKİ-SİYASİ TEZLER ÜÇ AŞAMALI PLAN BARIŞ SUYU PROJESİ Ahmet Conker, 2018, ss.93-217; Yüksel İnan, 1994, ss.
13DENİZ YETKİ ALANLARI VE BOĞAZLAR TÜZÜĞÜ KITA SAHANLIĞI, MEB ARAMA-KURTARMA BÖLGESİ ÇEVRE BOĞAZLAR VE TÜRK BOĞAZLARI DENİZ TRAFİK TÜZÜĞÜ TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞIFuat Aksu, 2014. Türk Boğazları Deniz Trafik Tüzüğü
14Dış Politikada Güncel TartışmalarTüm metinler...
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar1230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarDerse ilişkin materyal ve güncel bilgilere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir: www.akademi.tdpkrizleri.org